Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

• Yoklama ve açılış.

• 07.10.2020 ve 14.10.2020 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.

GÜNDEM MADDELERİ

1-7254 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna bağlı olarak ilçemizdeki kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan olarak belirlenecek yerlerin tespit ve tayin hususunun görüşülmesi

2- Sahilkent Mahallesi Şirinkent Sitesi içerisinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait basketbol sahalarının rehabilitasyonu ve çocuk oyun grubunun yenisi ile değiştirilmesi ile ilgili isim verilmesine dayalı ivazlı bağış talebinin görüşülmesi.

3- Belediyemiz ile Beşiktaş Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hususunun görüşülmesi.

4- Vefat eden Gazeteci – Yazar Bekir COŞKUN’un adının yaşatılabilmesi amacıyla ilçemizde bulunan bir sokağa isminin verilmesi hususunun görüşülmesi.

5- 150 Evler Mahallesi 842 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazın üzerinde yer alan Şehit Fahri Caddesi’nde zemin katta ticaret kullanımı talebinin görüşülmesi.

İhtisas Komisyonlarından Gelen Konular:

6- Mülkiyeti belediyemize ait Yeni Mahalle 1650 ada 18 parselde bulunan taşınmazın, satın alınma talebine istinaden yapı kayıt belgesine dayalı satışı hususunda İmar ile Hukuk Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

7- Mülkiyeti belediyemize ait Yeni Mahalle 1628 ada 18 parselde bulunan taşınmazın, satın alınma talebine istinaden yapı kayıt belgesine dayalı satışı hususunda İmar ile Hukuk Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

8- Ayvalık Belediyesi Tabela Yönergesi’nde değişiklik yapılması hususu hakkında hazırlanan İmar ile Hukuk Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

9- Belediyemiz Müdürlükleri içerisinde, mevcut yönergesi olmayan müdürlükler tarafından hazırlanan yeni yönergelerin ve mevcut yönergesi bulunan müdürlüklerin önceden onaylı yönergelerinde yapılacak değişiklikler ile ilgili Hukuk Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

10- Talebe istinaden, Küçükköy Mahallesi 219 ada 15 parsel ve Küçükköy Mahallesi 146 ada 1 parselde yer alan taşınmazların, mülkiyeti belediyemize ait  Küçükköy Mahallesi 355 ada 27 parsel ile aynen veya ivaz ilavesi suretiyle takas edilmesi hususu ile ilgili İmar ile Hukuk Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

11- Altınova Mahallesi, 442 ada, 4-5-6-7 parsellerde kayıtlı taşınmazların kuzeydoğu cephe hattı ile alakalı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

12- Namık kemal Mahallesi, 1017 ada, 51 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas görüş talebi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Pandemi önlemleri kapsamında; kasım ayı olağan meclis toplantısına siyasi parti temsilcileri ve görevliler katılacaktır.Bir cevap yazın