Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

04 KASIM 2020 TARİHİNDE ALINAN MECLİS KARARLARINA AİT KARAR ÖZETLERİ

04 KASIM 2020 TARİHİNDE ALINAN MECLİS KARARLARINA AİT KARAR ÖZETLERİ

SIRA NUM. KARAR NUM. KARAR ÖZETİ

1 178 Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısına katılamayacaklarını mazeretleri sebebiyle 03.11.2020 tarih ve 28359 sayılı dilekçe ile belirten Meclis Üyesi Tülay ÇANKAYA ve 04.11.2020 tarih ve 28543 sayılı dilekçe ile belirten Meclis Üyesi M.Serdar TUÇ’un 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesine istinaden izinli sayılmaları hususunda işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile kabulüne,
2 179 07.10.2020 ve 14.10.2020 tarihli Meclis Toplantılarında alınan kararlarda Meclis Çalışma Yönetmeliğinin, Görüşmeler ve Yönetim başlıklı 11. maddesine istinaden maddi hata olmadığı hususunda işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oybirliği ile kabulüne,
3 180 7254 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna bağlı olarak ilçemizdeki kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan olarak belirlenecek yerlerin tespit ve tayin hususunun görüşülmesi neticesinde, konunun daha iyi incelenebilmesi için Hukuk ile İmar Komisyonlarına havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,
4 181 Sahilkent Mahallesi Şirinkent Sitesi içerisinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait basketbol sahalarının rehabilitasyonu ve çocuk oyun grubunun yenisi ile değiştirilmesi ile ilgili isim verilmesine dayalı ivazlı bağış talebinin görüşülmesi neticesinde; Talep sahibi ⊗⊗⊗⊗⊗, Belediyemizin hüküm – tasarrufunda bulunan Sahilkent Mahallesi Şirinkent Sitesi içerisinde bulunan, sunumu yapılan mevcut spor ve çocuk oyun alanlarında protokol ile belirlenen imalatı yapması karşılığında, mevcut ve yenilenecek spor alanına ⊗⊗⊗⊗⊗ isminin verilmesi ve bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Mesut Ergin’e yetki verilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (g) bendi ve yine aynı kanunun 38. Maddesinin (g) bendi uyarınca işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,
5 182 Belediyemiz ile Beşiktaş Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması hususunun görüşülmesi neticesinde, Belediyemiz ile Beşiktaş Belediyesi arasında, mahalli işbirliği ile karşılıklı yardımlaşmanın ve dayanışmanın sağlanması, belediyemiz hizmetlerinin ve faaliyetlerinin geliştirilmesi ekonomi, sosyal yaşam, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda karşılıklı işbirliği yapılması, bilgi birikimi ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca Beşiktaş Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması ve Belediyemiz ile Beşiktaş Belediyesi arasında kardeş şehir protokolünün yapılması halinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesinin (g) bendi uyarınca Ayvalık Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,
6 183 Vefat eden Gazeteci – Yazar Bekir COŞKUN’un adının yaşatılabilmesi amacıyla ilçemizde bulunan bir sokağa veya belediyemizin mevcut tesislerinden birine isminin verilmesi hususunun görüşülmesi neticesinde, konunun daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonuna havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,
7 184 150 Evler Mahallesi 842 ada 37 parselde kayıtlı taşınmazın üzerinde yer alan Şehit Fahri Caddesi’nde zemin katta ticaret kullanımı talebi hususunun daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

8 185
Mülkiyeti belediyemize ait Yeni Mahalle 1650 ada 18 parselde bulunan taşınmazın, satın alınma talebine istinaden yapı kayıt belgesine dayalı satışı hususu görüşüldü.
İMAR KOMİSYONU RAPORU
“İlçemiz Yenimahalle, 1650 ada, 18 parselde kayıtlı mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait gayrimenkulü satın alma talebi incelenmiş olup; Söz konusu edilen 1650 ada, 18 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde ⊗⊗⊗⊗⊗ tarafından yapılmış, yapı kayıt belgeli bina bulunmakta ve kişi söz konusu gayrimenkulü satın almayı talep etmektedir. Bir gayrimenkul değerleme uzmanı tarafından rapor hazırlanması koşulu ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesine istinaden, komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.”
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; Yeni Mahalle 1650 ada 18 parsel sayılı taşınmazın satışı hakkında yapmış olduğumuz ikinci toplantıda;⊗⊗⊗⊗⊗ tarafından 26/11/2019 tarihli başvuru dilekçesi ile mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait olan Yeni Mahalle İlk Kurşun Caddesi 1650 ada 18 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki yapı için SCYDTJ8L belge nolu 28/10/2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesine istinaden taşınmazın kendisine satışı talep edilmiş olup Komisyon olarak yaptığımız incelemede; 7143 Sayılı Kanunun 16. maddesi ile yapılan değişiklikle 3194 Sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesinde yer alan düzenlemeye göre “Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır.” hükmüne yer verildiğinden başvuru sahibinin talebi doğrultusunda satış işlemlerinin yapılmasının hukuka uygun olduğu Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. Yüce Meclisin takdirine sunulur.”
Mülkiyeti belediyemize ait Yeni Mahalle 1650 ada 18 parselde bulunan taşınmazın, satın alınma talebine istinaden yapı kayıt belgesine dayalı satışı konusunda İmar ile Hukuk Komisyonları raporlarının komisyonlarından geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

