Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

04 OCAK 2017 KARARLARIBelediye Meclis Kararları


                                                                                                                                                T.C. AYVALIK BELEDİYESİ
SIRA NO KARAR NO 04 OCAK 2017’DA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
1 Meclis Üyeleri Nusret TAŞAN, Ufuk OVA, Şeref AKIN ve Muhittin TÜFEKÇİ’ nin, bugünkü toplantı için izinli sayılmalarının oy birliği ile kabulüne,
2 Denetime ait raporun 2017 yılı Ocak ayı Belediye meclis toplantısında okunması ve değerlendirilmesi konusunun gündeme alınması oy çokluğu ile reddine, 2-Meclis gündemi hazırlanırken sehven tekrarlanarak yazılan 7.gündem maddesi numarasının düzeltilmesinin (farklı gündem maddelerine aynı sayının verilmesi) oy birliği ile kabulüne,
3 Belediye Meclisinin her ayın ilk Çarşamba günü Olağan toplantısını yapılması konusunun oy birliği ile kabulüne,
4 Belediye Meclisinin bir aylık tatil zamanını kabul etmeyerek yılın on iki ayı mutad toplantılarının gerçekleştirilmesi ile ilgili konunun  oy birliği ile kabulüne,
5 Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir. denildiğinden, sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi konusunun oy birliği ile kabulüne,
6 Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerimize Meclis Toplantılarına ve İhtisas Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için bürüt 109,16-TL.sı ücret ödenmesi konusunun kabulüne,
7 Denetim Komisyonu için yapılan gizli oylama ve açık tasnifler sonucunda;   Dilek SARAÇOĞLU, Mehmet Ali TUNCER, Halil GÜR’ün seçilmesine,
8 Denetim Komisyonunun isteği üzerine komisyonca görev alacak Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilenlere 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arası için günlük bürüt 96,06-TL.sı, kamu personeli dışındaki Uzman Kişilere verilecek günlük bürüt 192,12-TL.si olarak tespit edilmesine, görev süresinin 10 (on) gün olarak belirlenmesi konusunun kabulüne,
9 01 Ocak-31 Aralık 2017 tarihlerinde;1-Belediyemiz A.H. Sınıfı 1. Derece Avukat Kadrosu karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapan Canan YILMAZ, 2- Belediyemiz T.H. Sınıfı 1. Derece Mühendis Kadrosu Karşılığı tam zamanlı sözleşmeli Metalurji ve Malzeme Mühendisi olarak görev yapan Lütfü KOTAN, 3- Belediyemiz T.H. Sınıfı 1. Derece Mühendis Kadrosu Karşılığı tam zamanlı sözleşmeli Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Melik Ercan YILDIZ, 4- Belediyemiz T.H. Sınıfı 1. Derece Tekniker Kadrosu Karşılığı tam zamanlı sözleşmeli İnşaat Teknikeri olarak görev yapan Uğur YILMAZ, 5- Belediyemiz T.H. Sınıfı 1. Derece Restoratör Kadrosu Karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapan Nezihe TOPLU, 6- Belediyemiz S.H. Sınıfı 1. Derece Veteriner Hekim Kadrosu Karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapan Gönenç OLGUN, 7- Belediyemiz T.H. Sınıfı 1. Derece Kimyager Kadrosu Karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapan Umut AKÇAY, 8- Belediyemiz T.H. Sınıfı 1. Derece Mühendis Kadrosu Karşılığı tam zamanlı sözleşmeli Maden Mühendisi olarak görev yapan  Gizem ELKAN, 9- Belediyemiz T.H. Sınıfı 1. Derece Tekniker Kadrosu Karşılığı tam zamanlı sözleşmeli Otomotiv Teknikeri olarak görev yapan Arif GENAL’in çalıştırılmasının oy birliği ile kabulüne,
10 “Ayvalık Belediyesi Organizasyon Şeması” olarak yer alan konu ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediye Teşkilatı” başlığını taşıyan 48. Maddesi gereğince; norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak kurulan yeni Müdürlükler ve oluşturulan yeni alt birimlere istinaden güncellenmesi ile ilgili konunun oy çokluğu ile kabulüne,
11 İmza Yönergesinin güncellenmesi konusunun oy birliği ile kabulüne,
12 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanmış olan çalışma yönetmeliklerinin güncellenmesi konusunun oy birliği ile kabulüne,
13 Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanmış olan çalışma yönetmeliklerinin güncellenmesi konusunun oy birliği ile kabulüne,
14 Belediye Başkanlığımızda münhal bulunan 1 adet T.H. (Teknik Hizmet) sınıfı 1.Derece Şehir Plancısı kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet T.H. sınıfı Ekonomist Kadrosunun ihdas edilmesi konusunun oy birliği ile kabulüne,
