Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

01 KASIM 2017 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

T.C.

AYVALIK BELEDİYESİ

01 KASIM 2017’DE ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

1 192  Ufuk TURAN,K.Volkan EVREN,Özge TOYGAR bugünkü toplantıda izinli sayılmasının oy birliği ile kabulüne,

2 193  Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği için 2 yedek üye olarak Gökay BACAN ve M.İbrahim MÜHÜRDAOĞLU’nun seçilmesinin kabulüne,

3 194  Marmara Belediyeler Birliğine üye olunması ve Doğal üye sayılan Belediye Başkanımızın haricinde Birlik Meclis Üyesi olacak asil Şakir SAKARYA, yedek üye olarak Hüseyin BARIŞ’ın seçilmesinin kabulüne,

4 195  Gündemimizde yer alan İmar Komisyonundan gelen,İlçemiz Sakarya Mahallesi 101 pafta 1669 ada 1 parselde, 1818 ada 34 parselde, 1819 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi incelenmiş, yapılan incelemede; konunun daha detaylı incelenmesi için bir sonraki komisyon toplantısında görüşülmesinin kabulüne,

5 196  Gündemimizde yer alan İmar Komisyonundan gelen, İlçemiz mevcut imar planında, Fethiye Mah. 1911 adanın güney doğusunda yer alan yeşil alan içerisinde yapılması istenilen trafo lanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi incelenmiş, yapılan incelemede; öneri trafo alanının 15 m’lik yolun kenarıda yer aldığı, bu durumun estetik açısından olumsuz etkileyeceği düşüncesi ile trafo alanı için 1227 ada 19 parsel ile yeşil alan içerisinde yer alan kanal arasında bir yer önerilmesinin uygun olduğu, öneri plan değişikliğinin uygun olmadığı, İmar Komisyonunda belirtilen trafo alanı için 1227 ada 19 parsel ile yeşil alan içerisinde yer alan kanal arasında bir yer önerilmesinin uygun olduğuna, ilave olarak Meclis Üyesi S.Oğuz BAŞKURT’un önerisi ile, söz konusu yerin dere yatağına yakın olmasından dolayı su baskını olabileceğinden, yapılacak trafo binasının kotunun İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilmesinin kabulüne,

6 197  Gündemimizde yer alan, İlçemiz Altınova Mah.677 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişliği talebi incelenmiş, yapılan incelemede; mevcut imar planından “çarşı” lejandına sahip taşınmazın plan değişikliğinin daha detaylı incelenmesi için bir sonraki komisyon toplantısında görüşülmesinin kabulüne,

7 198   Gündemimizde yer alan, İlçemiz İsmetpaşa Mah.257 ada 30 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-232,12 pin numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği talebi incelenmiş, yapılan incelemede; mevcut imar planında “bahçe” lejandına sahip taşınmazın, kadastronun 1942 yılındaki kayıtlarına göre “ahır” vasfına sahip olduğu anlaşılmış, bu sebeple “mevcut bina” lejandı getirilen plan değişikliğinin uygun olduğunun kabulüne,

8 199   Gündemimizde yer alan İlçemiz Mithatpaşa Mah. 41 pafta 1084 ada 21-33 parsellerde ve 1106 ada 15-16 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği talebi incelenmiş, yapılan incelemede; mevcut imar planında yer alan yolun kaldrılmasına yönelik hazırlanan plan değişikliğinin; getirilen öneri sonucu mevcut plan doğrultusunda yola terkini yapmış olan 35 nolu parsel yola cephesiz kalması; plan değişikliğine tabi olan 15-16-33 nolu parseller “bahçe” nizamında bırakılarak yapılaşmaya müsait olmaması; 21 parselde önerilen yapı kitlelerinin gösteriminin mevcut plan gösterimine uymaması ve verilen ada TAKS değerinden yaklaşık 2 kat daha fazla yoğunluk getirmesi sebepleri ile uygun olmadığı kabulüne,

9 200   Gündemimizde yer alan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yeni gelen konular arasında;1.Altınova Mahallesi, 756 ada 2 parselde (eski 9752 parselde) kayıtlı taşınmaz ile alakalı Danıştay Altıncı Daire’nin 2013/4665 esas no, 2017/4837 karar no’lu kararı. 2.Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan Notları’na plan notu ilavesi. 3.Çamlık Yeşil Karakterli Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan Notları’na plan notu ilavesi. Yukarıdaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yeni konular arasında gelen 1., 2., 3. maddelerin daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonuna sevk edilmesinin kabulüne, gönderilmesine, 01.11.2017 tarihli Meclis toplantısında karar verildi.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!