Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 • Yoklama ve açılış.
 • 07.04.2021 ve 10.04.2021 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.

GÜNDEM MADDELERİ

 • 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.
 • Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine AYKOME biriminin ihdas edilmesine bağlı olarak Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin güncellenmesi hususunun görüşülmesi.
 • Kültür İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin (Müdürlüğün bazı görevlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne geçmesi nedeniyle) güncellenmesi konusunun görüşülmesi.
 • Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin (Müdürlüğün bazı görevlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne geçmesi nedeniyle) güncellenmesi konusunun görüşülmesi.
 • Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin (Müdürlüğün bazı görevlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne geçmesi nedeniyle) güncellenmesi konusunun görüşülmesi.
 • Belediyemizde mevcut bulunan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün, Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin hazırlanması konusunun görüşülmesi.
 • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne 2021 yılı Mali Bütçesinden gider ödenek kalemlerinin açılması konusunun görüşülmesi.
 • Altınova Mahallesi, 328 ada, 1 parselin kuzeyinde yer alan park alanında yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.
 • İlçemiz 150 Evler Mahallesi, 2100 ada 1 parsel ile 2100 ada 2 parselin arkasında bulunan parka yakında kaybettiğimiz 150 Evler Mahalle Muhtarı Yener KOŞVAR’ın isminin verilmesi konusunun görüşülmesi.
 • Belediyemizin yetki alanı içerisinde bulunan her türlü tanıtım ve reklam amacıyla kullanılan billboard, raket, durak, megalayt, totem, led ve ilan vb. panolarının belediyemizce gösterilecek yerlerde kullanılmak üzere on (10) yıla kadar ihaleye çıkarılması için encümene yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
 • 35 AVH 466 plakalı Çöp Taksi aracın satın alma, trafik tescil ve plaka işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesi ve anılan aracın kamu hizmetine tahsisi hususunun görüşülmesi.

İhtisas Komisyonlarından Gelen Konular:

 • Altınova Mahallesi 513 ada 4 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın, satın alınma talebine istinaden yapı kayıt belgesine dayalı satışı hususunda hazırlanan Hukuk ile İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
 • İlçemizde bulunan bir kısım taksi duraklarının iyileştirilmesi veya yenilenmesi, mülkiyet sorunlarının çözümlenmesine dair Ayvalık Şoför ve Otomobilciler Odası ile belediyemiz arasında imzalanacak protokolün, nevi ve içeriği kapsamında hazırlanan Hukuk ile İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
 • 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile Altınova ve Küçükköy beldelerinin Ayvalık İlçesine bağlanmasından dolayı ilçemiz sınırları içerisinde mahalle, cadde, sokak, bulvar, meydan güzergâhlarına ait bazı isimlerin mükerrer hale gelmesi sebebiyle gerekli düzeltmelerin yapılması  ile bu verilerin  sayısal  hale getirilmesine ilişkin adres ve numarataj çalışmaları hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 • 08 Mart 2021 tarihinde vefat eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim ÖZTEKİN’in anısını yaşatabilmek adına isminin ilçemizde bir sokağa verilmesi hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 • Aliçetinkaya Mahallesi 1589 ada 1 parselde bulunan taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 • İlçe belediyelerine bölge otoparkı, kapalı ve açık otopark yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme yetkisi verilmesi hususunda hazırlanan komisyon raporlarının görüşülmesi.

Meclis Toplantısı, pandemi tedbirleri kapsamında siyasi parti temsilcileri ile görevli personel dışında halka kapalı olarak icra edilecektir. 17.05.2021 tarihi saat 13:00’da başlayacak olan meclis toplantısı, Vural sinemasında başlayacaktır. Belediyemiz resmi facebook hesabından canlı olarak yayınlanacaktır.Bir cevap yazın