Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

06 NİSAN 2016 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

06 NİSAN 2016 DA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Üyesi N.Arif TÜNEK’in, bugünkü toplantı için izinli sayılmasına,282Meclis gündemine Küçükköy Mahallesi’nde yapımı biten Kültür Merkezinin adının ve fiyat tarifesinin belirlenmesi, seçilmiş Meclis üyelerin içerisinden Belediye Başkan Yardımcılığına atanmak üzere belirlenmesi, Evsel Katı atıklarda, Kırsal konut tarife ücretlerinin belirlenmesi, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Yönetmeliklerinin güncellenmesiyle, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Yönetmeliklerinin, Organizasyon Şemasının güncellenmesi, yeni yapılan hastahane binası ve yeni garaj binası ile bunların yerleşim yerlerine bağlantılı yollarının aydınlatmaları için imar uygulamalarının yapılması ile ilgili konunun, çeşitli bölgelerde evsel bahçe atıklarının toplanmadığıyla ilgili konunun, son günlerde köpek saldırılarıyla ilgili alınacak tedbirlere yönelik olarak vermiş oldukları dilekçe konusunun, İmar Ek Gündemindeki plan değişikliği taleplerinin , Semt Pazarlarındaki 151 sayılı kararın iptal edilmesi talebinin, Meclis Üyesi M.Ali Yalçın Taş’ın önerisi olan; Mimari Estetik Komisyonu kurulmasıyla alakalı talebin gündeme alınmasının kabulüne,383Meclis 1.Başkan Vekili Ufuk OVA’nın 21 oy ile seçilmesine, Meclis 2.Başkan Vekili Halil GÜR’ün 24 oy ile seçilmesine, Meclis Katip Üye Gökay BACAN’ın 26 oy ve Hüseyin BARIŞ’ın 25 oy ile seçilmesine, Belediye Encümen Üyeliği Dilek SARAÇOĞLU’nun 23 oy, ve Fahri GÜREN’nin 21 oy ile seçilmesine, Meclis İmar Komisyonu M.Ali Yalçın TAŞ 26 oy, Şakir SAKARYA 24 oy, Şeref AKIN 23 oy, Hüseyin BARIŞ 21 oy, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU’nın 20 oy ile seçilmesine, Meclis Sağlık Komisyonu seçimleri Dilek SARAÇOĞLU 22 oy, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU 20 oy, Salman KAYRAN 20 oy, Nilay TOPRAK 17 oy, Ufuk TURAN’nın 15 oy ile seçilmesine, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Firdes TÜRKYILMAZ 24 oy, Ufuk OVA 21 oy, Gökay BACAN 21 oy, M.Ali TUNCER 20 oy, Hüseyin BARIŞ’ın 19 oy ile seçilmesine, Meclis Tarife Komisyonu Salman KAYRAN 22 oy, Muhittin TÜFEKÇİ 20 oy, Ahmet ERKAL 19 oy, Şakir SAKARYA 15 oy, Aydın DERİNOVA’ın 13 oy ile seçilmesine, Meclis Hukuk Komisyonu Nilay TOPRAK 21 oy, Halil GÜR 21 oy, Ufuk OVA 20 oy, Ahmet ERKAL 18 oy, M.Ali TUNCER’in 17 oy ile seçilmesine48401 Ocak 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasını kapsayan Ayvalık Belediye Başkanlığının “Faaliyet Raporu” kabulü hk.585Denetim Komisyonunun hazırlamış ve tanzim etmiş olduğu Denetim Komisyonu Raporu Meclis Genel Kurulunda okundu ve Meclisin bilgisine sunuldu.686Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun raporu hk.787Tarife Komisyonunun Altınova Avcılar Kulubüne satışının hakkındaki raporunun kabulüne,888Küçükköy Mahallesi’nde yer alan 02.06.1997 tarih, 5845 sayılı BKTVKK kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı ile uygun olduğu hk989Altınova Mahallesi, 6PII pafta eski 10203 parsel yeni 631 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine esas görüş talebinin uygun olduğu hk.1090Altınova Mahallesi 3299 parselin güneydoğusunda yeralan park içerisindeki öneri 8.00*3.00 m trafo alanı ile alakalı görüş talebi incelenmiş, plan değişikliği hazırlanması koşulu ile uygun olduğu hk1191Mithatpaşa Mahallesi, 44 pafta 1050 ada 23 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-230,9 numaralı 1/500 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği talebi hk1292NamıkkemalMahallesi, 167 pafta 1017 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-230,10 numaralı 1/500 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği talebi hk1393Sakarya Mahallesi, 21NIII pafta 906 ada 46 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi incelenmiş, yapılan incelemede; uygun olduğu hk1494Küçükköy Mahallesi, 197 ada 11 parselde kayıtlı belediyemize ait