Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

06 EYLÜL 2017 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

T.C. AYVALIK BELEDİYESİ
SIRA NO KARAR NO 06 EYLÜL 2017’DA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
1 159 Mehmet Ali TUNCER,Mehmet Ali Yalçın TAŞ,Aydın DERİNOVA,Firdevs TÜRKYILMAZ,Necip Arif TÜNEK  bugünkü toplantıda izinli sayılmasının oy birliği ile kabulüne,
2 160 Başkanlık makamı  tarafından meclise sunulan “Atatürkçü Düşünce Derneği’ nin 05.09.2017 tarihli ve 2017/15 sayılı yazısında belirtilen Makedonya’nın Ohrid şehrinde 05-18 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak olan “Balkanlarda Türk Kültürü Konulu Toplantıya” Belediyemizi ve ilçemizi temsilen katılımları ile ilgili konunun gündeme alınması oybirliği ile kabulüne,
3 161 Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018 yılına ait Gelir Tarifesinin daha iyi incelenebilmesi için Tarife komisyonuna havalesinin, işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,
4 162 Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018 yılına ait Gelir-Gider bütçesinin daha iyi incelenebilmesi için Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,
5 163 İhaleye Çıkarılacak olan taşınmazların kira sürelerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazlardan kira süreleri sona erecek olan taşınmazların kira sürelerini belirlemek ve çalışma yapmak üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin işaretle yapılan oylamasında  mevcudun oy birliği ile kabulüne ,
6 164 Bir önceki Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Ayvalık’a Doğalgaz Döşenmesi ile ilgili okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,
7 165 İşletme İştirakler Müdürlüğünün önerisi ile gündeme alınan ; 31.05.2017 tarihinden itibari ile İşletme İştirakler Müdürlüğüne bağlanan birimlerin gelir ve gider rakamlarında artışa sebep olması nedeniyle 2017 yılında kullanılan 03.8.9.01 gider bütçe kalemine 1.500.000,00 TL ek bütçe, 03.4.5.54 gelir bütçe kalemine 1.500.000,00 TL bütçe yapılması ile ilgili talebin işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,
8 166 Başkanlık makamı tarafından gündem maddesi olarak eklenen ve “Atatürkçü Düşünce Derneği’ nin 05.09.2017 tarihli ve 2017/15 sayılı yazısında belirtilen Makedonya’nın Ohrid şehrinde 05-18 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak olan “Balkanlarda Türk Kültürü Konulu Toplantıya” ek’te isim listesi verilen katılımcıların Belediyemizi ve  İlçemizi  temsilen belirtilen toplantıya,tüm masrafları kendilerine ait olmak üzere katılmalarının işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,
9 167 İlçemiz Küçükköy Mahallesi kıyıda yer alan “belediye hizmet alanı” lejandına sahip bölge ile alakalı plan değişikliğine esas görüş istenen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 14/06/2017 tarih, 16616 sayılı yazısı ve ekleri incelenmiş,Yapılan incelemede; söz konusu alanın kıyı tanımına giren alanda yer aldığından konunun detaylı incelenebilmesi için ve onay için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulacak dolgu imar plan taslağının belediyemize iletilmesi gerektiğinin uygun olduğunun oy birliği ile kabulüne,
10 168 İlçemiz Sakarya Mahallesi, 98 pafta, 1705 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ait UİP-206,17 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği incelenmiş,Yapılan incelemede; belediye meclisimizin 04/01/2017 tarih, 25 sayılı meclis kararı ile uygun görülen ve Balıkesir Büyükşehir Belediye meclisinin 25/04/2017 tarih, 484 sayılı kararı ile onayladığı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin uygun olduğunun oy çokluğu ile kabulüne,
11 169 İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi, 595 ada, 24 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın satışı ile alakalı talep incelenmiş,Yapılan incelemede; söz konusu taşınmazın 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar planına göre yol ve yeşil alana terki bulunduğu, geri kalan alanın ise bahçe nizamına sahip olduğundan yapılaşmaya müsait olmaması sebebi ile belediye encümenimizce 595 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz ile şuyulandırıldığı anlaşılmış olup, terkler sonrası 159,60 m2 alana sahip taşınmazın satışının uygun olduğunun mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,
12 170 İlçemiz Sakarya Mahallesi, 92 pafta, 845 ada, 35 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması ile alakalı talep incelenmiş,Yapılan incelemede Söz konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre yolda kaldığı anlaşılmış olup, mevcut 5 yıllık imar programının bitiminde hazırlanacak 5 yıllık imar programının kamulaştırma bölümüne eklenmesinin uygun olduğunun mevcudun oy çokluğu ile kabulüne
13 171 İlçemiz Küçükköy Mahallesi, 219 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın takas işlemi ile alakalı talep incelenmiş, Yapılan incelemede;04/03/2014 tarih, 15 sayılı mülga Küçükköy Belediyesi Meclis Kararı’nda taşınmazın takası ile karar alındığı anlaşılmış, ancak kararda belirtilen fiyatların güncel olmaması ve taşınmazın kamulaştırma programında yer almaması sebebi ile mevcut 5 yıllık imar programının bitiminde hazırlanacak 5 yıllık imar programının kamulaştırma bölümüne eklenmesinin uygun olduğunun mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,
14 172 İlçemiz Küçükköy Mahallesi, 400 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması ile alakalı talep incelenmiş,Yapılan incelemede; mevcut 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planına göre yolda kaldığı anlaşılmış olup, mevcut 5 yıllık imar programının bitiminde hazırlanacak 5 yıllık imar programının kamulaştırma bölümüne eklenmesinin uygun olduğunun mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,
15 173 İlçemiz Sakarya Mahallesi, 112 pafta, 1349 ada, 9-10 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait imar plan değişikliğine esas görüş talebi incelenmiş,Yapılan incelemede; 02/10/2013 tarih, 159 sayılı meclis kararı ile taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik yapılarak turistik tesis alanından konut alanına çevrildiği anlaşılmış ancak konunun daha detaylı incelenebilmesi için bir sonraki komisyon toplantısında görüşülmesinin uygun olduğunun mevcudun oybirliği ile kabulüne,
16 174 İlçemiz Sakarya Mahallesi, 906 ada, 46 parselde kayıtlı mülikiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmaz ile alakalı belediye meclisimizin 01/02/2017 tarih, 52 sayılı kararı ile onaylı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 25/04/2017 tarih, 488 sayılı kararı ile uygun görülen UİP-206,13 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine esas Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 31/07/2017 tarih, 6296 sayılı yazısında her ne kadar eksiklikler görüldüğü tespit edilmiş ise de; Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27/10/2016 tarih, 1281 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun şekilde hazırlandığı anlaşıldığından ve getirilen lejandın “Resmi Kurum Alanı” olarak belirlendiği ve bu lejand doğrultusunda sosyal donatı alanı getirilmesinin gereği bulunmadığı anlaşıldığından, söz konusu plan değişikliğinin uygulayamaya alınmasının işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne;
17 175 Gündemimizde yer alan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yeni gelen konular arasında;2.Kemalpaşa Mahallesi, 38 pafta, 302 ada, 10-11 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği,3.Mithatpaşa Mahallesi, 42 pafta, 1021 ada, 7-8-10 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği,4.Mithatpaşa Mahallesi, 54 pafta, 1501 ada, 34 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı plan değişikliğine esas görüş talebi,5.Altınova Mahallesi, 630 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı satış talebi,Yukarıdaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yeni konular arasında gelen 2, 3, 4, 5. maddelerin daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonuna sevk edilmesinin işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile kabulüne,

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!