15 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden meclis gündemine eklenen; Belediye Başkanlığımızda münhal bulunan 1 adet T.H. (Teknik Hizmet) sınıfı 1.Derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet T.H. sınıfı 1.Derece Mimar Kadrosunun ihdas edilmesi konusunun oy birliği ile kabulüne,
16 Belediyemizde 5620 sayılı kanun uyarınca çalışmakta olan geçici işçi olarak çalışan personele, 2017 yılı için geçici işçi vizesi yapılmasının oy birliği ile kabulüne,
17 Zabıta Personelinin fazla çalışma mesai ücretlerinin 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri için %6,6 arttırılması sonucunda, Belediyemiz Zabıta Personeline 453,00.-TL Fazla Çalışma ücreti ödenmesi konusunun oy birliği ile kabulüne,
18 İlçemiz Ayvalık sınırları içinde yapılacak kadastro yenileme çalışmalarında uygulama ekibi ile birlikte çalışacak bilirkişilerin tekrar belirlenmesiyle ilgili okunan isimlerin oy birliği ile kabulüne,
19 Ayvalıkgücü Belediyespor Kulübü sporcu ve antrenörlerinin kulübün yurt dışı spor faaliyetlerine katılabilmesi için, Mart 2017 ve Ağustos 2017 tarihleri arasında aşağıdaki isimleri yazan ekibin, Belediyemizi temsilen Midilli’de yapılacak olan spor müsabakalarında görevli sayılmaları oy birliği ile kabulüne,
20 Altınova Mahallesi Uzungöl mevkiinde yapılması planlanan; Aromatip bahçeler, Aromatik bitki atölyesi, Mesire yeri, Meyve Bahçeleri, Anıt ağaçlar, sanat atölyelere Triathlon sahası özel tasarım çocuk oyun alanları, bitki çeşitliliğinin yoğun olduğu, arboretum projelerinde içinde barındığı 25.000 m2 alanda yapılması planlanan Ekopark Projesi ilgili Bakanlıklardan hibe, teşvik ve desteklerin başvurularında, işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Rahmi GENÇER’e yetki verilmesinin, oy birliği ile kabulüne,
21 2017 yılı Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesinde alınması planlanan araçları ile  ilgili T Cetveli sehven eklenmediğinden, EK’ te listede bulunan araçların Temizlik İşleri Müdürlüğü 2017 yılı bütçesine eklenmesi konusunun işaretle yapılan oylamasında oy birliği ile kabulüne,
22 İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi, 1501 ada, 15 parselde kayıtlı 3. derece doğal sit alanında yer alan taşınmaz ile alakalı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği ile alakalı talebi incelenmiş, Yapılan incelemede; mevcut 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planına göre hmax:6.50m, blok nizama tabi konut alanında yer alan taşınmaz ile alakalı plan değişikliğindeki turistik tesis lejandının uygun olduğu ancak taşınmaz gibi Alibey Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde 3. derece doğal sit alanında yer alan “turistik tesis” lejandlarındaki yapılanma koşulları hmax:6.50m, TAKS:0.15, KAKS:0.30 verildiğinden, öneri plan değişikliğindeki E:1.00 emsal değerinin uygun olmadığı, mevcut plandaki kitlelerin korunması gerektiği ve öneri planda verilen Yençok:10.00m (3 kat) yüksekliğin uygun olmadığı oy birliği ile  kabulüne,
23 İlçemiz Altınova Mahallesi, 714 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile alakalı talebi incelenmiş, Yapılan incelemede; mevcut imar planında konut lejandına sahip imar adası içerisinde yer alan ticaret lejandına sahip taşınmazın, ada içerisinde bütünlük oluşturacağı ve konut lejandı ile getirilen nüfus doğrultusunda yeşil alan ayrıldığı gerekçeleri ile yapılan plan değişikliğinin uygun olduğu oy birliği ile  kabulüne,
24 İlçemiz Sakarya Mahallesi, 26 pafta, 91 ada, 16-20-21 parsellerde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-232,16 pin numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği ile alakalı talebi incelenmiş, Yapılan incelemede; mevcut 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar planına göre 16-20-21 parseller şuyulu durumda bulunmakta olup, 16 parselin yola cephesi bulunmadığı, 16 parsel mevcut bina lejandına sahip olduğu ve 20-21 parsellerin 75m2 taban alnına sahip öneri bina lejandına sahip olduğu anlaşılmış, 3 parselin tevhidini ve 2’ye ifrazını içeren ifraz sonucunda 61’er m2 taban alanlı öneri bina kitlesi lejandı sunulan koruma amaçlı imar plan değişikliğinin, yapı yoğunluğunda artış sağlanmadığı ve kitlelerin düzenlendiği gerekçesi ile uygun olduğu oy birliği ile kabulüne,
