Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.06.2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU 2021 YILI HAZİRAN AYI MUTAT TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.06.2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU 2021 YILI HAZİRAN AYI MUTAT TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.
TOPLANTI NO : 1. Birleşim
KARAR TARİHİ : 02/06/2021
OTURUMA KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mesut ERGİN Başkanlığında; Merih ARSLAN, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN, Ali JALE, Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, M.Serdar TUÇ, M.Levent GURUP, Mehmet SARI, M.Anıl OKYAR, Z.Gizem YÜKSEL, Ahmet ERKAL, Mehmet İLHAN, Onur SATICI, Mehmet ÇAKIR, Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, Fırat GÜREN, İsa ASLAN, Rüçhan AKGÖL, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda ÖZTOLAN, Sertaç ÖRS
OTURUMA KATILMAYANLAR: Özge TOYGAR
112 nolu karar: Mazereti sebebiyle toplantıya katılamayacağını 02.06.2021 tarih ve 15530 sayılı dilekçe ile belirten Meclis Üyesi Özge TOYGAR’ın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesine istinaden izinli sayılmasına dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

113 nolu karar: 17.05.2021 tarihli Meclis Toplantısında alınan kararlarda, Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin Görüşmeler ve Yönetim başlıklı 11. maddesine istinaden maddi hata olmadığı hususunda işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oybirliği ile kabulüne,

114 nolu karar: Gündemimize Başkanlık Makamınca gündeme ilavesi teklif olan; 1- Vural Sineması’nın kira tarifesinin belirlenmesi hususunun gündeme 3. Madde olarak, 2- İlgilisinin talebi üzerine Sakarya Mahallesi 373 ada 5 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın Yapı Kayıt Belgesine dayalı olarak satışı hususunun gündeme 4. Madde olarak, 3- İlgilisinin talebi üzerine Sefa Çamlık Mahallesi 1192 ada 34 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın Yapı Kayıt Belgesine dayalı olarak satışı hususunun gündeme 5. Madde olarak ilavesi hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

115 nolu karar: Gündemimizde yer alan, Belediyemizin kısa vadeli borç yükünü hafifletmek için gelir getirmeyen bazı gayrimenkullerinin satışı için encümene yetki verilmesi hususunun görüşülmesi neticesinde; Belediyemizin kısa vadeli borç yükünü hafifletmek için gelir getirmeyen Sahilkent Mah. 1721 ada 4 parsel, Mihatpaşa Mah. 1050 ada 22 parsel, Namıkkemal Mah. 1009 ada 1 parsel, Namıkkemal Mah. 1009 ada 2 parsel, Mithatpaşa Mahallesi 1077 ada 16 parsel, Mithatpaşa Mah. 1077 ada 23 parsel, Mithatpaşa Mah. 1077 ada 24 parsel, Namıkemal Mah. 935 ada 4 parsel, Küçükköy Mah. 197 ada 184 parsel, Küçükköy Mah. 356 ada 14 parsel, Küçükköy Mah. 362 ada 42 parsel, Küçükköy Mah. 362 ada 43 parsel, Küçükköy Mah. 362 ada 44 parsel, Küçükköy Mah. 186 ada 191 parsel, Altınova Mah. 209 ada 5 parsel, Altınova Mah. 769 ada 4 parsel, Altınova Mah.823 ada 2 parsel, Murateli Mah. 103 ada 6 parsel, Yeni Mah. 1952 ada 1 parsel, Yeni Mah. 1641 ada 15 parsel, Sakarya Mah.635 ada 10 parsel ve Namıkkemal Mah. 1004 ada 6 parselde bulunan gayrimenkullerin satışı için encümene yetki verilmesi hususunu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisi başlıklı 18. Maddesinin e bendi nezdinde daha iyi incelenebilmesi için Plan Bütçe ile İmar Komisyonlarına havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

116 nolu karar: Gündemimizde yer alan Belediyemiz Norm Kadroda Boş kadro derece değişikliği yapılması hususunda 1 adet 1.Derece Zabıta Müdürlüğü Kadrosunun değiştirilerek 3.derece Zabıta Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesinin görüşülmesi neticesinde, Belediyemiz Norm Kadroda Boş kadro derece değişikliği yapılması hususunda 1 adet 1.Derece Zabıta Müdürlüğü Kadrosunun değiştirilerek 3.derece Zabıta Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesi ve buna dair II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin onaylanmasına dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