taşınmazın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne çöp aktarma merkezi olarak kullanılması adına tahsisi ile alakalı talep hk1595Mithatpaşa Mahallesi 43 pafta 1076 ada 4 parselde kayıtlı mülkiyeti Hüseyin GÜLER’e ait gayrimenkulün plan değişikliği ile ilgili talebi hk1696Kemalpaşa Mahalllesi 1347 ada 2-24 parsellerde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait gayrimenkul ile alakalı plan değişikliği talebi hk1797Ayvalık Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı ile alakalı Balıkesir UKOME kurulunun 22.01.2016 tarih 2016/001 sayılı kararıyla düzenleme projesi kabul edilmiş olup, sözkonusu projenin imar planına işlenmesi İmar Komisyonuna sevkinin hk1898Kemalpaşa mahallesi Çamlık yeşil karakterli kentsel sit plan notları 3.2.maddesi değişikliği ile ilgili talebin İmar Komisyonuna sevki hk1999Kemalpaşa Mahallesi 10 Ada 4 Parselin kuzeyinde bulunan alana 06.01.2016 tarihli 14 sayılı Meclis Kararı ile Trafo alanı için uygun olduğu karara bağlanmıştır.Bu karara istinaden bu alanın planda trafo alanı olarak ayrılması ile ilgili UİP-232,11 pin numaralı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğinin uygun olduğunun, kabulüne,20100Kemalpaşa Mahallesi Laka Mevkii trafo alanının 05.08.2015 tarihli 167 sayılı Meclis Kararı ile Trafo alanı yeri değişikliğine ilişkin karara istinaden hazırlanan UİP-18888,1 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin uygun olduğunun kabulüne,21101Fethiye Mahallesi 13 Pafta 387 Ada 35 Parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği ile alakalı talebin, İmar Komisyonuna gönderilmesi hk22102Sakarya Mahallesi 21NII Pafta 889 Ada 46 Parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile alakalı istenilen görüş talebin İmar komisyonuna havale edilmesi hk23103Küçükköy Mahallesinde yapımı biten Kültür Merkezinin adının, “Küçükköy Cumhuriyet Kültür Merkezi”, fiyat tarifesinin de günlük kiralama bedelinin 600 TL olarak belirlenmesi hk24104Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Ahmet ERKAL’ın alacağı aylık Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ü olarak verilmesi hk25105Gündemimize ilave edilen Evsel Katı Atık ücretleri ile ilgili Kırsal Konut Tarife Ücretlerinin belirlenmesi konusu hk26106İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen ve Başkanlık Makamınca gündeme ilave edilen Sosyal İşler Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün yönetmelikleriyle ilgili güncelleme çalışması hk27107semt pazarlarındaki sebze ve meyveci esnaflarından 20,00-TL ücret alınacak şeklindeki kararın iptali konusunun görüşülmesi sonucunda; Belediye Meclisimizce 01.07.2015 tarih ve 151 sayılı kararı ile “Semt Pazarlarındaki sebze ve meyveci esnaflarından Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında metresi 20,00 TL ücret alınacak” maddesi 07.10.2015 tarih ve 200 sayılı kararı ile pazar yerlerinde alınacak haftalık ücret tarifesi yeniden düzenlenmiş olduğundan, 01.07.2015 tarih ve 151 sayılı kararın bu maddesinin iptaline, konuyla ilgili 07.10.2015 tarih ve 200 sayılı kararın geçerli olmasının hk28108Gündemimize Meclis üyesi M.Ali Yalçın TAŞ’ın önerisi olarak ilave edilen Kent Estetiği Komisyonu kurulmasıyla ilgili konunun görüşülmesi sonucunda, 3194 sayılı İmar Kanunun 8.j maddesi, planlı alanlar imar yönetmeliğinin 10.madddesi gereğince idare bünyesinde “Kent Estetiği Komisyonu” kurulması ile ilgili talebin değerlendirilmesi için İmar Komisyonuna sevki hk29109İlçe merkezinde yeni yapılan hastahane binası ve yeni garaj binası ile bunların yerleşim yerlerine bağlantılı yollarının aydınlatmaları için imar uygulamalarının yapılması ile ilgili konu,, İlçemizde çeşitli bölgelerde evsel bahçe atıklarının toplanmadığıyla ilgili konu, İlçemizde son günlerde köpek saldırılarıyla ilgili alınacak tedbirlere yönelik olarak vermiş oldukları konu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 26.Maddesi gereğince Belediyemiz ilgili birim yetkililileri tarafından sözlü olarak cevaplandırılmıştır.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!