Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

07 ARALIK 2016 KARARLARIBelediye Meclis Kararları

T.C. AYVALIK BELEDİYESİ
SIRA NO KARAR NO 07 ARALIK 2016′ DA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
1 284 Meclis Üyeleri Nusret TAŞAN, Muhittin TÜFEKÇİ, N.Arif TÜNEK, Merih ARSLAN, Ufuk TURAN, K.Volkan EVREN’nin, bugünkü toplantı için izinli sayılmalarına,
2 285 186 ada 2 parselde kayıtlı Gelinkaya olarak bilinen yerin 10 yıllığına ihaleye çıkarılması, Ayvalık sınırları içinde yapılacak kadastro yenileme çalışmalarında uygulama ekibi ile birlikte çalışacak bilirkişiler Kazım Karabekir Mahallesinde bilirkişilerin tekrar belirlenmesi, Kemalpaşa Mahallesi 594 ada 1 parselde kayıtlı gayrimenkulle alakalı plan tadilatı teklifinin, Bacınoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. adına Ayhan Bacınoğlu’nun Belediyemize kamyon hibe edilmesi,İstanbul Büyükçekmece Belediyesinden Belediyemize binek araç hibe edilmesi, 16/03/1995 tarihli 1/1000 ölçekli imar plan notlarında genel hükümler konulu başlıkta geçen 5.maddede plan notuna yeni plan notu tadilatının teklifinin, imardan gelen yeni konularla gündeme alınması,Altınova Mahallesi İnönü Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı, 14 Eylül Caddesi ve Çay caddesi bölgelerini kapsayan imar planlarımızda gerekli inceleme ve çalışmasının yapılması, 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi, Unesco çalışmaları nedeniyle yapılacak giderler için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesine ek bütçe eklenmesi, 2016 yılı bütçesinde ekli listede yer alan Müdürlükler arası ödenek aktarımının yapılması konuları ile ilgili taleplerin gündeme alınması,
3 286 Altınova mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 472 ada 12,13,14,15 nolu parsellerin ve 425 ada 3 parselin değerlendirilmesi konusuyla ilgili İmar Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu tarafından hazırlanan komisyon raporunun kabulüne,
4 287 Ayvalik’a doğalgaz döşenmesi ile ilgili konunun kabulüne,
5 288 Unesco dünya kültür mirasi ve alan yönetim başkani seçimi ile ilgili konunun kabulüne,
6 289 Mithatpaşa Mahallesi, 1501 ada, 15 parselde kayıtlı 3. derece doğal sit alanında yer alan taşınmaz ile alakalı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili konunun İmar Komisyonuna sevkine,
7 290 Altınova Mahallesi, 714 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile alakalı konunun İmar Komisyonuna sevkine,
8 291 Sakarya Mahallesi, 26 pafta, 91 ada, 16-20-21 parsellerde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-232,16 pin numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği ile alakalı konunun İmar Komisyonuna sevkine,
9 292 Mithatpaşa Mahallesi, 41 pafta, 1134 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-230,12 pin numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği alakalı hazırlanan plan değişikliğinin kabulüne,
10 293 Sakarya Mahallesi, 98 pafta, 1705 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile alakalı konunun İmar Komisyonuna sevkine,
11 294 Sakarya Mahallesi, 23OIII pafta, 1761 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı  plan değişikliğinin uygun olduğuna,
12 295 Altınova Mahallesi, 594 ada, 10 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait, 594 ada, 9 parsel ile şuyulu taşınmaz ile alakalı satış talebinin uygun olduğuna,
13 296 İlçemiz Altınova Mahallesi 472 ada 12, 13, 14 ve 15 parseller üzerine kat karşılığı inşaat yapılabilmesi ve 425 ada 3 parselde yeni pazar yeri yapılması ile alakalı konunun kabulüne,
14 297 Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı ile alakalı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli plan değişikliğinin kabulüne,
15 298 Sakarya Mahallesi 22 pafta 205 ada 7, 8, 9, 10, 11 parsellerde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğinin kabulüne,
16 299 Sakarya Mahallesi 99 pafta 1583 ada 1 parselde kayıtlı mülkiyeti M.Hatip DİKMEN’e ait taşınmaz ile alakalı kamulaştırma,Mithatpaşa Mahallesi 1045 ada 26 parselde kayıtlı mülkiyeti Güngör BALTA ve iştirakçilerine ait taşınmaz ile alakalı kamulaştırma,Sakarya Mahallesi 1911 ada 5, 6 parsellerde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, Kemalpaşa Mahallesi 594 ada 1 parselde kayıtlı gayrimenkulle alakalı plan tadilatının,16/03/1995 tarihli 1/1000 ölçekli imar plan notlarında genel hükümler konulu başlıkta geçen 5.maddede plan notunun yeni plan notu tadilatının teklifinin,Altınova Mahallesi İnönü Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı, 14 Eylül Caddesi ve Çay caddesi bölgelerini kapsayan imar planlarımızda inceleme ve çalışmasının yapılması ile ilgili teklifin imar komisyonun sevkinin kabulüne,
17 300 Küçükköy Mahallesinde bulunan belediyemize ait 186 ada 2 parselde kayıtlı Gelinkaya olarak bilinen yerin, 5393 sayılı belediye kanunun 18e maddesine istinaden 10 yıllığına ihaleye çıkarılmasının kabulüne,
18 301 Ayvalık sınırları içinde yapılacak kadastro yenileme çalışmalarında uygulama ekibi ile birlikte çalışacak bilirkişilerin seçilmesinin kabulüne,
19 302 Bacınoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. adına Ayhan Bacınoğlu’nun Belediyemize kamyon hibe edilmesinin kabulüne,
20 303 İstanbul Büyükçekmece Belediyesinden Belediyemize binek araç hibe edilmesinin kabulüne,
21 304 Depremde risk oluşturan 150 Evler Mahallesi, Ali Çetinkaya Mahallesi, Altınova Mahallesi ve Küçükköy Mahallesi başta olmak üzere risk oluşturan tüm yapıların bulunduğu mahallelerde ada bazlı olarak kentsel dönüşüm çalışmasının başlatılmasının kabulüne,
22 305 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde yeralan Unesco çalışmaları nedeniyle yapılacak giderler için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesine 50.000,00- TL (elli bin) ek bütçe eklenmesinin kabulüne,
23 306 2016 yılı bütçesinde yer alan bütçeden Müdürlükler arası ödenek aktarımının kabulüne,

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!