117 nolu karar: Gündemimize ilave olan Vural Sineması’nın kira tarifesinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi neticesinde, Vural Sineması’nın kira tarifesinin belirlenmesi hususunun daha iyi incelenebilmesi için Plan Bütçe Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

118 nolu karar: Gündemimize ilave olan, İlgilisinin talebi üzerine Sakarya Mahallesi 373 ada 5 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın Yapı Kayıt Belgesine dayalı olarak satışı hususunun görüşülmesi neticesinde, Sakarya Mahallesi 373 ada 5 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın Yapı Kayıt Belgesine dayalı olarak satışı hususunun daha iyi incelenebilmesi için Hukuk ile İmar Komisyonlarına havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

119 nolu karar: Gündemimize ilave olan, İlgilisinin talebi üzerine Sefa Çamlık Mahallesi 1192 ada 34 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın Yapı Kayıt Belgesine dayalı olarak satışı hususunun görüşülmesi neticesinde, Sefa Çamlık Mahallesi 1192 ada 34 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın Yapı Kayıt Belgesine dayalı olarak satışı hususunun daha iyi incelenebilmesi için Hukuk ile İmar Komisyonlarına havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

120 nolu karar: Gündemimizde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine AYKOME biriminin ihdas edilmesine bağlı olarak Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin güncellenmesi hususunda hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,
Hukuk Komisyonu Raporu
“ Ayvalık Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yönergesi’nin güncellenmesine ilişkin konu hakkında yapılan komisyon toplantımızda, yönergenin hukuka uygun olduğu Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir” Denilmektedir.
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine AYKOME biriminin ihdas edilmesine bağlı olarak Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin güncellenmesi hususunda hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun Komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

121 nolu karar: Gündemimizde yer alan Kültür İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin güncellenmesi hususunda hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,
Hukuk Komisyonu Raporu
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Yönergesi’nin güncellenmesine ilişkin konu hakkında yapılan komisyon toplantımızda, yönergenin hukuka uygun olduğu Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir” Denilmektedir.
Kültür İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin güncellenmesi hususunda hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun Komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

122 nolu karar: Gündemimizde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin (Müdürlüğün bazı görevlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne geçmesi nedeniyle) güncellenmesi hususunda hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,
Hukuk Komisyonu Raporu
Ayvalık Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen Ayvalık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Yönergesi’nin güncellenmesine ilişkin konu hakkında yapılan komisyon toplantımızda, yönergenin hukuka uygun olduğu Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir” Denilmektedir.
Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin (Müdürlüğün bazı görevlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne geçmesi nedeniyle) güncellenmesi hususunda hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun Komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

123 nolu karar: Gündemimizde yer alan Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin (Müdürlüğün bazı görevlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne geçmesi nedeniyle) güncellenmesi hususunda hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,
Hukuk Komisyonu Raporu
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen Ayvalık Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Yönergesi’nin güncellenmesine ilişkin konu hakkında yapılan komisyon toplantımızda, yönergenin hukuka uygun olduğu Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir” Denilmektedir.
Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin (Müdürlüğün bazı görevlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne geçmesi nedeniyle) güncellenmesi hususunda hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun Komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

 

124 nolu karar: Gündemimizde yer alan Belediyemizde mevcut bulunan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün, Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin hazırlanması hususunda hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,
Hukuk Komisyonu Raporu
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen Ayvalık Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü Yönergesi’nin güncellenmesine ilişkin konu hakkında yapılan komisyon toplantımızda, yönergenin hukuka uygun olduğu Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir” Denilmektedir.
Belediyemizde mevcut bulunan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün, Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin hazırlanması hususunda düzenlenen Hukuk Komisyonu raporunun Komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