9 186 Mülkiyeti belediyemize ait Yeni Mahalle 1628 ada 18 parselde bulunan taşınmazın, satın alınma talebine istinaden yapı kayıt belgesine dayalı satışı hususunda İmar ile Hukuk Komisyonu raporları görüşüldü.
İMAR KOMİSYONU RAPORUDUR
“İlçemiz Yenimahalle, 1628 ada, 18 parselde kayıtlı mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait gayrimenkulü satın alma talebi incelenmiş olup; Söz konusu edilen 1628 ada, 18 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde ⊗⊗⊗⊗⊗ tarafından yapılmış, yapı kayıt belgeli bina bulunmakta ve kişi söz konusu gayrimenkulü satın almayı talep etmektedir. Bir gayrimenkul değerleme uzmanı tarafından rapor hazırlanması koşulu ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesine istinaden, komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.”
HUKUK KOMİSYONU RAPORUDUR
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; Yeni Mahalle 1628 ada 18 parsel sayılı taşınmazın satışı hakkında yapmış olduğumuz ikinci toplantıda; ⊗⊗⊗⊗⊗ tarafından 28/06/2019 tarihli başvuru dilekçesi ile mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait olan Yeni Mahalle 16. Sokak 1628 ada 18 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki yapı için 0MJAKITZ belge nolu 15/08/2018 tarihli Yapı Kayıt Belgesine istinaden taşınmazın kendisine satışı talep edilmiş olup Komisyon olarak yaptığımız incelemede; 7143 Sayılı Kanunun 16. maddesi ile yapılan değişiklikle 3194 Sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesinde yer alan düzenlemeye göre “Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır.” hükmüne yer verildiğinden başvuru sahibinin talebi doğrultusunda satış işlemlerinin yapılmasının hukuka uygun olduğu Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.”
Mülkiyeti belediyemize ait Yeni Mahalle 1628 ada 18 parselde bulunan taşınmazın, satın alınma talebine istinaden yapı kayıt belgesine dayalı satışı hakkında hazırlanan İmar ile Hukuk Komisyonları raporlarının, komisyonlarından geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

10 187 Ayvalık Belediyesi Cephe ve Tabela Yönergesi’nde değişiklik yapılması hususu hakkında hazırlanan İmar ile Hukuk Komisyonu raporları görüşüldü.
İMAR KOMİSYONU RAPORUDUR
“Belediyemiz Etüd ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Meclisimize sevk edilen “Ayvalık Belediyesi Cephe ve Tabela Yönetmeliği” incelenmiş olup; Söz konusu yönetmeliğin uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.
HUKUK KOMİSYONU RAPORUDUR
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07.10.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; Ayvalık İlçe Cephe ve Tabela Yönergesi hakkında yapmış olduğumuz ikinci toplantıda; Yönergenin 15. Maddesine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42. Maddesi uyarınca 15.3 maddesi eklenerek düzeltilmiş olup Ayvalık İlçesi Cephe ve Tabela Yönergesinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’na ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlandığı, hukuka uygun olduğu anlaşıldığından komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.”
Ayvalık Belediyesi Cephe ve Tabela Yönergesi hakkında hazırlanan, İmar ile Hukuk Komisyonu raporlarının, komisyonlarından geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

11 188 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge hakkında Hukuk Komisyonu raporu görüşüldü.
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen müdürlüklerin yönergeleri hakkında yapmış olduğumuz ikinci toplantıda; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 5393 sayılı Belediye Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, hukuka uygun olduğu Komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.”
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge’nin, uygunluğu hakkında hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun, komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

