Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

04.08.2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU 2021 YILI AĞUSTOS AYI MUTAT TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETLERİ

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 04.08.2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU 2021 YILI AĞUSTOS AYI MUTAT TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

TOPLANTI NO         : 1. Birleşim

KARAR TARİHİ      : 04/08/2021

OTURUMA KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mesut ERGİN Başkanlığında;  Merih ARSLAN, Özge TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN, Ali JALE, Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, M.Serdar TUÇ, M.Levent GURUP, M.Anıl OKYAR, Z.Gizem YÜKSEL, Ahmet ERKAL, Mehmet İLHAN, Onur SATICI, Mehmet ÇAKIR, Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, Fırat GÜREN, İsa ASLAN, Rüçhan AKGÖL, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda ÖZTOLAN ve Sertaç ÖRS.

 OTURUMA KATILMAYANLAR: Mehmet SARI

168 nolu karar: Mazereti sebebiyle toplantıya katılamayacağını 04.08.2021 tarih ve 23040 sayılı dilekçe ile belirten Meclis Üyesi Mehmet SARI’nın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesine istinaden izinli sayılmasına dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

169 nolu karar: 07.07.2021 tarihli Meclis Toplantısı’nda alınan kararlarda, Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin Görüşmeler ve Yönetim başlıklı 11. maddesine istinaden maddi hata olmadığı hususunda işaretle  yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

170 nolu karar: 1- Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 04.08.2021 tarih ve 15142 sayılı yazısı ile gündeme ilavesi teklif olunan; “Kurumumuz tarafından bankada cins tahsisi tutarlarının yatırılması ve gelecekte hesap verilmesinin kolaylıkla yapılması için Belediyemiz adına hesap açılması ve aynı zamanda açılacak olan bu hesapta ‘’Cins Tahsis Harç’ı tahsil edileceğinden 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.Maddesi’nin 9.fıkrasında kapsamında açılacak olan hesabın vergi, resim, harç hesabı olarak tanımlanması konusu” ve

2- Gündemimize Meclis Üyeleri Fırat GÜREN, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, Onur SATICI, Merih ARSLAN, Özge TOYGAR, M.Levent GURUP, Dilek SARAÇOĞLU, M.Serdar TUÇ, M. Anıl OKYAR, İsa ASLAN, Z.Gizem YÜKSEL ve Ali JALE imzalı önergesi ile teklif olunan; “Belediyemizin başlatmış olduğu yangın kampanyasına katılım için tüm meclis üyelerimizin Ağustos Ayı meclis ödentilerini bağışlama konusunun gündeme alınmasını saygılarımızla arz ederiz.” hususunun gündeme ilave edilmesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

171 nolu karar: Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi görüşülmüş olup, Belediyemiz bünyesinde bulunan araç sayısının arttırılarak daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla, iki (2) adet damperli kamyon, bir (1) adet kazıcı yükleyici iş makinesi ve bir (1) adet forklift alım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 2.761.929,54-TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş ve Hazine ve  Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal payların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen  tesis, inşaat, ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ne rehin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ne rehin vermeye, İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydı ile krediye konu her türlü işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mesut ERGİN’in yetkilendirilmesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

172 nolu karar: Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi görüşülmüş olup, Akıllı Şehir Uygulaması ve veri sayısallaştırılma (dijitalleştirme) işinde kullanmak üzere İller Bankası AŞ’den 4.153.600,00-TL tutarında kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal payların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ne rehin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ne rehin vermeye, İller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydı ile krediye konu her türlü işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mesut ERGİN’in yetkilendirilmesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

173 nolu karar: Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün teklifi görüşülmüş olup, Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi personelinin disiplin kurulu ile ilgili işlemlerinin şirketin kendi bünyesinde yapılması ve iş arayan vatandaşlarımızın özel – tüzel kişiler arasında personel ihtiyacını karşılamak üzere aracılık yapma görevinin Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulan İŞKUR Hizmet Noktası tarafından yürütülmesine bağlı olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü Yönergelerinde değişiklik yapılması hususunun daha iyi incelenmek üzere Hukuk Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında Meclis Üyesi M. Levent GURUP’un konunun iki ayrı madde olarak görüşülmesi hususundaki şerhi ile  oy birliği ile kabulüne,

