Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

• Yoklama ve açılış.

• 05.02.2020 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.

 

GÜNDEM MADDELERİ

1- Belediyemiz norm kadroda Memur Boş Kadro derece değişikliği hususunun görüşülmesi.

2- Belediyemiz norm kadroda Memur Dolu Kadro derece değişikliği hususunun görüşülmesi.

3- Belediyemiz bünyesinde 2020 mali yılı için çalıştırılması planlanan tam zamanlı sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

4- Kuruluş izni alınarak önceki tarihli olarak Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nezdinde kurulu Koruma ve Uygulama Denetleme Bürosu (KUDEB’)in yeniden faaliyete geçirilmesi hususunun görüşülmesi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek Koruma ve Uygulama Denetleme Bürosu (KUDEB) Biriminin organizasyon şemasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün alt birimi olarak ilave edilmesi hususunun görüşülmesi.

6- Yeşilay Derneği, Yeni Mahalle Spor ve Belediyemiz arasında protokol yapılarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin ifası için Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

7-Belediyemiz adına 15.000.000TL’ye kadar borçlanma için Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

8– 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanunu’na istinaden Belediyemizin vergi borçlarına mahsuben Belediye taşınmazlarından bazılarının Maliye’ye devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.

9-Mahalli bilirkişilerin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

10- Telekomünikasyon alt yapısı ve şebekelerinden alınması gereken geçiş hakkı bedellerinin tespiti ile ilgili Tarife Komisyon raporunun görüşülmesi.

11- Telekomünikasyon alt yapısı ve şebekelerinden alınması gereken geçiş hakkı bedellerinin tespiti ile ilgili Hukuk Komisyon raporunun görüşülmesi.

12- Deprem Araştırma ve Yerinde Kentsel Dönüşüme Dayalı Kent Planlama Komisyonu ile ilgili Hukuk Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13- 150 Evler Mahallesi 1910 ada 1 parselde Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın tadilat projesinin görüşülmesi.

 

İmar Komisyonundan Gelen Konular

14- İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi, 1077 ada, 16-23-24 parsellerde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlar ile alakalı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Alibey Adası Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

15- Zekibey Mahallesi, 285 ada, 9-32 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

16- Küçükköy Mahallesi, 179 ada, 278 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu yol güzergâhında, (İlkbahar Sokak’ta) zemin katlarda ticaret kullanımı talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

17-  Küçükköy Mahallesi, 179 ada, 279 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu yol güzergâhında, (Yusuf Erbil Sokak’ta) zemin katlarda ticaret kullanımı talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

18- Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’nda yer alan kullanımlar ile alakalı İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Gelen Konular

19- Altınova Mahallesi 328 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın kuzeyinde yer alan yeşil alana yapılması istenen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas görüş talebinin görüşülmesi.

20- Mithatpaşa Mahallesi 1133 ada 20 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

21-Namıkkemal Mahallesi 995 ada 2 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz ile alakalı imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Ayvalık Belediyesi WhatsApp İletişim hizmetine ulaşmak için, 0533 154 00 99 numaralı hatları kullanabilirsiniz.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!