Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

06 ARALIK 2017 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

T.C. AYVALIK BELEDİYESİ
SIRA NO KARAR NO 06 ARALIK 2017’DE ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
1 201 Aydın DERİNOVA, N.Arif TÜNEK’in bugünkü toplantıda izinli sayılmasının oy birliği ile kabulüne,
2 202 Ertürk Zirai Aletler Otomotiv İnş.Nak.San.ve Tic.A.Ş.’nin 05.12.2017 tarih 11239 sayılı dilekçesinin, Meclis gündemine İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen yeni konular arasına alınmasının kabulüne,
3 203 Gündemimizde yer alan Memur Sendika Sözleşmesinin yenilenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi sonucunda; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun Mahalli İdarelerde Sözleşme imzalanması başlıklı 32. Maddesi ve geçici 14.maddesinde yer alan 31/12/2015 ibaresi 31/12/2019 şeklinde uygulanır denildiğinden; Belediyemizde çalışan memur ve sözleşmeli personele sosyal denge tazminatının ödenmesi için Belediyemiz ile Tüm Yerel-Sen arasında Sözleşme yapılmasına, bu hususta Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi GENÇER’e tam yetki verilmesinin kabulüne,
4 204 Gündemimizde yer alan Ayvalık Kent Konseyi çalışma grupları tarafından, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 76.Maddesine istinaden hazırlanmış olan, ilçemizi ilgilendiren öneri ve istekler ile ilgili raporu, Meclisimizin bilgisine sunulmuştur.
5 205 Gündemimizde yer alan İmar Komisyonundan gelen, Sakarya Mahallesi 101 pafta 1669 ada 1 parselde, 1818 ada 34 parselde; 1819 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı UİP-206,18 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi incelenmiş, yapılan incelemede; mevcut imar planında yer alan hmax:4.50m yükseklikteki ticaret blokların, Yençok:6.30m yüksekliğe çıkarılmasını öneren plan değişikliğinin, ticaret yapılarında yapılması gereken havalandırma vb teknik alanların oluşturulabilmesi adına ve çevresinde yer alan 2.konutların kalıcı hale dönüşmesini teşviki amacı ile uygun olduğunun kabulüne,
6 206 Gündemimizde yer alan İmar Komisyonundan gelen, Altınova Mahallesi 677 ada 1 ve 2 parsellerde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-4987,16 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi incelenmiş, yapılan incelemede mevcut imar planında “çarşı” lejandına sahip ticaret kitlesinin günümüz koşullarına göre düzeltilmesi ve mevcut yönetmelik doğrultusunda ticaret lejandına getirilmesini öneren plan değişikliğinin uygun olduğunun kabulüne,
7 207 Gündemimizde yer alan İmar Komisyonundan gelen, Altınova Mahallesi 756 ada 2 parselde (Eski 9752) kayıtlı taşınmaz ile alakalı Danıştay Altıncı Diarenin 2013/4665 esas no, 2017/4837 karar nolu kararı incelenmiş, yapılan incelemede, mülga Altınova Belediye Meclisinin 05/08/2010 tarih 13 sayılı kararı ile onaylı plan değişikliğinin parseli içeren bölümünün iptal edildiği ve mevcutta plansız konumuna düştüğü anlaşılmış olup, mahkeme kararında konunun alan genelinde revizyon imar planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildiğinden, parsel bazında yeni bir karar verilmemesinin ve konunun yapılacak revizyon imar planlarında değerlendirilmesinin uygun olduğunu kabulüne,
8 208 Gündemimizde yer alan İmar Komisyonundan gelen, Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan Notlarına plan notu ilavesi ile alakalı BKVKK’nın 14/11/2015 tarih 5096 sayılı kararı incelenmiş, yapılan incelemede, Alibey Kentsel Sit Plan Notlarında yer alan notun Ayvalık Kentsel Sit Plan Notlarına da eklenerek konut alanlarında pansiyon yapılmasını sağlayan plan notu değişikliğinin, kurul kararında herhangi bir sebep gösterilmemesi sebebi ile Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunda yeniden incelenmesi için bölge kurul müdürlüğüne iletilmesinin uygun olduğunun kabulüne,
9 209 Gündemimizde yer alan İmar Komisyonundan gelen, Çamlık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Plan Notlarına plan notu ilavesi ile alakalı BKVKK’nın 14/11/2015 tarih 5095 sayılı kararı incelenmiş, yapılan incelemede, Alibey Kentsel Sit Plan Notlarında yer alan notun Çamlık Yeşil Karakterli Kentsel Sit Plan Notlarına da eklenerek konut alanlarında pansiyon yapılmasını sağlayan plan notu değişikliğinin, kurul kararında herhangi bir sebep gösterilmemesi sebebi ile Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunda yeniden incelenmesi için bölge kurul müdürlüğüne iletilmesinin uygun olduğunun kabulüne,
10 210 Gündemimizde yer alan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yeni gelen konular arasında; 1.Sakarya Mahallesi 112 pafta 1349 ada 10 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı plan değişikliğine esas Belediye Meclisimizin 04/10/2017 tarih 186 saylı kararının yeniden irdelenmesi talebi, 2.Sakarya Mahallesi 1232 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı kamulaştırma talebi, 3.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yeni gelen konular arasına ilave edilerek alınan; Ertürk Zirai Aletler Otomotiv İnş.Nak.San.ve Tic.A.Ş.’nin 05.12.2017 tarih 11239 sayılı dilekçesinde, ilçemiz Sakatya Mah.1498ada 315 ve 316 parsellerde kayıtlı taşınmazların sahibi olduklarını, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yerleşik (meskun) konut alanında bulunmaktadır.Parsellerimize ait yapılanma şekli: Ayrık nizam 3 kat (A-3) Taks= 0.20 Kaks=0.60’tır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifimiz ile parsellerimize ait yapılanma şekli, Ayrık Nizam 3 Kat (A-3), E=1.20 Maks Taks:0,40 olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği dosyamızın kabul edilerek, mağduriyetlerinin giderilmesi talepleri, Yukarıdaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yeni konular arasında gelen 1., 2., 3. maddelerin daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonuna sevk edilmesinin kabulüne, 06.12.2017 tarihli Meclis toplantısında karar verildi.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!