174 nolu karar: Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü’nün teklifi görüşülmüş olup, Yıldız Teknik Üniversitesi ile Ayvalık Belediyesi arasında yapılacak olan ve yapımı devam eden restitüsyon, röleve ve restorasyon çalışmalarında gerekli projelendirme, kontrol, denetim, raporlama ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yapılacak işlerinde teknik ve danışmanlık hizmeti alınması üzerine protokol yapılması için Belediye Başkanı Mesut Ergin’e gerekli protokol kapsamında yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile kabulüne,

175 nolu karar: İlgilisinin talebi ve yine talep doğrultusunda alınan 15.06.2021 tarih ve 315 sayılı encümen kararına istinaden Altınova Mahallesi 583 ada 11 parselde 62/651 hisse oranı ile belediyemiz adına kayıtlı olan taşınmazın satışı hususunda hazırlanan İmar ile Hukuk Komisyon raporları okundu;

İmar Komisyonu Raporu

“Meclisimizin 07/07/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 136 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, ilçemiz Altınova Mahallesi, 583 ada, 11 parselde kayıtlı, 2/21 hisseli (62m2) mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın satışı ile alakalı konu incelenmiş olup; Yapılan incelemede, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre ayrık nizam, 4 kat, TAKS:0.30, KAKS:1.20 yapılanma koşuluna tabi konut alanında yer alan hisseli taşınmazın satışının uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.” Denilmektedir.

Hukuk Komisyonu Raporu

“ Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07.07.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; mülkiyeti belediyemize ait Altınova Mahallesi 583 ada 11 parseldeki taşınmazın satışı hakkında yapılan komisyon toplantımızda; Söz konusu taşınmazın tamamı 651m2 olup, belediyemize ait kısmı ise 62m2 dir. Hisseli olması sebebi ile taşınmazın satışında hukuki bir sakınca olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Denilmektedir.

İlgilisinin talebi ve Belediye Encümeni’nin 15.06.2021 tarih ve 315 sayılı encümen kararı üzerine Altınova Mahallesi 583 ada 11 parselde 62/651 hisse oranı bulunan arsa niteliğindeki Belediyemize ait taşınmazın, satışı hususunda hazırlanan İmar İle Hukuk Komisyonu raporlarını komisyonlarından geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

 

176 nolu karar: İlgilisinin talebi ve Belediye Encümeni’nin 16.03.2021 tarih ve 124 sayılı encümen kararı üzerine 150 Evler Mahallesi 624 ada 3 parselde bulunan arsa niteliğindeki Belediyemize ait taşınmazın, 624 ada 16 parsele şuyulu durumda olması sebebiyle satışı hususunda hazırlanan İmar İle Hukuk Komisyonu raporları okundu;

İmar Komisyonu Raporu

“Meclisimizin 07/07/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 137 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, ilçemiz 150 Evler Mahallesi, 624 ada, 3 parselde kayıtlı, 77,79 m2 yüzölçüme sahip, mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın satışı ile alakalı konu incelenmiş olup; Yapılan incelemede, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre ayrık nizam, 3 kat, konut alanında yer alan taşınmazın; 624 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmaz ile tek başlarına yapılaşamamaları ve 16 parselin yola cephesi bulunmaması sebebi ile şuyulu olduğu ve şuyunun tapu hanesinde tescil edildiği anlaşılmış olup, satışının uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.” Denilmektedir.

Hukuk Komisyonu Raporu

“ Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07.07.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; mülkiyeti Belediyemize ait 150 Evler Mahallesi 624 ada 3 parseldeki taşınmazın satışı hakkında yapılan komisyon toplantımızda; Söz konusu taşınmazın 624 ada 16 parselde kayıtlı taşınmaza şuyulu olması sebebiyle taşınmazın 624 ada 16 parsel malikine satışında hukuki bir sakınca olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Meclsin takdirine arz ederiz.” Denilmektedir.

