Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

01 MART 2017 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

T.C. AYVALIK BELEDİYESİ
SIRA NO KARAR NO                                                       01 MART 2017’DA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
1 59 Meclis Üyeleri Nusret TAŞAN’nın bugünkü toplantı için izinli sayılmalarının oy çokluğu ile, Fahri GÜREN’nin, Aydın DERİNOVA, Şeref AKIN’nın bugünkü toplantı için izinli sayılmalarının oy birliği ile kabulüne,
2 60 Belediye ve Meclis Başkanı Rahmi GENÇER’in önerileriyle gündeme ilavesi istenen; İlçemiz Ayvalık sınırları içinde yapılacak kadastro yenileme çalışmalarında uygulama ekibi ile birlikte çalışacak bilirkişiler belirlenmesi konusunun gündeme alınması, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (m) fıkrası uyarınca; mevcut Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde “görev yetki çalışma ve esasları” başlığı altında z bendinde yer alan Kadın Danışma Merkezi kurmak ibaresinin, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde faaliyet gösteren Engelli Destek Birimi, Kadın Danışma Evi, Özel Çocuklar Eğitim Evi ve Yaşlı Konuk Evinin tek çatı altında toplanarak, Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde değerlendirilmesi (Zihinsel Engelliler Okulu isminin Özel Çocuklar Eğitim Evi, Yaşlı Bakım Evi isminin Yaşlı Konuk Evi olarak değiştirilmesi) konusunun gündeme alınmasının oy birliği ile kabulüne,
3 61 Ayvalik’a doğalgaz döşenmesi ile ilgili EPDK’ya göre konunun kabulüne,
4 62 Gündemizde yer alan 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi ve Norm Kadro yönetmeliğinin 11.maddesi uyarınca 1 adet dolu G.İ.H. sınıfı 5.derece Memur kadrosunun 1 adet G.İ.H. sınıfı 3.derece V.H.K.İ. kadrosu ile değiştirilmesi ile ilgili “Dolu Kadro Değişikliği III Sayılı Cetvelin” görüşülmesinin oy birliği ile kabulüne,
5 63 Altınova Mahallesinde imar planlarında B-5 konut altı ticaret yapılaşma haklı imar adalarında ifraz-tevhid hattının hiçbir koşulda yapılacak binaların derinliğinin 40m’yi aşmaması koşulu ile max. 50m derinliğinde uygulanabilir.” ibaresini içeren plan notu ilavesinin uygun olduğunun oy çokluğu ile kabulüne,
6 64 Küçükköy Mahallesinde çatı katında yapılacak mekanların çatı piyesi şeklinde alttaki daireye eklenti olarak yapılması (yoğunluk hesabına dahil edilmeden) uygulamasının daha önceden yapılan uygulamanın devamının oy birliği ile kabulüne,
7 65 1. Namıkkemal Mahallesi, 1017 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas BKVKK’nın 22.11.2016 tarih, 6399 sayılı kararı, 2. Mithatpaşa Mahallesi, 1111 ada, 11 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas BKVKK’nın 22.11.2016 tarih, 6406 sayılı kararı, 3. Sakarya Mahallesi, 108 pafta, 863 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi, 4. Fethiye Mahallesi, 16 pafta, 113 ada, 6 ve 7 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği talebi, 5. Sakarya Mahallesi, yatay 31400-31500, dikey 32900-33000 koordinatlar arasında yer alan cephe hattı düzeltmesi ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi, 6. Sakarya Mahallesi, 21NII pafta, 1877 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi, 7. Sakarya Mahalesi, 1818 ada, 1-2 parseller (yeni 34 parsel) ile 1819 ada, 1-2 parsellerde (yeni 3 parsel) kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine esas meclisimizin 01/02/2017 tarih, 51 sayılı kararına yapılan itiraz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen yukarıdaki yedi yeni konunun İmar Komisyonuna sevkedilmesinin oybirliği ile kabulüne,
8 66 İlçemiz Ayvalık sınırları içinde yapılacak kadastro yenileme çalışmalarında uygulama ekibi ile birlikte çalışacak bilirkişiler 02.11.2016 tarih 273 sayılı Meclis kararı ile her ne kadar belirlendi ise de seçilen bazı kişilerin bilirkişi şartlarını taşımadığı tespit edildiğinden, Kazımkarabekir Mahallesinde (T.C. 12112721254) Mehmet BOZCAN’nın bilirkişi olarak belirlenmesi konusunun oybirliği ile kabulüne,
9 67 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (m) fıkrası uyarınca; mevcut Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde “görev yetki çalışma ve esasları” başlığı altında “z” bendinde yer alan Kadın Danışma Merkezi kurmak ibaresinin, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine eklenmesinin, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde faaliyet gösteren Engelli Destek Birimi, Kadın Danışma Evi, Özel Çocuklar Eğitim Evi ve Yaşlı Konuk Evinin (Erken Doğmuşlar Konuk Evi) tek çatı altında toplanarak, “Sosyal Hizmet Merkezi” bünyesinde değerlendirilmesi konusunun işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne, 01.03.2017 tarihli Meclis toplantısında karar verildi.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!