Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
• Yoklama ve açılış.
• 05.04.2023 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.
GÜNDEM MADDELERİ
1. Belediyemiz 2022 mali yılı kesin hesabının görüşülmesi.
2. Meclisimizin 05.04.2023 tarih ve 2023/91 sayılı taşınmaz satışı ile ilgili kararında, sehven hatalı yazılan 1949 ada 8 parsel bilgisinin 1949 ada 18 parsel olarak güncellenmesinin görüşülmesi.
3. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Paşa Limanı Restaurant İşletmesi ve Kafeterya İşletmeleri’nin güncel fiyat listelerinin belirlenmesinin görüşülmesi.
4. Mahalli İdareler Norm kadro Yönetmeliğinde yapılan değişiklik nedeniyle kurumumuzun bulunduğu C9 Sınıfına 1 adet Afet İşleri Müdürlüğünün kurulması zorunlu hale geldiğinden Afet İşleri Müdürlüğünün kurulmasına ilişkin (I) Sayılı Kadro İhdas Cetvelinin (memur) onaylanmasının görüşülmesi.
5. Mahalli İdareler Norm kadro Yönetmeliğinde yapılan değişiklik nedeniyle kurumumuzun bulunduğu C9 Sınıfına 1 adet Afet İşleri Müdürlüğünün ilave edilmesi ile oluşan yeni Organizasyon Şemasının onaylanmasının görüşülmesi.
6. İlçemiz, Altınova Mahallesi II. Gecekondu Önleme Bölgesinde dağıtımı yapılan ve kişiler adına tapu tahsisleri yapılamayan; 310 ada 4 parsel, 311 ada 6 parsel ile 312 ada 6 numaralı taşınmazların tapu tahsislerinin yapılabilmesi için ruhsat yenileme süresinin 1 yıl uzatılmasının görüşülmesi.
7. İlçemiz, Gazikemalpaşa Mahallesi 1341 ada, 10 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait vasfı “içinde kargir öğretmenevi, kargir ticaret lisesi ve müştemilatı” olan gayrimenkulün 1/500 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
8. İlçemiz, Namıkkemal Mahallesi, 2268 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın kuzeyinde bulunan yeşil alanda yer alan trafo alanının koruma amaçlı imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
9. İlçemiz, Sakarya Mahallesi, 2037 ada 131 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz ve çevresinde konumlu Ayvalık Arboretumu Proje Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama koruma amaçlı imar planlarının görüşülmesi.
İmar Komisyon Raporları:
10. İlçemiz, Mithatpaşa Mahallesi 1160 ada 64 parselde kayıtlı taşınmazın, yola terkine ve ifrazına yönelik işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için 5 yıllık imar programı kamulaştırma bölümünden çıkarılması hususunda, düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.
11. İlçemiz, Altınova Mahallesi 599 ada 37 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı park alanının yer değişikliğini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ait imar komisyon raporunun görüşülmesi.
12. İlçemiz, Mithatpaşa Mahallesi 1137 ada, 1 parselde kayıtlı gayrimenkul ile alakalı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı değişikliğine ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.
13. İlçemiz, Hacıveliler Mahallesi 107 ada 10-11-17-9 19-20 19-21 19-28 29-34 parselleri arasında ki mevcut olan yolun açılması amacıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre ilgili parseller arasında kalan 4104,17 m² alanın kamulaştırması için 5 yıllık yatırım programına alınmasına ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.
14. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan meydan, cadde, sokak, park, tesis, vb. yerlerden uygun görülecek herhangi birine Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Merhum Sabih KANADOĞLU isminin verilmesine ait imar komisyon raporunun görüşülmesi.Bir cevap yazın