İlgilisinin talebi ve Belediye Encümeni’nin 16.03.2021 tarih ve 124 sayılı encümen kararı üzerine 150 Evler Mahallesi 624 ada 3 parselde bulunan arsa niteliğindeki Belediyemize ait taşınmazın, 624 ada 16 parsele şuyulu durumda olması sebebiyle satışı hususunda hazırlanan İmar İle Hukuk Komisyonu raporlarını komisyonlarından geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında oy çokluğu ile kabulüne,

 

177 nolu karar: İlçemiz Kazımkarabekir Mahallesi 788 ada, 44 parselde kayıtlı kargir çeşme ve sıvat yeri vasıflı mülkiyeti Ayvalık Belediyesi’ne ait taşınmazın, Tapu Kadastro Müdürlüğü’nün 20/05/2021 tarih 1361980 sayılı görüşleri ile Mera Komisyon Kararı ile cins değişikliği yapılabileceği,  mülkiyet değişikliği için ise mülkiyet sahibi Ayvalık Belediyesi’nin muvafakat etmesi konusunda hazırlanan İmar İle Hukuk Komisyonu raporları okundu;

İmar Komisyonu Raporu

“Meclisimizin 07/07/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 138 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, ilçemiz Kazımkarabekir Mahallesi, 788 ada, 44 parselde kayıtlı, 234,15 m2 yüzölçüme sahip, “Kargir Çeşme ve Sıvat Yeri” vasfına sahip, mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın mera vasfı ile mera özel siciline tesciline muvafakat talebi ile alakalı konu incelenmiş olup; Yapılan incelemede, taşınmazın eski Altınova yolu üzerinde yer aldığı ve yıllardan beri yol üzerinde çeşme vasfıyla belediyemizce hizmet verdiği anlaşılmış olup, taşınmazın tüm kamuya açık kamusal bir kullanımda olması, yalnızca mera kullanımına tahsis edilemeyeceği sebebi ile mera tescilinin uygun olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.” Denilmektedir.

Hukuk Komisyonu Raporu

“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07.07.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; mülkiyeti Belediyemize ait Kazımkarabekir Mahallesi 788  ada 44 parselde kayıtlı kargir çeşme ve sıvat vasıflı taşınmazın mera vasfı ile mera özel siciline muvafakat talebi hakkında yapılan komisyon toplantımızda, Mera Kanunu’nun 5. Maddesinde mera olarak tahsis edilecek yerler belirlenmiştir. Buna göre; 1-  Kadimden beri mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan yerler ile aynı amaçla kullanılmak üzere köy veya belediyelere tahsis ya da terk edilen yerler, 2- Devletin hüküm ve tasarrufunda veya Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazilerden etüt sonucu mera, yaylak ve kışlak olarak yararlanılabileceği anlaşılan yerler, 3- Mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılmak amacıyla kamulaştırılacak yerler, 4- Tapu kayıtlarında mera, yaylak ve kışlak olarak görülen ve halen işgal edilen yerler mera tahsis ve tescil edilecektir. Söz konusu taşınmaz iş bu hali ile kanun metnindeki tanımlara uymamakta olup, iş bu hali ile taşınmazın mera kullanımına tahsisi edilmesinin ve mera tescilinin hukuka uygun olmadığına Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Meclisin takdirine arz ederiz.” Denilmektedir.

İlçemiz Kazımkarabekir Mahallesi 788 ada, 44 parselde kayıtlı kargir çeşme ve sıvat yeri vasıflı mülkiyeti Ayvalık Belediyesi’ne ait taşınmazın, Tapu Kadastro Müdürlüğü’nün 20/05/2021 tarih 1361980 sayılı görüşleri ile Mera Komisyon Kararı ile cins değişikliği yapılabileceği,  mülkiyet değişikliği için ise mülkiyet sahibi Ayvalık Belediyesi’nin muvafakat etmesi konusunda hazırlanan İmar İle Hukuk Komisyonu raporlarını komisyonlarından geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

178 nolu karar: İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik nezdinde, Alibey Adası Ayvalık Caddesi Selamet Sokak’ın no.21 ve no:30’a kadar olan bölgesinin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesi konusunda hazırlanan İmar ile Hukuk Komisyonu raporları okundu;

İmar Komisyonu Raporu

“Meclisimizin 07/07/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 165 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, ilçemiz Namıkkemal Mahallesi, Selamet Sokak üzerinde yer alan bölgenin İçkili Yer Bölgesi olarak belirlenmesi ile alakalı konu incelenmiş olup; Yapılan incelemede, söz konusu alanda birçok turistik tesis kullanımın bulunması ve konut alanının yer almaması gerekçesi ve Alibey Adası’nda yer alan turizm potansiyeline hizmet sektörünün cevap verilebilmesi sebebi ile İçkili Yer Bölgesi olarak belirlenmesinin uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.” Denilmektedir.

