Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

03 MAYIS 2017 KARARLARIBelediye Meclis Kararları


                                                                                                                                                                           T.C. AYVALIK BELEDİYESİ
   SIRA NO    KARAR NO                                                                                         03 MAYIS 2017’DA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
1 89 Muhittin TÜFEKÇİ’nin  bugünkü toplantıda izinli sayılmasının oy birliği ile kabulüne, Nusret (TAŞAN) KANTARCI FİSHER’in  bugünkü toplantı için izinli sayılmalarının oyçokluğu ile kabulüne,
2 90 Altınova Mahallesi 10235 parsel ait Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 26.07.2016 tarih 926 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ilgili konunun gündemine eklenmesinin oy birliği ile kabulüne,
3 91 Mali Hizmetler Müdürlüğünce 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesine istinaden hazırlanmış olan 2016 Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin okunması ve üyelerimize dağıtılması sonucunda, 2016 yılı Kesin Hesabının onanmasının oy çokluğu ile kabulüne,
4 92 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi ve 3.fıkrası gereğince 15/05/2017-31/12/2017 tarihlerinde Belediyemizde sözleşmeli personel çalıştırılması konusunun görüşülmesi sonucunda; Serkan KİBAR’ın Belediye Başkanlığımızda münhal bulunan T.H. Sınıfı 1.Derece Tekniker kadrosu karşılığı tam zamanlı sözleşmeli tekniker olarak çalıştırılmasının oy birliği ile kabulüne,
5 93 İlçemiz Yenimahallle Gecekondu önleme bölgesindeki subasmanı atılmayan ve devri yapılmayan taşınmazların devri için süre uzatılması talebi incelenmiş, devri yapılamayan taşınmazların işlemlerinin devam ettirilmesi için, inşaata başlayıp başlanmadığına, arsa bedelinin yatırılıp yatırılmadığına bakılmaksızın sürenin 1 yıl 2018 Mayıs ayına kadar uzatılmasının, bu süre içindeki başvurularda arsa bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğünce hesaplanarak tamamının alınması şartı ile uygun olduğunun kabulüne,
6 94 İlçemiz sınırları içerisinde sit alanları dışında yapılacak olan yapılarda çatı terasına izin verilmesi talebi incelenmiş, mevcut uygulamada yer alan çatıların ısı yalıtımı ve mevsimsel özelliklere uyum sağlayan dokuya uygun olduğu, ilçemizin var olan konut dokusunda ve kentsel silüetine uygun olduğu, dolayısı ile çatı terası yapılması durumunda bu koşulların bozulacağı sebebi ile talebin uygun olmadığı kabulüne,
7 95 İlçemiz Altınova Mahallesi 482 ada 1-4 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı incelenmiş, yapılan incelemede; öneri plan değişikliğinin daha detaylı incelenebilmesi için konunun bir sonraki meclis imar komisyonu toplantısında görüşülmesinin  kabulüne,
8 96 İlçemiz Zekibey Mahallesi 9 pafta 285 ada 12 parselde kayıtlı gayrimenkul ile alakalı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas BKVKK’nın 31/03/2017 tarih 6766 sayılı kararının kabulüne,
9 97 İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi 41 pafta 1134 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas BKVKK’nın 31/03/2017 tarih 6772 sayılı kararının kabulüne,
10 98 İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 85 pafta 1263 ada 47-48 parselde kayıtlı gayrimenkul ile alakalı Meclisimizin 13/07/2016 tarih 193 sayılı kararı ile uygun görülen UİP-239,8 pin numaralı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas BKVKK’nın 31/03/2017 tarih 6774 sayılı kararının kabulüne,
11 99 İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi 89 pafta 1453 ada 66 parselde kayıtlı gayrimenkul ile alakalı meclisimizin 04/06/2014 tarih 59 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas BKVKK’nın 31/03/2017 tarih 6775 sayılı kararının kabulüne,
12 100 İlçemiz Sakarya Mahallesi 112 pafta 1198 ada 32 parselde kayıtlı gayrımenkul ile alakalı Meclisimizin 05/10/2016 tarih 254 sayılı kararı ile onaylı plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın ret edilmesine ve söz konusu Meclis kararındaki gibi onaylı plan değişikliğinin aynen uygulamasının kabulüne,
13 101 İlçemiz Tıfıllar Mahallesi 146 ada 3 parselde kayıtlı mülkiyeti Ren-Ges’e ait gayrimenkul üzerinde güneş enerjisi santrali yapılması ile alakalı 1/1000 ölçekli Mevzi imar planın kabulüne,
14 102 7-Sakarya Mahallesi 108 pafta 863 ada 4 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebinin, 8-Altınova Mahallesi 11RIII pafta 493 ada 10 parselin güneyindeki park alanında trafo ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin, 9-Sakarya  (Yenimahalle) Mahallesi 1741 ada 48 parselde kayıtlı toplam 107,70 m2 alana sahip, 1466/1795 hissesi (87,96m2) belediyemize ait taşınmazın satış talebinin, 10-Altınova Mahallesi 533 ada 9 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait 533 ada 10 parsel ile şuyulu taşınmazın satış talebinin,Yukarıdaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden  yeni konular arasında gelen 7,8-9,10.maddelerin  İmar Komisyonuna sevk edilmesinin kabulüne,
15 103 Altınova Mahallesi 10235 parselde kayıtlı gayrimenkulle alakalı olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 26.07.2016 tarih 926 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen inceleme raporu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisince incelenmiş ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 29.11.2016 tarih ve 1473 sayılı karar metninde “Balıkesir Büyükşehir Meclisinin 26.07.2016 tarih ve 926 sayılı Meclis Kararını aynen uygulanmasına oy birliği ile karar verildiği” ifadesi ile kabul edilmiştir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 29.11.2016 tarih ve 1473 sayılı kararı ile uygun bulduğu, 10235 parselle alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun hazırlanan ve Belediyemiz Meclisince 07.10.2015 tarih 208 sayılı karar ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının aynen uygulanmasının kabulüne, 03.05.2017 tarihli Meclis toplantısında karar verildi.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!