Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

03/11/2021 YILI KASIM AYI TOPLANTISI  1. BİRLEŞİM AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU 2021 YILI KASIM AYI TOPLANTISI  1. BİRLEŞİM AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

KARAR TARİHİ      : 03/11/2021

OTURUMA KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mesut ERGİN Başkanlığında;  Merih ARSLAN, Özge TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN,  Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, M.Serdar TUÇ, M.Anıl OKYAR, Z.Gizem YÜKSEL, Ahmet ERKAL, Mehmet İLHAN, Onur SATICI, Mehmet ÇAKIR, Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, Rüçhan AKGÖL, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda ÖZTOLAN, Sertaç ÖRS, Mehmet SARI, Fırat GÜREN, M.Levent GURUP,Ali JALE

 OTURUMA KATILMAYANLAR: YOK

208 no’lu karar: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılmak istenmekte olup, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan yeşil alan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uydurularak konuta çevrilmek istenmekte, taşınmaz dışarısında ve imar adası içerisinde yer alan yeşil alan ise 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise yeşil alana çevrilmek istenmektedir. Ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planına getirilecek nüfus kadar teknik ve sosyal altyapı alanı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre, önerilmemiştir, Bu nedenle, İncelenmesi için Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, İmar Komisyonuna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir,

 

209 no’lu karar: 150 Evler Mahallesi, 1880 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-10508752 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine, Mimarlar Odası Balıkesir Şubesinin itirazının İncelenmesi için, Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, İmar Komisyonuna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

210 no’lu karar: 150 Evler Mahallesi, 1880 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı UİP-10508752 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine Süleyman Cengiz DİKİCİ isimli vatandaşın itirazının İncelenmesi için, Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, İmar Komisyonuna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

211 no’lu karar: 2021 Mali Yılı Belediye Bütçemize toplam 28.000.000,00-TL’lik (Yirmi sekiz milyon TL) ek ödenek verilmesi ve bu ödeneklerin ihtiyaç bulunan gider ve gelir  kalemlerine aktarım yapılması hususunun incelenmesi için, Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup,  Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 212 no’lu karar: Belediyemiz İhtisas ve İhtiyari komisyonlardan boşalan Komisyon Üyeliliklerinin oluşumunun incelenmek üzere, Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında, Hukuk Komisyonuna sevk edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

213 no’lu karar: 03.11.2021 tarihli Meclis Toplantı gündeminin 5. Maddesinde yazılı olan, Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen Belediyemiz 2021 Mali Yılı Bütçemize toplam 28.000.000,00-TL’lik (Yirmi sekiz milyon TL ) ek ödenek verilmesi ve bu ödeneklerin ihtiyaç bulunan gider ve gelir kalemlerine aktarım yapılması hususunda düzenlenecek olan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun aynı günlü Meclis gündemine 12.Madde olarak eklenmesine, Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında,oybirliği ile karar verilmiştir.

214 no’lu karar: İlçemiz Küçükkköy Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Plan Revizyonları dikkate alınarak, mevcut kadastral yapılaşma doğrultusunda imar planlarının hazırlanmasının uygun olduğu yönünde düzenlenen İmar Komisyon raporu Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup,M.Levent GURUP, Mehmet SARI, M.Anıl OKYAR, Z.Gizem YÜKSEL’in çekimser oylarına karşılık, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

215 no’lu karar: Deprem anında ve deprem sonrasında yapılacak uygulamalarla alakalı kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar devam ettiğinden dolayı, İmar Komisyonuna bir sonraki Meclis toplantısına kadar süre verilmesine, Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, kararın bir örneğinin İmar Komisyonuna gönderilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

216 no’lu karar: Deprem anında ve deprem sonrasında yapılacak uygulamalarla alakalı kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar devam ettiğinden dolayı, Deprem Araştırma ve Yerinde Kentsel Planlama Komisyonuna bir sonraki Meclis toplantısına kadar süre verilmesine, Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, kararın bir örneğinin Deprem Araştırma ve Yerinde Kentsel Planlama Komisyonuna gönderilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

217 no’lu karar: Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bulunan iklim biriminin Küresel İklim Değişikliği Birimi olarak değiştirilmesi ve görevlerinin belirlenmesine ilişkin olarak Özel Kalem Müdürlüğü Yönergesinin güncellenmesinin hukuka uygun olduğuna dair, Hukuk Komisyon raporunun Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, kararın bir örneğinin Hukuk Komisyonuna gönderilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

218 no’lu karar: Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bulunan iklim biriminin Küresel İklim Değişikliği Birimi olarak değiştirilmesi ve görevlerinin belirlenmesine ilişkin olarak Özel Kalem Müdürlüğü Yönergesinin güncellenmesi devam ettiğinden dolayı, Çevre Komisyonuna bir sonraki Meclis toplantısına kadar süre verilmesine, Çevre Komisyon raporunun Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, kararın bir örneğinin Çevre Komisyonuna gönderilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

219 no’lu karar: İlçemizde bulunan işyerlerinin,İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönergesi çalışmaları devam ettiğinden dolayı, Hukuk Komisyonuna bir sonraki Meclis toplantısına kadar süre verilmesine, Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, Komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, kararın bir örneğinin Hukuk Komisyonuna gönderilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

220 no’lu karar:Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37/2-3 Maddesine istinaden hazırlanan 2021 Mali yılı Bütçesine  Gider-Gelir denk  olmak üzere 28.000.000,00.TL’lik  Ek  Bütçenin  5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan  oylamasında, oy birliğiyle kabul edilmiştir