12 189 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu görüşüldü.
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen müdürlüklerin yönergeleri hakkında yapmış olduğumuz ikinci toplantıda; Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 5393 Sayılı Belediye Kanununa uygun olarak hazırlandığı, hukuka uygun olduğu Komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.”
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge’nin, uygunluğu hakkında hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun, komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

13 190 Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu görüşüldü.
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen müdürlüklerin yönergeleri hakkında yapmış olduğumuz ikinci toplantıda; Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönergenin 5393 Sayılı Belediye Kanununa uygun olarak hazırlandığı, hukuka uygun olduğu Komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.”
Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge’nin, uygunluğu hakkında hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun, komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

14 191 Etüd Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu görüşüldü.
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen müdürlüklerin yönergeleri hakkında yapmış olduğumuz ikinci toplantıda; Etüd Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, hukuka uygun olduğu Komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.”
Etüd Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin, uygunluğu hakkında hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun, komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

15 192 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu görüşüldü.
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen müdürlüklerin yönergeleri hakkında yapmış olduğumuz ikinci toplantıda; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, hukuka uygun olduğu Komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.”
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin, uygunluğu hakkında hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun, komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

16 193 Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu görüşüldü.
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen müdürlüklerin yönergeleri hakkında yapmış olduğumuz ikinci toplantıda; Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönergesi’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, hukuka uygun olduğu Komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.”
Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönergesi’nin, uygunluğu hakkında hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun, komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

17 194 Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Yönergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu görüşüldü.
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen müdürlüklerin yönergeleri hakkında yapmış olduğumuz ikinci toplantıda; Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, hukuka uygun olduğu Komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.”
Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin, uygunluğu hakkında hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun, komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

18 195 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu görüşüldü.
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen müdürlüklerin yönergeleri hakkında yapmış olduğumuz ikinci toplantıda; Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, hukuka uygun olduğu Komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.”
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin, uygunluğu hakkında hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun, komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

19 196 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu görüşüldü.
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen müdürlüklerin yönergeleri hakkında yapmış olduğumuz ikinci toplantıda; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönergesi’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, hukuka uygun olduğu Komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.”
İşletme ve İştiraklar Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönergesi’nin, uygunluğu hakkında hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun, komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

20 197 Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu görüşüldü.
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen müdürlüklerin yönergeleri hakkında yapmış olduğumuz ikinci toplantıda; Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, hukuka uygun olduğu Komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.”
Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin, uygunluğu hakkında hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun, komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

21 198 Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu görüşüldü.
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen müdürlüklerin yönergeleri hakkında yapmış olduğumuz ikinci toplantıda; Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, hukuka uygun olduğu Komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.”
Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin, uygunluğu hakkında hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

22 199 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu görüşüldü.
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen müdürlüklerin yönergeleri hakkında yapmış olduğumuz ikinci toplantıda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, hukuka uygun olduğu Komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.”
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin, uygunluğu hakkında hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun, komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

23 200 Veteriner İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu görüşüldü.
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen müdürlüklerin yönergeleri hakkında yapmış olduğumuz ikinci toplantıda; Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, hukuka uygun olduğu Komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.”
Veteriner İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi’nin uygunluğu hakkında hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun, komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

24 201 Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu görüşüldü.
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen müdürlüklerin yönergeleri hakkında yapmış olduğumuz ikinci toplantıda; Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, hukuka uygun olduğu Komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.”
Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin, uygunluğu hakkında hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun, komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

25 202 Kültür İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu görüşüldü
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen müdürlüklerin yönergeleri hakkında yapmış olduğumuz ikinci toplantıda; Kültür İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, hukuka uygun olduğu Komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.”
Kültür İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin, uygunluğu hakkında hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun, komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

26 203 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu görüşüldü.
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen müdürlüklerin yönergeleri hakkında yapmış olduğumuz ikinci toplantıda; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, hukuka uygun olduğu Komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.”
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi’nin, uygunluğu hakkında hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun, komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

27 204 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu görüşüldü.
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen müdürlüklerin yönergeleri hakkında yapmış olduğumuz ikinci toplantıda; Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, hukuka uygun olduğu Komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.”
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin, uygunluğu hakkında hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun, komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