25 İlçemiz Sakarya Mah. 98 pafta,1705 ada,1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile alakalı talebi incelenmiş, Yapılan incelemede; mevcut 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında semt pazarı olarak belirlenen taşınmazın kuzeyinde yer alan 1498 ada 36 parsel de semt pazarı olarak belirlendiğinden ve yeni semt pazar alanına ihtiyaç bulunmadığından, önerilen konut alanı doğrultusunda gelecek nüfus için yeşil alan ayrıldığı gerekçeleri ile plan değişikliğinin uygun olduğu oy birliği ile  kabulüne,
26 İlçemiz Sakarya Mah. 99 pafta,1583 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı kamulaştırma ve lejand değişikliği talebi incelenmiş;Yapılan incelemede; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil alanda yer alan taşınmazın lejand değişikliği durumunda öneri bir yeşil alan getirilmesi gerektiği ve öneri getirilecek yeşil alan için uygun alan bulunmadığı sebebi ile uygun olmadığı, taşınmazın 2013-2018 tarihleri arası 5 yıllık imar programı kamulaştırma bölümünde yer almadığı, program bitiminde yapılacak 2018-2023 yılları 5 yıllık imar programında değerlendirilmeye alınmasının uygun olduğu oy birliği ile kabulüne,
27 İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi, 1045 ada, 26 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı taşınmazın 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planına göre yolda kalan bölümünün kamulaştırma talebi incelenmiş,Yapılan incelemede; 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında tercihli alan ve yolda yer alan taşınmazın 2013-2018 tarihleri arası 5 yıllık imar programı kamulaştırma bölümünde yer almadığı, program bitiminde yapılacak 2018-2023 yılları 5 yıllık imar programında yola gidecek alanların hesaplanarak haritalanması şartıyla değerlendirilmeye alınmasının uygun olduğu oy birliği ile  kabulüne,
28 İlçemiz Sakarya Mahallesi, 1911 ada, 5-6 parsellerde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-1736,8 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi incelenmiş,Yapılan incelemede; mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam, 3 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.75 yapılanma koşullarına tabi konut alanında yer alan taşınmazların, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 28/06/2016 tarih, 850 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan ayrık nizam, 3 kat, E:0.75 yapılanma koşullarına tabi “yurt alanı” olarak öneren plan değişikliğinin uygun olduğu oy birliği ile kabulüne,
29 İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi, 87 pafta, 594 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-239,9 pin numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği talebi incelenmiş Yapılan incelemede; 22.01.1994 tarih, 3622 BKTVKK sayı ile onaylı 1/500 ölçekli Çamlık Yeşil Karakterli Kentsel Sit koruma amaçlı imar planına göre “mevcut bina ” lejandına sahip olan taşınmazın Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile “öneri bina” lejandında plan değişikliği yapıldığı ancak plan değişikliğinin Danıştay kararı ile iptal edildiği ve bu durumda taşınmazın bulunduğu plandaki alanın plansız konuma düştüğü anlaşılmış olup, 22.01.1994 tarih, 3622 BKTVKK onaylı planda getirilen şekli ile mevcut bina lejandında sunulan plan değişikliğinin BKVKK’nın 22.11.2016 tarih, 6393 sayılı kararına istinaden 22.01.1994 tarih onaylı plan koşullarına tabi olacağı gerekçesi ile uygun olduğu oy birliği ile  kabulüne,
30 İlçemiz 16.03.1995 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Ayvalık Uygulama İmar Plan Notlarının A.5. maddesi ile alakalı UİP-206,10 pin numaralı imar plan notu değişikliği talebi incelenmiş,Yapılan incelemede; A.5. maddesinde “Ayrık nizam verilen mesken yapı adalarında evvelce yapılmış verilen kat adedinden 1 kat fazla yapı varsa bu binaya bitişik yapıya aynı saçak seviyesini aşmamak üzere bir kat fazla vermeye belediye yetkilidir.” ibaresi bulunduğu anlaşılmış olup, A.5. maddenin “Ayrık düzendeki yapı adalarında evvelce yapılmış ve plandaki kat adedinden 1 kat fazla yapı varsa, yeni yapılacak yapılara; aynı saçak seviyesini aşmamak, yol cephelerinde sokak silüetini korumak üzere 1 kat fazla inşaat hakkı vermeye Belediye yetkilidir.” şekli ile öneren plan notu değişikliğinin mevcut yapılaşma dikkate alınarak kent silüetinin korunması gerektiği gerekçesi ile uygun olduğu oy çokluğu ile kabulüne,
