Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

04 MAYIS 2016 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

T.C. AYVALIK BELEDİYESİ
SIRA NO KARAR NO 04 MAYIS 2016 DA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
1 110 Meclis Üyesi Ufuk OVA’nın ve Özge TOYGAR’in, bugünkü toplantı için izinli sayılmasına,
2 111 Kamu yararına çalışan dernekler için yapılacak tahsislerle alakalı komisyonlardan gelen raporun ve ilçemiz Altınova Merkez Mahallesinde 458 Ada 4 Parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait otelin 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılması ile ilgili talebinin, Meclis toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınmasının kabulü hk.
3 112 5393 sayılı Belediye Kanunun “Norm Kadro ve Personel İstihdamı” başlığını taşıyan 49.Maddesi ve Norm Kadro Yönetmeliğinin 11.Maddesine istinaden; Belediye Başkanlığımızda münhal bulunan 1 adet T.H.Sınıfı 1.Derece Mimar Kadrosunun iptal edilerek, yerine 1 adet T.H. Sınıfı 1.Derece Mühendis Kadrosunun ihdas edilmesinin, II sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanmasının kabulü hk.
4 113 Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı bulunan UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Biriminin İmar ve Şehircilik Müdürülüğü bünyesine alınmasının kabulü hk.
5 114 Belediyemizce 06.01.2016 tarihli 13 sayılı Meclis Kararı ile satışına karar verilen taşınmazlardan, değerlerinin yeniden gözden geçirilmek üzere belediyemizin tarife komisyonuna havale edilmesinin, kabulü hk. Sıra Mevkii Ada Parsel Cinsi No
1 Tellikavak(Sancaktül) 293 5 Dubleks 30
2 Tellikavak(Sancaktül) 293 5 Dubleks 31
3 Mithatpaşa (Alibey) 1534 1 Mesken F1
4 Kemalpaşa (Çamlık) 1786 1 Mesken yeri 1
5 Kemalpaşa (Çamlık) 1861 1 Mesken yeri 5
6 Mithatpaşa (Alibey) 1730 2 Arsa (876,64 m2)
7 Sakarya 858 21 Arsa (2251 m2)
6 115 Tarife Komisyonumuzun Komisyon Raporumuzun okunması sonucunda; 1.Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükköy Mahallesi Tellikavak Mevkii Sancaktül Villalarında 293 ada 5 Parselde 30 nolu dubleks meskenin, 2.Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükköy Mahallesi Tellikavak Mevkii Sancaktül Villalarında 293 ada 5 Parselde 31 nolu dubleks meskenin, 3. Mülkiyeti Belediyemize ait Mithatpaşa Mahallesi 1534 ada 1 Parselde F-1 bağımsız bölümde bulunan meskene ait komisyon kararına istinaden gayrimenkulün, 4. Mülkiyeti Belediyemize ait Kemalpaşa Mahallesi 1786 ada 1 Parselde 1 no’lu dubleks mesken yerine komisyon kararına istinaden gayrimenkulün, 5. Mülkiyeti Belediyemize ait Kemalpaşa Mahallesi 1861 ada 1 Parselde 5 no’lu dubleks mesken yerinin, komisyon kararına istinaden gayrimenkulün, 6. Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya Mahallesi 858 ada 21 Parselde bulunan 2251 m2 olan arsanın, komisyon kararına istinaden gayrimenkulün, 7. Mülkiyeti Belediyemize ait Mithapaşa Mahallesi 1730 ada 2 Parselde bulunan 876,64 m2 olan arsanın, komisyon kararına istinaden gayrimenkulün, satışının kabulü hk.
7 116 26-30 Haziran 2016 tarihleri arasında Makedonya’nın Ohrid şehrinde yapılacak olan 9.Uluslararası Gençlik ve Çocuk Festivaline Ayvalık Belediyesi olarak davet edildiğimizden, sözkonusu Festivale Belediyemizi temsilen gitmelerinin kabulü hk.
8 117 2015 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi ile ilgili olarak, Mali Hizmetler Müdürlüğünce 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesine istinaden hazırlanmış olan 2015 Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin kabulü hk.
9 118 Belediyemizin 07/10/2015 tarih ve 200 nolu kararı ile 2016 Mali yılı Gelir Tarifesinde alınan Evsel Katı Atık tarifesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürülüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığından gelen 13546058-312.02220522833 sayı ve 22/04/2016 tarihli yazısına istinaden; kırsal konutlar harici diğer yerlerin aylık Katı Atık Tarifelerinin; Okullar, Hastaneler, Kamu Binaları, Diğer Ticari Olmayan Kurumlar : 1 TL , Bürolar:12 TL, Restaurant, Market, Pazarlar,Oteller , Diğer Ticarethaneler ve Sanayi : 20 TL olarak tespit edilmesinin kabulü hk.
10 119 İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi, 43 pafta, 1076 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaza ait UİP-230,5 pin numaralı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Alibey Adası Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar plan değişikliğinin kabulü hk.
11 120 İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi, 1347 ada, 2-24 parsellerde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli, 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Çamlık Yeşil Karakterli Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar plan değişikliğinin kabulü hk.