28 205 Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu görüşüldü
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen müdürlüklerin yönergeleri hakkında yapmış olduğumuz ikinci toplantıda; Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, hukuka uygun olduğu Komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.”
Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin, uygunluğu hakkında hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun, komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

29 206 Talebe istinaden, Küçükköy Mahallesi 219 ada 15 parsel ve Küçükköy Mahallesi 146 ada 1 parselde yer alan taşınmazların, mülkiyeti belediyemize ait Küçükköy Mahallesi 355 ada 27 parsel ile aynen veya ivaz ilavesi suretiyle takas edilmesi hususu ile ilgili İmar ile Hukuk Komisyonu raporları görüşüldü.
İMAR KOMİSYONU RAPORUDUR
“İlçemiz Küçükköy Mahallesi, 219 ada, 15 parselde ve 146 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazların; mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait 355 ada, 27 parselde kayıtlı taşınmaz ile takas edilmesi talebi incelenmiş olup; Söz konusu takası istenilen belediyemize ait 355 ada, 27 parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planına göre otogar alanında yer almakta olup, kamusal kullanıma ayrılan taşınmaz olduğundan ve tapunun beyanlar hanesinde yer alan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kamulaştırma şerhi sebebi ile takası komisyonumuzca uygun bulunmamıştır.”
HUKUK KOMİSYONU RAPORUDUR
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 07/10/2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; Küçükköy Mah. 219 ada 15 parsel ve 146 ada 1 parsel sayılı taşınmazların 355 ada 27 parsel sayılı taşınmazla takası hakkında yapmış olduğumuz ikinci toplantıda; Taşınmazların takasını talep eden kişi ile taşınmazların tapu kaydındaki malikinin aynı kişi olmadığı, başvuru sahibinin dilekçesine vekalet eklemediği anlaşılmış olup Komisyonumuz tarafından başvurunun reddine ilişkin oy birliği ile karar verilmiştir.”
Talebe istinaden, Küçükköy Mahallesi 219 ada 15 parsel ve Küçükköy Mahallesi 146 ada 1 parselde yer alan taşınmazların, mülkiyeti belediyemize ait Küçükköy Mahallesi 355 ada 27 parsel ile aynen veya ivaz ilavesi suretiyle takas edilmesi konusu ile ilgili işaretle yapılan oylamasında komisyon raporları göz önünde bulundurarak mevcudun oy birliği ile reddine,

30 207 Altınova Mahallesi, 442 ada, 4-5-6-7 parsellerde kayıtlı taşınmazların kuzeydoğu cephe hattı ile alakalı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporu görüşüldü.
İMAR KOMİSYONU RAPORUDUR
“İlçemiz Altınova Mahallesi, 442 ada, 4-5-6-7 parseller ile alakalı KUİP-10126734 pin numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliği incelenmiş olup; Altınova Mahallesi 442 ada, 4-5-6-7 parsellerde kayıtlı gayrimenkuller Kentsel Sit alanı içerisinde kalmakta olup; 10/07/1982 tarih 14/009 sayı ile Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu edilen İmar planı ile 442 ada, 4-5-6-7 parsellerin kuzeyinde yer alan mevcut kullanımdaki taşıt yolu daraltılmaktadır. Bu yolun daraltılması trafik sıkışması gibi sorunları beraberinde getireceğinden; yolun kadastro parseli sınırlarından geçirilmesi üzerine hazırlanan plan değişikliği komisyonumuzca uygun bulunmuştur.”
Altınova Mahallesi, 442 ada, 4-5-6-7 parsellerde kayıtlı taşınmazların kuzeydoğu cephe hattı ile alakalı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,
31 208 Namıkkemal Mahallesi, 1017 ada, 51 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas görüş talebi ile ilgili İmar Komisyonu raporu görüşüldü.
İMAR KOMİSYONU RAPORUDUR
“İlçemiz Namıkkemal Mahallesi, 1017 ada, 51 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ne esas görüş talebi incelenmiş olup; Söz konusu edilen 1017 ada, 51 parselde kayıtlı mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait gayrimenkul mevcut imar planında semt spor alanı lejantında kalmaktadır. Mevcut semt spor alanı günün koşullarında kullanımda yetersiz kalmasından dolayı ve parselde yer alan kullanılmayan Sağlık Alanı ve Belediye Hizmet Alanı lejantları da semt spor alanı lejantına dâhil edilmiştir. Hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliği komisyonumuzca uygun bulunmuştur.”
Namıkkemal Mahallesi, 1017 ada, 51 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas görüş talebi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,