Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

                          KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Tarih: 03.11.2021 Çarşamba

Saat: 10:00

 Yer: Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi

 

 • Yoklama ve açılış.
 • 13.10.2021 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

 • Sahilkent Mahallesi 2165 ada 14 parselde kayıtlı Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazın İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi.
 • 150 Evler Mahallesi 1880 ada 1 parselde Kayılı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli İmar Planına Mimarlar Odası Balıkesir Şubesinin uygulama İmar Planına itirazının görüşülmesi.
 • 150 Evler Mahallesi 1880 ada 1 parselde Kayıtlı taşınmaz hakkındaki 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planına itirazın görüşülmesi.
 • Belediyemiz 2021 Mali Yılı Bütçesine 28.000.000,00.TL Ek Bütçe yapılmasının görüşülmesi
 • Bağlı olduğu Siyasi Partiden istifa edip, Parti değiştiren Meclis üyelerinin İhtisas Komisyon üyeliklerinde yeni statüsünün görüşülmesi.

 

 

İhtisas Komisyonlarından Gelen Konular

 

 • Küçükköy Mahallesi 161 ada 82-83-73 kayıtlı taşınmazların 3.derece doğal sit alanından, doğal sit sürdürülebilir koruma ve kullanım alanı olarak sit statüsü değişikliğine ait 20.10.2021 tarihli İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.
 • İlçemizde deprem konusunda alınması gereken tedbirler için alınan 20.10.2021 tarihli İmar Komisyon

Raporunun görüşülmesi.

 • İlçemizde deprem konusunda alınması gereken tedbirler için alınan 20.10.2021 tarihli Deprem Araştırma

ve Yerinde Kentsel Planlama Komisyon raporunun görüşülmesi.

 • Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bulunan İklim Biriminin, Küresel İklim Değişikliği Birimi olarak değiştirilmesi ve güncellenmesi hususunda düzenlenen 11.10.2021 tarihli Hukuk Komisyon raporunun görüşülmesi.

10-Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bulunan Küresel İklim Değişikliği Birimine bağlı olarak Müdürlük

Yönergesinin güncellenmesi hususunda düzenlenen 11.10.2021 tarihli Çevre Komisyon raporunun

Görüşülmesi.

11-Belediyemiz sınırlarında faaliyet gösteren işyerlerine ruhsat verilmesinin usul ve esaslarını belirlenmesi

için  İşyeri açma ve Çalıştırma Yönergesinin hazırlanması hususunda düzenlenen 11.10.2021 tarihli

Hukuk Komisyon raporunun görüşülmesi.

12-Kapanış.Bir cevap yazın