Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

 MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

  • Yoklama ve açılış.
  • 02.02.2022 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.

GÜNDEM MADDELERİ

1- İlçemiz, Küçükköy Mahallesi, 210 ada, 1 parsel de kayıtlı taşınmazın doğusunda yer alan

yeşil alanda önerilen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin

görüşülmesi.

2- İlçemiz Yenimahalle Mahallesi 1649 ada 17 parselde kayıtlı taşınmaz, 3194 sayılı İmar

Kanunu Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin f bendinin 1 ve 2. Maddelerine

istinaden zemin katta ticaret kullanımı talebinin görüşülmesi.

3- İlçemizAltınova Mahallesi, 436 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz 3194 İmar Kanunu Planlı

alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 19. maddesinin f. bendinin 1. ve 2. Maddelerine istinaden

zemin katta ticaret kullanımı talebinin görüşülmesi.

4- İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün işletmelerinden olan vapur iskelesi işletmesinde

kurulmakta olan atık kabul tesisinin asgari fiyat tarifesinin görüşülmesi.

İmar Komisyon Raporları:

5- İlçemiz, Altınova Mahallesi, 323 ada, 227 parselde kayıtlı taşınmazın uygulama imar plan

taslaklarına ait imar komisyon raporunun görüşülmesi.

6- İlçemiz, Hacıveliler Mahallesi, 105 ada, 102 parselde kayıtlı imar planları dışında yer alan

taşınmazın, mevzi imar plan taslaklarına ait imar komisyon raporunun görüşülmesi.

7- İlçemiz, Yeni Mahalle 1741 ada 48 parselde, 1466/1795 hisse oranında ( 88.11m2) Ayvalık

Belediyesi , 329/1795 hisse oranında ( 19.77 m2 ) Murat AGAMOLA adına kayıtlı toplam

107.88 m2 lik, Arsa vasfındaki Belediye hissemizin satışına ait imar komisyon raporunun

görüşülmesi.

Hukuk Komisyon Raporları:

8- İlçemiz, Yeni Mahalle 1741 ada 48 parselde, 1466/1795 hisse oranında ( 88.11m2) Ayvalık

Belediyesi , 329/1795 hisse oranında ( 19.77 m2 ) Murat Agamola adına kayıtlı Toplam

107.88 m2 lik, Arsa vasfındaki Belediye hissemizin satışına ait hukuk komisyon raporunun

görüşülmesi.

9- Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) biriminin Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine

ihdas edilmesi sebebiyle Fen İşleri Müdürlüğü yönergesinin güncellenmesine ait hukuk

komisyon raporunun görüşülmesi.Bir cevap yazın