Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

01 HAZİRAN 2016 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

T.C. AYVALIK BELEDİYESİSIRA NOKARAR NO01 HAZİRAN 2016 DA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ1137Meclis Üyeleri Şeref AKIN, Nusret TAŞAN’ın, bugünkü toplantı için izinli sayılmalarına,2138Folklör Araştırma Derneğinin Makedonya’nın Ohrid şehrinde yapılacak olan Gençlik Festivali’ne katılacak ekibe 4 kişinin daha ilave edilmesinin, Çekoslavakya’nın Prag şehrinde yapılacak olan etkinliğe ilçemizi temsilen Folklör Araştırma Derneğinin ekibinin katılmasının, Ayvalıkgücü Belediye Spor Kulübü’nün Midilli adasında yapılacak olan basketbol turnuvasına katılımının, Belediyemize yapılacak olan emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi ödemelerin belediyemize ait resmi internet sitesine altyapının oluşturularak tahsilatların kredi kartı ile internet üzerinden yapılması, Küçükköy Mahallesinde bulunan Kültür Merkezinin isminin başına Halil BAŞYAZGAN isminin eklenmesinin, Sakarya Mahallesi 1615 ada 5-6 parseller ile alakalı 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin onay kararında konuya istinaden değişiklik yapılmasının, Ayvalık Belediyesinin Sayıştay Denetimine ait raporunun Meclis Toplantısında okunması ile ilgili talebinin görüşülmek üzere gündeme ilavesinin, Belediyemize ait Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin faaliyetleri ve durumu ile ilgili sorunun, gündeme ilavesinin işaretle yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne,3139Evlendirme Memurluğu tarafından yapılan evlendirme hizmetleri için düzenlenen ücret tarifesinin belirlenmesi,4140Uluslararası Gençlik ve Çocuk Festivalinde temsil etmek üzere 28 Temmuz 2016-01.08.2016 tarihleri arasında Makedonya’nın Ohrid şehrinde yapılacak olan Uluslarası halk oyunları festivaline Türkiyeyi temsilen Ayvalık Belediyesi olarak davet edildiğimizden, sözkonusu festivalde Belediyemizi temsil etmeleri için katılımcıların görevlendirilmesine,5141Pir Sultan Abdal Kültür Derneğine, Kemalpaşa Mahallesi 1347 ada 23 parselinde kaytılı bulunan eski Ayvalık Devlet Hastahanesinin “Diyaliz Ünitesi” olarak kullanılmış olduğu, halen boş durumdaki binanın İçişleri Bakanlığının onayı ile gençlerin tiyatro, saz, halkoyunları ve benzeri kültürel amaçlı faaliyetleri için kurs verilmesi ve gençleri sosyal ve kültürel hayata hazırlamak amacıyla kullanılmak kaydıyla 25 yıl süreyle ve ücretsiz olarak ilgili derneğe tahsis edilmesine,6142Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Armutçuk Sahil düzenleme projesi nedeniyle 6.5.9.1 proje giderleri-diğer giderler kalemine 1.000.000-TL (bir milyon) ek bütçe yapılmasını ve karşılık gelir kalemi olarak da Katı atık gelirinin gösterilmesinin,7143İlçemiz sınırları içerisinde geçerli olan, belediyemiz bünyesinde kurulması istenilen “Kent Estetiği ve Mimari Estetik Komisyonu”nun kurulmasına,8144İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi, 1347 ada, 2-24 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas görüşün avan projesi ile birlikte değerlendirilmesine,9145İlçemiz Sakarya Mahallesi, 21NII pafta, 889 ada, 46 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine esas görüş talebi incelenmiş, ulaşımı olumsuz etkileyeceği gerekçesi ile plan değişikliğinin uygun olmadığına,10146İlçemiz Sakarya Mahallesi, 126 pafta, 889 ada, 13 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine esas görüşün bir sonraki Meclis İmar Komisyonu’nda değerlendirilmesinin uygun olduğuna,11147İlçemiz Sakarya Mahallesi, 26 pafta, 91 ada, 20 parselde kayıtlı 71,00m2 yüzölçümüne sahip, “arsa” vasfındaki, belediyemize ait taşınmazın satışının uygun olduğuna,12148İlçemiz Altınova Mahallesi, j17c01d3 pafta, 256 ada, 2 parselde kayıtlı toplam 27.479,00m2 yüzölçümüne sahip, “tarla” vasfındaki, 183/1200 hissesi (yaklaşık 4.190,55 m2) belediyemize ait taşınmazın satışının uygun olduğuna,13149İlçemiz Küçükköy Mahallesi, Bosna Bulvarı üzerinde yer alan ekte sunulu imar planı üzerinde işaretli yeni açılan yollara isim verilmesi ile alakalı Bosna Bulvarı 1. Sokak, Bosna Bulvarı 2. Sokak, Bosna Bulvarı 3. Sokak, Bosna Bulvarı 4. Sokak isimlerinin verilmesinin uygun olduğuna,14150İlçemiz Sakarya Mahallesi, 125 pafta, 1600 ada, 1 parselde kayıtlı 1.576,52 m2 yüzölçümüne sahip, “arsa” vasfındaki taşınmazın yeşil alana dönüştürülmesi, yeni yeşil alana ihtiyaç bulunmaması sebebi ile talebin uygun olmadığına,15151İlçemiz Fethiye Mahallesi, 16 pafta, 112 ada, 1-2 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı plan değişikliğine konu BKVKK’nın 11.03.2016 tarih, 0943 sayılı kararı incelenmiş, BKVKK kararında yapılan değişikliğin uygun olduğuna,16152İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi, 1347 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nca