12 121 İlçemiz, Atatürk Caddesi ve Cumhuruyet Meydanı ile alakalı Balıkesir UKOME kurulunun 22.01.2016 tarih, 2016/001 sayılı kararı ile onaylanan düzenleme projesi ile alakalı UİP-232,12 pin numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin kabulü hk.
13 122 İlçemiz, 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli Çamlık Yeşil Karakterli Kentsel Sit Plan Notlarının 3.2. maddesinde yapılan UİP-239,6 pin numaralı plan notu değişikliği talebi incelenmiş, yapılan incelemede; plan notlarının 3.2. maddesinde yer alan “Üzerinde mevcut yapı bulunan parsellerde yapının yıkılması durumunda hmax:6.50 metreyi geçmemek üzere ve mevcut yapının konumu ve büyüklüğü sabit kalmak koşuluyla ve hiç ağaç kesilmemesi şartıyla yeni yapı yapılabilir.” ibaresinin; “3.2. madde: a. Üzerinde mevcut yapı bulunan parsellerde yapının yıkılması durumunda mevcut yapının konumu ve taban alanı sabit kalmak koşuluyla, hmax:6.50 metre (2 kat) ve hiç ağaç kesilmemesi şartıyla yeni yapı yapılabilir. b. Üzerinde bulunan mevcut yapının yoğunluğu plan notlarının 3.3. maddesinde belirtilen yoğunluk değerinden düşük olması durumunda, yeni yapılacak yapının taban alanı 150m2’yi geçmemek üzere ve hiç ağaç kesilmemek koşulu ile TAKS:0.20, KAKS:0.40 ve hmax:6.50m yapılanma koşuluna tabi olarak, mevcut yapı Mimari Estetik Kurulu’nun belirleyeceği şekli ile büyütülebilir.” şeklinde değişikliğini öneren plan notu değişikliğinin kabulü hk.
14 123 İlçemiz Fethiye Mahallesi, 13 pafta, 387 ada, 2-35 parsellerde kayıtlı taşınmazla alakalı şuyunun giderilmesi için, öneri bina kitlelerinin parsel içerisinde konumlandıran plan değişikliğinin, emsal artışı yaratmaması sebebi ile ve Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun onayı alınması koşulu ile uygun olduğu görüşünü içeren İmar Komisyonu kararının işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulü hk.
15 124 İlçemiz Sakarya Mahallesi, 21NII pafta, 889 ada, 46 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine esas görüş talebinin İmar Komisyonu kararının kabulü hk
16 125 Belediyemiz bünyesinde, 3194 sayılı yasanın 8.j. maddesi ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeğilinin 10. maddesine istinaden “Mimari Estetik Komisyonu”nun kurulması talebinin bir sonraki komisyon toplantısında değerlendirilmesi kabulü hk.
17 126 İlçemiz Sakarya Mahallesi 26 Pafta 91 Ada 20 Parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 91 ada 16 ve 21 parseller ile şuyulu gayrimenkulün satışı ile ilgili talebin Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesinin, kabulü hk.
18 127 İlçemiz Altınova Mahallesi 256 ada 2 Parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 183/1200 hisseli taşınmazın satışının İmar Komisyonuna havale edilmesinin kabulü hk.
19 128 “Cihat TEKER”‘in yaşamış olduğu, Fevzipaşa-Vehbibey Mahallesinde bulunan Saatli Camii’ye çıkan çıkan çıkmaz sokak niteliğindeki sokağa, isminin verilmesinin kabulü hk.
20 129 İlçemiz Küçükköy Mahallesi, Bosna Bulvarı üzerinde yer alan 4 adet sokağa isim verilmesi konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesinin kabulü hk.
21 130 İlçemiz Sakarya Mahallesi 125 Pafta 1600 ada 1 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkul ile alakalı “Kültür Merkezi” Lejantına sahip alanın yeşil alan lejandına dönüştürülmesi ile ilgili talebin Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesinin kabulü hk.
22 131 İlçemiz Fethiye Mahallesi 16 Pafta 112 ada 1-2 parselde kayıtlı mülkiyeti Z.Suna SARITEPE’ye ait taşınmazlar ile alakalı plan değişikliğine esas BKVKK’nın 11.03.2016 tarih, 0943 sayılı kararının Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesinin kabulü hk.
23 132 İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi, 36 Pafta, 1347 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı plan değişikliği talebinin Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesinin kabulü hk.
24 133 İlçemiz Sakarya Mahallesi 841 Ada 1-2-3-34-25-7 parsellerin kuzeyinde yer alan yol cephe hattının düzeltilmesi ile alakalı plan değişikliği talebinin, Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesinin kabulü hk.
25 134 İlçemiz Sakarya Mahallesi 126 Pafta 889 Ada 13 parselde kayıtlı mülkiyeti Ege Yağ San. ve Tic. Şti ‘ne ait taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği görüş talebinin Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesinin kabulü hk.
26 135 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kamuya yararlı derneklere tahsis edilmesinin uygun olduğu ve kamuya yararlı dernek kapsamında kalmayan derneklerin ise tahsis kararlarının kaldırılmasının kabulü hk.
27 136 İlçemiz Altınova Merkez Mahallesinde 458 Ada 4 Parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait otelin 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmasının kabulü hk.
   

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!