Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
• Yoklama ve açılış.
• 01.02.2023 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.
GÜNDEM MADDELERİ
1. Mikrobölgeleme çalışmaları neticesinde tespit edilen alanlarda, ruhsata esas veri ve geoteknik rapor için gerekli sondaj sayı, derinlik ve yerlerinin, 18.03.2018 tarih ve 30364 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Bina Yönetmeliği Esasları ve Rapor Formatı’nın son haliyle gösterilen usul ve esaslara göre yapılması konusunun görüşülmesi.
2. İlçemiz genelinde zemin türlerine göre zemin iyileştirmesi ile ilgili farklı tekniklerin kullanılması gerektiğinden, önemli alan kategorisinde kalan parseller için, binanın tüm yapısal özellikleri göz önüne alınmak koşulu ile geoteknik uygulama projesi hazırlanması ve zemin iyileştirme uygulamaları hususunun görüşülmesi.
3. İlçemizde meydana gelebilecek afet öncesinde hazırlık yapılması, afet esnasında gerekli koordinasyonun sağlaması ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının yapılması kapsamında kamu kurumu ve kamu yararına faaliyette bulunan dernek ve vakıflar ile protokol yapmak için Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesinin görüşülmesi.
4. İlçemiz, Hacıveliler Mahallesi 107 ada 10-11-17-9 19-20 19-21 19-28 29-34 parselleri arasında ki mevcut olan yolun açılması amacıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre ilgili parseller arasında kalan 4104,17 m² alanın kamulaştırması için 5 yıllık yatırım programına alınmasının görüşülmesi.
5. İlçemiz, Altınova Mahallesi 323 ada, 227 parselde kayıtlı taşınmazın “akaryakıt satış ve benzin istasyonu” lejantından “ticaret-konut alanı” lejantına çevrilmesi ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin görüşülmesi.
6. İlçemiz, Gazi Kemal Paşa Mahallesi Eski Altınova Caddesi No:28/1 adresinde bulunan 682 ada 26 parselin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesinin görüşülmesi.
7. İlçemiz, 150 Evler Mahallesi 106 Sokak No:247 adresinde bulunan 815 ada 6 parselin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesinin görüşülmesi.
8. İlçemiz, Küçükköy Mahallesi Telli Kavak Caddesi 35’inci Sokak Dış Kapı No:46 adresinde bulunan 349 ada 4 parselin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesinin görüşülmesi.
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları
9. Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin ana sermayesinde yapılacak artışın Ayvalık Belediyesi tarafından ayni sermaye konulmak suretiyle katılacağı 100.000.000,00 TL.’lik kısmına karşılık olmak üzere, ödenecek ayni sermayeyi oluşturacak bir kısım taşınmazın tespiti ile bunların Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne devri konusuna ilişkin düzenlenen plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi.
10. Mülkiyeti Belediyemizde kalan Yenimahalle Mahallesi’nde bulunan gecekondu önleme bölgesindeki sosyal konut alanı olarak ayrılmış 26 adet arsa satışına ilişkin düzenlenen plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi.
İmar Komisyon Raporları:
11. İlçemiz, Sakarya Mahallesi 29 Mayıs Caddesi üzerinde, 1223 ada 2 parsel ve 1221 ada 6 parsellerden geçecek doğal gaz hattı deplase çalışmasına ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.
12. İlçemiz, Gazikemalpaşa Mahallesi 160 ada 68 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı, planda önerilen “öneri bina” yeniden düzenlenmesi ve m² belirtilmeyen kitleye m² işlenmesini içeren 1/500 ölçekli Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan Değişikliği’ne ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.
13. İlçemiz, Sakarya Mahallesi, 1227 ada, 2-3-4-5-22 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait “yaşlı bakım evi” lejantın “ilkokul” alanına dönüştürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.
14. İlçemiz, Altınova Mahallesi, 817 ada 1-3 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.
15. İlçemiz, Altınova Mahallesi 599 ada 37 parsel ile alakalı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.Bir cevap yazın