125 nolu karar: Gündemimizde yer alan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne 2021 yılı Mali Bütçesinden gider ödenek kalemlerinin açılması hususunda hazırlanan Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,
Plan Bütçe Komisyonu Raporu
“Belediye Meclisimizin 2021/05 Mayıs ayı dönemi olağan toplantısında incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2021 mali yılı bütçesi gider ödenek kalemleri açılması hususunun komisyonumuzca incelendi. Müdürlüğün gerçekleştireceği faaliyetlere yönelik 2021 mali yılı bütçesine aşağıda belirtilen gider kalemlerinin açılması, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.
03.02.01.01(Kırtasiye Alımları)
03.02.01.03(Periyodik Yayın Alımları)
03.02.01.05(Baskı ve Cilt Giderleri)
03.02.03.02(Akaryakıt Ve Yağ Alımları)
03.02.09.90(Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları)
03.05.01.04(Müteahhitlik Hizmetleri)
03.05.01.90(Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeleri)
03.05.02.02(Telefon ve Abonelik Kullanım Giderleri)
03.07.02.02(Fikri Hak Alımları)
06.01.02.90(Diğer Teçhizat Makine Alımları)
Yüce Meclise arz olunur.” Denilmektedir.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne 2021 yılı Mali Bütçesinden gider ödenek kalemlerinin açılması hususunda hazırlanan Plan Bütçe Komisyonu raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

126 nolu karar: Gündemimizde yer alan Altınova Mahallesi, 328 ada, 1 parselin kuzeyinde yer alan park alanında yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,
İmar Komisyonu Raporu
“Meclisimizin 17/05/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 101 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, ilçemiz, Altınova Mahallesi, 328 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın kuzeyinde yer alan park alanında yapılması istenilen trafo alanına ait UİP-10495997 pin numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile alakalı konu incelenmiş olup; Mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak tanımlı alanda ve kadastral plana göre tescilsiz kamusal alanda kalan yere trafo lejandı öneren 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.” Denilmektedir.
Altınova Mahallesi, 328 ada, 1 parselin kuzeyinde yer alan park alanında yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

127 nolu karar: Gündemimizde yer alan İlçemiz 150 Evler Mahallesi, 2100 ada 1 parsel ile 2100 ada 2 parselin arkasında bulunan parka yakında kaybettiğimiz 150 Evler Mahalle Muhtarı Yener KOŞVAR’ın isminin verilmesi hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,
İmar Komisyonu Raporu
“Meclisimizin 17/05/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 102 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, ilçemiz, 150 Evler Mahallesi, 2100 ada, 1 ve 2 parsellerde kayıtlı taşınmazların batısında yer alan parka yakın zamanda kaybettiğimiz 150 Evler Mahalle Muhtarı Yener KOŞVAR’ın isminin verilmesi ile alakalı konu incelenmiş olup; Park alanına, Yener KOŞVAR isminin verilmesinin uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.” Denilmektedir.
İlçemiz 150 Evler Mahallesi, 2100 ada 1 parsel ile 2100 ada 2 parselin batısında bulunan parka yakında kaybettiğimiz 150 Evler Mahalle Muhtarı Yener KOŞVAR’ın isminin verilmesi hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

128 nolu karar: Gündemimizde yer alan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile Altınova ve Küçükköy beldelerinin Ayvalık İlçesine bağlanmasından dolayı ilçemiz sınırları içerisinde mahalle, cadde, sokak, bulvar, meydan güzergâhlarına ait bazı isimlerin mükerrer hale gelmesi sebebiyle gerekli düzeltmelerin yapılması ile bu verilerin sayısal hale getirilmesine ilişkin adres ve numarataj çalışmaları hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,
İmar Komisyonu Raporu
“Meclisimizin 17/05/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 107 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, ilçemiz sınırları içerisinde mahalle, cadde, sokak, bulvar, meydan güzergahlarına ait bazı isimlerin mükerrer olması sebebi ile yapılan düzeltmeler ile alakalı konu incelenmiş olup; Numarataj sisteminin elektronik ortama alınması sebebi ile mükerrer isimlerin değiştirilmesi ve yeni isimlerin konulması yönünde hazırlanan numarataj listesinin uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.” Denilmektedir.
6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile Altınova ve Küçükköy beldelerinin Ayvalık İlçesine bağlanmasından dolayı ilçemiz sınırları içerisinde mahalle, cadde, sokak, bulvar, meydan güzergâhlarına ait bazı isimlerin mükerrer hale gelmesi sebebiyle gerekli düzeltmelerin yapılması ile bu verilerin sayısal hale getirilmesine ilişkin adres ve numarataj çalışmaları hususunda hazırlanan İmar Komisyonu raporunun ve bundan sonra açılacak yeni sokakalarda herhangi bir özel isim tahsisi yapılmayacaksa belirtilen mahalle kod aralığındaki sokak isimlerinin verilmesinin işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

