Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

07 HAZİRAN 2017 KARARLARIBelediye Meclis Kararları


T.C. AYVALIK BELEDİYESİ
SIRA NO KARAR NO 07 HAZİRAN 2017’DA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
1 104 Muhittin TÜFEKÇİ’nin  bugünkü toplantıda izinli sayılmasının oy birliği ile kabulüne, Nusret KANTARCI FİSHER’in  bugünkü toplantı için izinli sayılmalarının oyçokluğu ile kabulüne,
2 105 Meclis Üyelerinden Firdes TÜRKYILMAZ, Halil GÜR, Şeref AKIN, Ufuk TURAN, Ali GÜR, S.Oğuz BAŞKURT, Özge TOYGAR’ın gündeme ilavesini istediği 07.06.2017 tarih 5334 sayılı dilekçede belirtilen Meclisin 10.02.2017 tarih 58 nolu “Kırlangıç Çok Amaçlı Sosyal ve Kültürel Yaşam Merkezi” ile ilgili kararın konunun gündemine eklenmesinin oy birliği ile kabulüne,
3 106 22.05.2016 Tarih ve 29719 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik gereğince; Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kurulması zaruri hale gelmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi L bendine istinaden; 1 adet G.İ.H Sınıfı Muhtarlık İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.Maddesi B bendine istinaden; Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliğinin yürürlüğe konulmasının oy birliği ile kabulüne,
4 107 5393 sayılı Belediye Kanununun 29.maddesinde (Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir.) denildiğinden; 2016 yılında Meclis üyesi Necip Arif TÜNEK’in 7 (yedi) toplantıya, 2017 yılında ise Meclis üyesi Nusret KANTARCI FISHER’in 6 (altı) toplantıya katılmadığı tespit edilmiş olup, ilgili kanun maddesine göre ismi geçen üyelerin savunmalarının alındıktan sonra bir sonraki meclis toplantısında meclis üyeliklerinin yeniden değerlendirilmesinin mevcudun oy çokluğuyla kabulüne,
5 108 Altınova Bölgesine yapılması planlanan Organize Sanayi Bölgesi yeri kesinleşmiş olup, bu kapsamda oluşturulacak müteşebbis heyete, Ayvalık Belediyesi olarak %20 katılma oranı payı oranı ile hissedar olunmasına; Müteşebbis heyeti olarak 3 asil 3 yedek üye belirlenmesi gerekmektedir. Bu heyete, Asil üye olarak Rahmi GENÇER, Ahmet ERKAL, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU; Yedek üye olarak ise Salman KAYRAN, Hüseyin BARIŞ, Şakir SAKARYA olarak belirlenmesinin oy çokluğuyla kabulüne
6 109 Ayvalık Sanat Derneğinin, Makedonya’nın Ohrid kentindeki festivale 08-10 Ağustos 2017 tarihleri arasında; İlçemizi temsilen kendi imkanları ile katılacak olan isim listesinde bulunan kişilerin görevli sayılmalarının oy birliği ile kabulüne,
7 110 Sabancı Üniversitesi’nin 04.04.2017 tarih 439 sayılı başvuru dilekçesi ile tahsis istemi hakkında Meclisimizin 05.04.2017 tarihindeki 88 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyona sevk edilen konu ile ilgili hazırlanan hukuk komisyon raporunun geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabulüne,
8 111 Gündemimizde yer alan 5393 sayılı Belediye Kanunun 76.maddesine istinaden Kent Konseyi Çalışma Gruplarının Faaliyetleri okunarak Meclisin bilgisine sunulmuştur.