31 İlçemiz Altınova 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan “ada orta çizgileri” ile alakalı talep incelenmiş,Yapılan incelemede; konunun daha detaylı incelenmesi için bir sonraki imar komisyonu toplantısında görüşülmesinin uygun olduğu bir sonraki imar komisyonu toplantısında sevk edilmesine mevcudun oy birliği ile  kabulüne,
32 Alibey Adası Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan Notlarının 3.5. maddesinde yapılan değişiklik ile alakalı BKVKK’ nın 22.11.2016 tarih, 6403 sayılı kararı incelenmiş;İlçemiz 22.01.1994 tarih, 3622 BKVKK sayı ile onaylı Alibey Adası Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Plan notlarının 3.5. maddesinde yapılan, meclisimizce 01.06.2016 tarih, 154 sayılı karar ile uygun görülen plan notu değişikliği ile alakalı BKVKK’ nın 22.11.2016 tarih, 6403 sayılı kararında yapılan düzeltme ile birlikte plan notu değişikliğinin belediye meclisimizce uygun olduğuna ve kabulüne,
33 Çamlık Yeşil Karakterli Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan Notlarının 2. maddesinde yapılan değişiklik ile alakalı BKVKK’nın 22.11.2016 tarih, 6402 sayılı kararı incelenmiş;İlçemiz 22.01.1994 tarih, 3622 BKVKK sayı ile onaylı Çamlık Yeşil Karakterli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Plan notlarının 2.2. maddesinde yapılan meclisimizce 05.08.2015 tarih, 165 sayılı karar ile uygun görülen plan notu değişikliği ile alakalı BKVKK’nın 22.11.2016 tarih, 6402 sayılı kararında yapılan düzeltme ile birlikte plan notu değişikliğinin Belediye meclisimizce uygun olduğuna ve oy birliği ile kabulüne,
34 Meclisimizce görüşülüp ve İmar Komisyonuna sevk edilmek üzere;1-İsmetpaşa Mahallesi, 7 pafta, 522 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas BKVKK’ nın 22.11.2016 tarih, 6405 sayılı kararın daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi konusunun işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine,2-Küçükköy Mahallesi, 179 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı Tabiat Komisyonu’nun 28.05.2013 tarih, 87 sayılı kararı ile onaylı plan değişikliğine yapılan itirazın daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi konusunun işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine,3-Çakmak Mahallesi, 110 ada, 22 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı devir talebinin daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi konusunun işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine,4-1/1000 ölçekli Ayvalık Uygulama İmar Plan Notları’ nın II. bölümünün I. maddesinde önerilen plan notu değişikliği ile ilgili konunun daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi konusunun işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine,5-Sakarya Mahallesi, 620 ada, 34 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili konunun daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi konusunun işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine,6-Hayrettinpaşa Mahallesi, 17 pafta, 170 ada, 42-31 parsellerde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği ile ilgili konunun daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi konusunun işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine,7-Sakarya Mahallesi, 1819 ada, 1-2 parsellerde ve 1818 ada, 1-2 parsellerde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili konunun daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi konusunun işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine,8-Sakarya Mahallesi, 906 ada, 46 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili konunun daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi konusunun işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine,9-Zekibey Mahallesi, 9 pafta, 285 ada, 12 parsellerde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas BKVKK’nın 22.11.2016 tarih, 6400 sayılı kararın daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi konusunun işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine 04.01.2017 tarihli meclis toplantısında karar verilmiştir.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!