129 nolu karar: Gündemimizde yer alan İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29.01.2021 tarih, 2211 sayılı ve “Hurda Araçların Toplatılması” konulu yazısı gereği ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin o bendi ile 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu’nun 7. Maddisinin i bendi nezdinde, ilçemiz sınırları içerisindeki cadde ve sokaklar ile kamunun kullanımında olan yerlerde hurda araçların toplanacağı yerlerin belirlenmesi ve bunların toplanmasına ve depo alanı işgaline ilişkin ücretlerinin tespitinin yapılabilmesi amacıyla hazırlanan İmar ile Plan Bütçe Komisyon raporlarının görüşülmesi neticesinde,
İmar Komisyonu Raporu
“Meclisimizin 17/05/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 111 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, ilçemiz sınırları içerisinde, cadde-sokak, kamunun kullanımında olan yerlerde hurda araçlarının toplanacağı yerleri, toplanmasına ve depo alanı işgaline ilişkin ücretlerinin tespiti ile alakalı konu incelenmiş olup; İlçemiz, Altınova Mahallesi, 323 ada, 116 parselde kayıtlı mülkiye Maliye Hazinesi’ne ait, Belediyemize tahsisli, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre Belediye Hizmet Alanı lejandına sahip taşınmaz üzerinde uygun bir konumda araçların depolanmasının uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.” Denilmektedir.
Plan Bütçe Komisyonu Raporu
“ Belediye Meclisimizin 2021/5 mayıs dönemi olağan toplantısında incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29.01.2021 tarih ve 2211 sayılı hurda araçların toplatılması hakkındaki yazısı gereği; ilçemiz sınırları içerisinde cadde, sokak ve kamunun kullanımında olan yerlerde hurda araçların tespiti, toplatılması, ve depo alanı işgaline ilişkin ücret tespiti komisyonumuzca incelendi. Komisyon Görüşü: İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29.01.2021 tarih ve 2211 sayılı Hurda Araçların Toplatılması hakkındaki yazısı gereği; ilçemiz sınırları içerisinde cadde, sokak, kamunun kullanımında olan yerlerde hurda araçların tespiti, toplatılması ve depo alanı işgaline ilişkin ücret tespiti ile ilgili olarak; a) Çekici ücreti: 150TL. b) Belediyemiz tarafından hurda alanına getirilen araçların, otopark bedeli 30 gün içerisinde sahipleri tarafından teslim alınması durumunda ücretsiz olacaktır. 30 günü aşan her gün için otopark ücreti 5TL alınması hususu komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.” Denilmektedir.
İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29.01.2021 tarih, 2211 sayılı ve “Hurda Araçların Toplatılması” konulu yazısı gereği ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin o bendi ile 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu’nun 7. Maddisinin i bendi nezdinde, ilçemiz sınırları içerisindeki cadde ve sokaklar ile kamunun kullanımında olan yerlerde hurda araçların toplanacağı yerlerin belirlenmesi ve bunların toplanmasına ve depo alanı işgaline ilişkin ücretlerinin tespitinin yapılabilmesi amacıyla hazırlanan İmar ile Plan Bütçe Komisyonu raporlarının komisyonlarından geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

130 nolu karar: Vural Sineması’nın kira tarifesinin belirlenmesi hususunda hazırlanan Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,
Plan Bütçe Komisyonu Raporu
“Belediye Meclisimizin 2021/06 Haziran ayı dönemi olağan toplantısında incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan Bütçe ve Tarife Komisyonu’na havale edilen, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi için 2021 Mali yılı Gelir tarifesine eklenmek üzere kiralama bedeli hususu komisyonumuzca incelendi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Belediye Meclisimizin 2021/06 Haziran ayı dönemi olağan toplantısında incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan Bütçe ve Tarife Komisyonu’na havale edilen , Ayvalık Belediyesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi için 2021 Mali yılı Gelir Tarifesi’ne eklenmek üzere belirlenen kiralama ücretleri bedeli olarak; Kiralama Ücreti: 500,00-TL, Dernek, Vakıf ve STK’lar tarafından kiralama ücreti: 400,00-TL belirlenmiş olup; oy birliğiyle karar verilmiştir.” Denilmektedir.
Vural Sineması’nın kira tarifesinin belirlenmesi hususunda hazırlanan Plan Bütçe Komisyonu raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,