Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 02/11/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 02/11/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.
KARAR TARİHİ : 02/11/2022
BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: Mesut ERGİN, Merih ARSLAN, Ali JALE, Özge TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN, Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, Ahmet ERKAL, Onur SATICI, Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda ÖZTOLAN, Fırat GÜREN, Sertaç ÖRS, Rüçhan AKGÖL, Mehmet İLHAN, Mehmet ÇAKIR, M.Levent GURUP, Z.Gizem YÜKSEL, M.Anıl OKYAR, Serdar TUÇ, Mehmet SARI.
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: Mehmet SARI, Onur SATICI
183 no’lu karar: Mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacaklarını 01.11.2022 tarih ve 36703 sayılı dilekçe ile belirtilen Mehmet SARI ile 02.11.2022 tarih ve 36893 sayılı dilekçe ile belirten Onur SATICI’ nın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesine istinaden izinli sayılmalarına, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
184 no’lu karar: 14.10.2022 tarihli Meclis Toplantısı’nda alınan kararların Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin görüşmeler ve yönetim başlıklı 11. Maddesine istinaden kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
185 no’lu karar: Okunan Başkanlık önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Mülkiyeti Belediyemize ait 150 Evler Mahallesi 1876 ada 4 parselde kayıtlı, İmar Planında Sağlık ve Sosyal tesis alanı olarak ayrılan taşınmazla ilgili olarak alınan 01.08.2018 tarih ve 138 sayılı Meclis kararı ile 03.10.2018 tarih ve 173 sayılı Meclis kararının yetkide paralellik ilkesi gereğince iptal edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
186 no’lu karar: Okunan Başkanlık Önergesinde, konu olan mülkiyeti Belediyemize ait 150 Evler Mahallesi 1876 ada 4 parselde kayıtlı İmar Planında Sağlık ve Sosyal tesis alanı olarak ayrılan taşınmazın 30 yıl süreyle sınırlı ayni hak tesisi esas alınarak yap, işlet, devret modeliyle ihale edilebilmesi için Encümen’e yetki verilmesi yönündeki Başkanlık önergesinin İmar Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonuna müştereken havale edilmesi ile birlikte Plan ve Bütçe Komisyonuna da havale edilmesi gerektiğini belirten meclis üyelerinden M. Levent GURUP, M. Anıl OKYAR ve Z. Gizem YÜKSEL’in ret oylarına karşılık, konun incelenmesi için İmar Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonuna müştereken havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
187 no’lu karar: Okunan önergenin 02.11.2022 tarihli meclis gündemine alınmasına, alınan önergenin gündemin 4’üncü maddesi olarak görüşülmesine ve değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonuna müştereken havale edilmesine, diğer gündem maddelerinin 4’üncü maddeden sonra gelmek üzere görüşülmelerine devam edilmesine, önergenin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
188 no’lu karar: 02.11.2022 tarihinde yapılan Meclis toplantısında 187 sayılı kararı ile ek gündem maddesi olarak kabul edilerek, İmar Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonuna müştereken havale edilen Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği’nin muafiyetler, indirimler ve süreler ile ilgili müştereken düzenlenen İmar Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyon raporunun 02.11.2022 tarihli meclis gündemine 10’uncu madde olarak ilave edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
189 no’lu karar: Plakalı veya plakasız, trafik tescilli römork, karavan, tiny house ve benzerlerinin, kısa veya uzun süreli konaklama ve barınma amacıyla kullanılmalarının konusu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 no’lu Turizm ve Tanıtım Komisyon raporunda karavan alanları ile ilgili çalışmalar yapıldığı, 12 no’lu Komisyon raporunda görüşülmesinin devam ettiği anlaşılmış olup; çalışmaların tamamlanması sonucunda; konunun meclisimizde tekrar gündeme getirilerek görüşülmesinin kabulüne, İmar Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu Müşterek Raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, gereği için meclis kararının bir örneğinin Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
190 no’lu karar: 16/03/1995 tarih onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda yer alan Kırlangıç Tesisi önünde ve İtfaiye Biriminin önünde yer alan kavşaklarımız ve birbirine bağlayan yol ile alakalı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi UKOME’nin 25/05/2022 tarihli, 162 sayılı kararı gereğince yerinde uygulaması yapılan projeye istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesine ait plan değişikliğinin kabulüne, imar komisyonun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
191 no’lu karar: İmar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planında 75 parselde önerilen biri 55 m2 taban alanlı, diğeri l08 parselle şüyuu 63 m2’lik iki adet öneri yapı yerine her ikisi de 75 parselin mülkiyet sınırında konumlanan, biri 42 m2, diğeri 66 m2 taban alanlı iki adet yapı önerisi getiren ve 108 parselle bulunan şüyuu durumu sonlandıran, yapı yoğunluğunu azaltan l/500 ve l/l000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliğinin kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
192 no’lu karar: Altınova Mahallesi, 385 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine konu olan 4 parselde yer alan taşınmazın karayoluna cepheli olması, karayolundan geçiş iznine müsait olmaması ve başka bir yola cephesi bulunmadığı için güneyinde yer alan yeşil alan ile mevcut konut alanının yer değişimini öneren plan değişikliğinin parsel bazında yapıldığı ancak parsel hizasında yer alan diğer parsellerin de aynı konu yüzünden yapılaşmaya müsait olmadığından dolayı, konunun bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiğinden. Mehmet ÇAKIR, Mehmet İLHAN, Rüçhan AKGÖL, Sertaç ÖRS’ün çekimser oy kullandığı, M. Levent GURUP, M. Anıl OKYAR, Z. Gizem YÜKSEL ve Ahmet ERKAL’ın ret oylarına karşılık, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
193 no’lu karar: İmar Komisyon Raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin KARACA’nın isminin ilçemizde bir sokak, cadde veya park alanına verilmesi için, mevcutta park olarak kullanılan alanların ve imar planlarında park olarak gösterilen ancak henüz fiiliyatta park olarak düzenlemesi yapılmayan alanların detaylı araştırılması için Aralık Ayı meclis toplantısına kadar imar komisyonuna süre verilmesinin kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
194 no’lu karar: Ayvalık Aliçetinkaya Mh. 1903/4 parsel ile 1904/4 parsel arasında kalan park alanına 01.07.1995 tarihinde askerlik görevini yapmakta iken hain terör saldırısıyla şehit edilen hemşerimiz Süleyman ARAN’ın isminin verilmesine ilişkin imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, konunun detaylı araştırılarak şehit olduğuna dair resmi yazıların ilgili kurumlardan alınmasına, gelecek cevaba göre değerlendirilmek üzere Aralık Ayı meclis toplantısına kadar imar komisyonuna süre verilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
195 no’lu karar: 7254 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanuna bağlı olarak ilçemizde kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan olarak belirlenecek yerler tespit edilmiş olup; 06.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa kapsamında Balıkesir İl Özel İdaresi’nin yetkisinden belediyemiz yetkisine devredilen ve köy statüsünden mahalle statüsüne geçirilen toplam 16 adet mahallenin (Yeniköy, Üçkabaağaç, Türközü, Akçapınar, Bağyüzü, Beşiktepe, Bulutçeşme, Çakmak, Çamoba, Hacıveliler, Karaayıt, Kırcalar, Murateli, Mutlu, Odaburnu, Tıfıllar) 16.10.2020 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7254 sayılı yasanın 10. Maddesine istinaden kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edildiğinden, kırsal mahalle olarak kabul edilmesine ve gereği için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesine, İmar Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonunca müştereken düzenlenen komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.