değerlendirilmesi şartı ile uygun olduğuna,17153İlçemiz Sakarya Mahallesi, 91 pafta, 841 ada, 1-2-3-23-34-25-7 parsellerde kayıtlı taşınmaza ait UİP-206,5 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin uygun olduğuna,18154İlçemiz Alibey Adası Kentsel Sit plan notlarının 3.5 maddesinde yapılan plan notu değişikliği ile alakalı Meclisimizin 02.12.2015 tarih ve 246 sayılı Meclis Kararında sehven (c) bendi yazılmış olup, yapılan değişiklik (b) bendini değiştirdiğinden, hatanın düzeltilmesine,19155İlçemizde yer alan 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma ve uygulama imar planlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. maddelirine istinaden yapılan uygulamalarda oluşan yoldan ihdasların satışlarının Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine,20156İlçemiz Altınova Mahallesi 8PIV paftasında yer alan trafo alanı ile alakalı Meclisimizin 06.04.2016 tarih ve 90 sayılı kararına istinaden hazırlanan plan değişikliğinin, Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine,21157İlçemiz Alibey Adası, Lale Adası ve Eski Kırlangıç Fabrikası arasında yer alan Bisiklet Yolu Projesi ile alakalı hazırlanan Koruma Amaçlı ve Uygulama İmar Plan Değişikliğinin, Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine,22158Şehrimiz Sakarya Mahallesi , 27 pafta, 1493 ada 83 parselde kayıtlı mülkiyeti Ercan GÜRSOY’a ait taşınmazın kamulaştırılmasının, Meclis İmar Komisyonua havale edilmesine,23159İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi 1082 ada 4 parselde kayıtlı Belediyemize ait taşınmazın şuyulu durumda bulunan 1082 ada 5 parselde kayıtlı taşınmaz sahibi Necat CAN’a satışınin, Meclis İmar Komisyonua havale edilmesine,24160İlçemiz Altınova Mahallesi 583 ada 10 parselde kayıtlı 51/458 hissesi Belediyemize ait taşınmazın diğer hisse sahibi Ferit KAÇMAZ’a satışının, Meclis İmar Komisyona havale edilmesine,25161İlçemiz Namıkkemal Mahallesi , 162 pafta 967 ada 3-4 parsellerde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-230,3 pin numaralı plan değişikliğine, askı süresi içerisinde yapılan itiraz konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine,26162İlçemiz Tıfıllar Mahallesi 146 ada 3 parselde kayıtlı mülkiyeti REN-GES ‘ e ait gayrimenkul üzerinde tanzim ettirilen mevzi imar plan talebinin, Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine,27163Şehrimiz Kemalpaşa Mahallesi 19M-I pafta, 1263 ada 47 ve 48 parsellerde kayıtlı mülkiyeti Piyale CÖMERT ve İştirakçilerine ait gayrimenkul ile alakalı plan değişikliğinin, Meclis İmar Komisyonua havale edilmesine,28164İlçemiz Küçükköy Mahallesi , Küçükköy Kentsel sit 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar plan revizyon talebinin Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine,29165İlçemiz Beşiktepe Mahallesi 130 ada 110 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Güneş Enerji Santrali yapılması ile alakalı görüş talebinin Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine,301666-30 Haziran 2016 tarihleri arasında Makedonya’nın Ohrid şehrinde yapılacak olan 9.Uluslararası Gençlik ve Çocuk Festivaline Belediyemiz adına Ayvalık Folklör Araştırma Derneği davet edilmiş olup, sözkonusu festivale katılmalarına,311673-18 Temmuz 2016 tarihleri arasında Çek Cumhuriyetinin Başketti PRAG’ ta yapılacak olan Uluslararası Halk Oyunları Festivaline Belediyemiz adına, ilçemizi temsilen Ayvalık Folklor Araştırma Derneği’nin katılmasına,3216818-19 Haziran 2016 tarihlerinde Yunanistan’ın Midilli Adasında oynanacak olan basketbol turnuvasına İlçemizi temsilen katılmasına,33169Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi ödemelerin belediyemize ait resmi internet sitesine altyapının oluşturularak tahsilatların kredi kartı ile internet üzerinden yapılması mevcut muhasebe sistem yazılımının yeni değiştiğini online ödeme sisteminin açılacağını açıklamasını kabulüne,3417006.04.2016 tarihli Meclis Toplantısında alınan 103 karar numaralı “Küçükköy Kültür Merkezi Adı ve Tarifesi” konulu kararda, Kültür merkezinin adının “Küçükköy Cumhuriyet Kültür Merkezi” olarak alınmış olup isminin başına Halil BAŞYAZGAN isminin eklenmesinin kabulüne,351711/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planından sonra onayı gerektiğinden, 1615 ada 5-6 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin tekrar onaylanmasına ilişkin, kabulüne,36172Sayıştay denetçilerinin yaptığı denetim neticesinde Sayıştay başkanlığının bu konu hakkında bir rapor yollayacağını, bu raporun da meclisimiz huzurunda paylaşmanın bir yasal zorunluluk olduğunu ve bu raporu kurumumuza geldiği zaman meclis ile paylaşacakları,37173Güzel Ayvalık Gıda Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ile ilgili sorulan sorunların cevaplandırılması yapılmıştır.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!