Hukuk Komisyonu Raporu

“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07.07.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; Alibey Adası Ayvalık Caddesi Selamet Sokak başlangıcından no:21 ve no: 30’a kadar olan bölgeyi içkili yer bölgesi olarak belirlenmesi hakkında yapılan komisyon toplantımızda; Söz konusu bölgede bulunan taşınmazların ticari işletme olması turizm amaçlı konaklama yerlerinin bulunması, konut alanının kalmaması gibi bölgenin sosyal, turistik ve ticari özellikleri dikkate alındığında, Alibey Adası Ayvalık Caddesi Selamet Sokak başlangıcından no:21 ve no: 30’a kadar olan bölgenin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesinde hukuki sakınca olmadığına Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Meclisin takdirine arz ederiz.” Denilmektedir.

İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik nezdinde, Alibey Adası Ayvalık Caddesi Selamet Sokak’ın no.21 ve no:30’a kadar olan bölgesinin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesi konusunda hazırlanan İmar ile Hukuk Komisyonu raporlarının komisyonlarından geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

 

179 nolu karar: Altınova Mahallesi, 468 ada, 1 parselin doğusunda yer alan yeşil alana yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı plan değişikliği hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporu okundu;

İmar Komisyonu Raporu

“Meclisimizin 07/07/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 139 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, ilçemiz Altınova Mahallesi, 468 ada, 1 parselin doğusunda yer alan yeşil alana yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği incelenmiş olup; Yapılan incelemede, trafo alanının güneyinde yer alan konut alanlarına yakın olması sebebi ile, trafo alanının yeşil alan içerisinde kuzey yönüne alınması hususunda, plan değişikliğinin uygun olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.” Denilmektedir.

Altınova Mahallesi, 468 ada, 1 parselin doğusunda yer alan yeşil alana yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı plan değişikliği hususunda hazırlanan İmar Komisyon raporunu komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

180 nolu karar: Gündemimize ilave edilen, Kurumumuz tarafından bankada cins tahsisi tutarlarının yatırılması ve gelecekte hesap verilmesinin kolaylıkla yapılması adına Belediyemiz adına hesap açılması ve aynı zamanda açılacak olan bu hesapta ‘’Cins Tahsis Harç’ı  tahsil edileceğinden 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.Maddesi’nin 9.fıkrasında kapsamında açılacak olan hesabın vergi, resim, harç hesabı olarak tanımlanması hususunun görüşülmesi neticesinde; 29 Temmuz 2021 Tarih ve 31152 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 88 Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde; 492 Sayılı Kanunu’nun 12.maddesinin 4 Sayılı tarifenin ‘’I-Tapu İşlemleri ‘’ başlıklı bölümünün 13 numaralı fıkrasının (a) bendine göre tahsil edilmesi gereken cins tahsisi harcı, ilgili belediyesince yapı kullanma harcı ile birlikte makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilir. Tahsil edilen harçların ilgili vergi dairesine süresinde ödenmemesi durumunda, harç ilgili belediyeden 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir denildiğinden, kurumumuz tarafından bankada cins tahsisi tutarlarının yatırılması ve gelecekte hesap verilmesinin kolaylıkla yapılması adına Belediyemiz adına hesap açılması ve aynı zamanda açılacak olan bu hesapta ‘’Cins Tahsis Harç’ı  tahsil edileceğinden 5393 sayılı Kanunu’nun 15.Maddesi’nin 9.fıkrasında yer alan “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.”hükmüne istinaden açılacak olan hesabın vergi, resim, harç hesabı olarak tanımlanmasına dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

181 nolu karar: Gündemimize ilave edilen, Belediyemizin başlatmış olduğu yangın kampanyasına katılım için tüm meclis üyelerimizin ağustos ayı meclis huzur haklarının bağışlama konusunun görüşülmesi neticesinde; Meclis üyelerimizin Ağustos Ayı Huzur Haklarının Belediyemizin başlatmış olduğu yangın ile mücadele kapsamındaki kampanyaya bağışlanması hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,