9 112 İlçemiz Altınova Mahallesi, 482 ada, 1-4 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı incelenmiş,yapılan incelemede; öneri plan değişikliğinin ada bazında yapılması gerektiğinden, çalışmaları devam eden Altınova Revizyon İmar  Plan Revizyonu’nda değerlendirilmesinin uygun olduğunun oy birliği ile  kabulüne,
10 113 İlçemiz Sakarya Mahallesi, 108 pafta, 863 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi incelenmiş, yapılan incelemede; mevcut imar planında tercihli alanda yer alan taşınmazın dere ile şuyu oluşturduğu ve dereden ihdas çıktığı, dolayısı ile derenin mevcut imar planına işlenmesi gerektiği anlaşılmış, bu sebeple derenin plana işlenmesi yönünde hazırlanan plan değişikliğinin uygun olduğunun oy birliği ile kabulüne,
11 114 İlçemiz Altınova Mahallesi, 11RIII pafta, 493 ada, 10 parselin güneyinde yer alan park alanına işlenen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi incelenmiş, yapılan incelemede; park alanına işlenen trafo alanının yerinde yapılan incelemesinde halihazır durumuna uygun olmayacağı anlaşılmış, bu sebeple söz konusu trafo alanının park alanı içerisinde yaklaşık 15m doğuya kaydırılarak hazırlanacak plan değişikliğinin meclisimize sunulmasının uygun olduğunun oy birliği ile kabulüne,
12 115 İlçemiz Sakarya Mahallesi, 1741 ada, 48 parselde kayıtlı, 107,70m2 yüz ölçüme sahip, mülkiyetinin 1466/1795 hissesi (87,96m2) belediyemize ait taşınmazın satış talebi incelenmiş, yapılan incelemede; 1/1000 ölçekli Yenimahalle Uygulama İmar Planı’na göre bitişik nizam, 3 kat, konut alanında yer alan “arsa” vasfına sahip taşınmazın belediyemiz ile birlikte 9 malikinin olduğu, diğer maliklerden satış talebi geldiği anlaşılmış, bu sebeple satışının uygun olduğnun oy çokluğu ile kabulüne,
13 116 İlçemiz Altınova Mahallesi, 533 ada, 9 parselde kayıtlı, 214,50m2 yüz ölçüme sahip, mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın satış talebi incelenmiş, yapılan incelemede; 1/1000 ölçekli Altınova Uygulama İmar Planı’na göre ayrık nizam, 3 kat, konut alanında yer alan taşınmazın yola cephesi bulunmayıp, kendi başına yapılaşamaması sebebi ile 07/04/2017 tarih, 4382 sayılı şerhe göre 533 ada, 10 parsel ile şuyulu olduğu anlaşıldığından, satışının uygun olduğunun oy çokluğu ile kabulüne,
14 117 Sakarya Mahallesi 1198 ada 32 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine esas Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 17.05.2017 tarih 3686 sayılı yazısında her ne kadar eksikler belirtilmiş ise de 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 03.05.2017 tarih 100 sayılı meclis kararı onaylı UİP-206,8 pin numaralı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin uygulamaya alınmasının, oy birliği ile kabulüne,
15 118 Sakarya Mahallesi 25 pafta 609 ada 19-26-27-28-30-31 parsellerde kayıtlı mülkiyeti Kenan BERBER’e ait taşınmazlar ile alakalı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliğinin onayına ait Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27.04.2017 tarih 6882 sayılı kararının oy birliği ile kabulüne,
16 119 Çamlık Yeşil Karakterli sit Plan Notlarının 3.2. maddesi ile alakalı plan notunun değiştirilerek onaylanamasına ilişkin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 31.03.2017 tarih 6773 sayılı kararının oy birliği ile kabulüne,
17 120 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yeni gelen konular arasında; 4-Altınova Mahallesi 714 ada 6 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi, 5-Altınova Mahallesi 232 ada 12 parselde kayıltı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi, 6-Mithatpaşa Mahallesi 54 pafta 1501 ada 15 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği talebi, 7-Kemalpaşa Mahallesi 38 pafta 302 ada 10-11 parsellerde kayıtlı taşınmaz ile alaklı 1/1000 ölçekli ve 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar plan değişikliği talebinin daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonuna sevk edilmesinin oy birliği ile kabulüne,
18 121 Gündemimize Meclis Üyelerinden Firdes TÜRKYILMAZ, Halil GÜR, Şeref AKIN, Ufuk TURAN, Ali GÜR, S.Oğuz BAŞKURT, Özge TOYGAR’ın gündeme ilavesini istediği 07.06.2017 tarih 5334 sayılı dilekçede belirtilen Meclisin 10.02.2017 tarih 58 nolu “Kırlangıç Çok Amaçlı Sosyal ve Kültürle Yaşam Merkezi” ile ilgili kararın görüşülmesinin sonucunda konuyla alakalı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bilgi vermiştir.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!