Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.
KARAR TARİHİ : 04/01/2023
BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: Mesut ERGİN, Merih ARSLAN, Ali JALE, Özge TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN, Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, Ahmet ERKAL, Onur SATICI, Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda ÖZTOLAN, Fırat GÜREN, Sertaç ÖRS, Rüçhan AKGÖL, Mehmet İLHAN, Mehmet ÇAKIR, M.Levent GURUP, Z.Gizem YÜKSEL, M.Anıl OKYAR, Serdar TUÇ, Mehmet SARI.
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: Ahmet ERKAL, Mehmet ÇAKIR, M. Levent GRUP, M. Serdar TUÇ,
Ali JALE
01 no’lu karar: Mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacaklarını 04.01.2023 tarih ve 343 sayılı dilekçe ile belirtilen Ahmet ERKAL, 04.01.2023 tarih ve 344 sayılı dilekçe ile belirtilen Mehmet ÇAKIR, 04.01.2023 tarih ve 345 sayılı dilekçe ile belirtilen M. Levent GURUP, 04.01.2023 tarih ve 347 sayılı dilekçe ile belirtilen M. Serdar TUÇ ile 04.01.2023 tarih ve 348 sayılı dilekçe ile belirtilen Ali JALE’ nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesine istinaden izinli sayılmalarına, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 02 no’lu karar: 07.12.2022 tarihli Meclis Toplantısı’nda alınan kararların Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin görüşmeler ve yönetim başlıklı 11. Maddesine istinaden kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 03 no’lu karar: 2023 yılında yapılacak olan Meclis toplantılarının her ayın ilk haftasına denk gelen Çarşamba günü toplanmasının kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 04 no’lu karar: 2023 yılında yapılacak olan Meclis toplantılarına denk gelen Ağustos ayının bir ay süre ile tatil edilmesinin kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 05 no’lu karar: Belediye Meclisimizin 2023 yılında gerçekleştirilecek toplantılarının sesli, görüntülü cihazlarla kaydedilmesini ve katılımcı kent yönetim anlayışının bir gereği olarak Meclis toplantılarının internet ortamında, Belediyemiz web sayfası ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanmasının kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 06 no’lu karar: Denetim komisyonunun 5 üyeden oluşmasına, komisyonun 45 işgünü olarak çalışma süresinin belirlenmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereğince işaretle yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine, 21 üyenin oy kullandığı gizli oylama ile yapılan denetim komisyonu seçimde; 1 oy pusulasının boş olduğu, aday olmayan üye Sertaç ÖRS’ün (1) oy aldığı ve aday olan üyelerden; Tülay ÇANKAYA’nın (20), Ethem VARDI’nın (20), Funda ÖZTOLAN’ın (19), Rüçhan AKGÖL’ün (17) ve Mehmet SARI’nın (19) oy alarak denetim komisyon üyeliğine seçilmelerine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/a maddesi gereğince oy çokluğu ile karar verilmiştir.
07 no’lu karar: Denetim Komisyonu toplantılarına belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlardan görevlendirilecek olanlara (1.000) kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere 1 (bir) kişinin görevlendirilmesine, çalışma gününün 45 iş günü olarak belirlenmesine ve çalışılan gün sayısı üzerinden ödeme yapılmasının kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 08 no’lu karar: Belediyemizin, İller Bankası ve diğer kamuözel kuruluşlarından borçlanma yapılmasına ve bu hususta her türlü iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve Belediyemizin genel hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e borçlanma yetkisi verilmesinin kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 09 no’lu karar: 2023 mali yılında meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, Belediye Başkanı’na ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında huzur hakkı ödenmesinin kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 10 no’lu karar: 5620 sayılı kanun kapsamında geçici işçi statüsünde bulunan Sevtap TUNÇALP, Ahmet ERMİŞ ve Vural YENAL’ın 2023 mali yılında 360 gün süre ile çalıştırılmalarına, 2023 mali yılında mevcut sürekli işçi kadrolarında emeklilik, istifa, vefat veya başka bir kuruma devir gibi nedenlere engelli veya eski hükümlü statüsünde personel açığı mevzu bahis olduğu taktirde, kullanılmak üzere Belediyemizde 269 x %20 = 53,8=54 adam/ay x 12 = 648 adam/yıl geçici iş pozisyonunun onaylanmasına, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 11 no’lu karar: Belediyemizde görevli zabıta memurlarına, 2023 Mali yılında fazla çalışma Maktu Mesai Ücretinin brüt 1.325,00 TL (BİNÜÇYÜZYİRMİBEŞTÜRKLİRASI) olarak ödenmesinin kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 12 no’lu karar: 5393 sayılı Kanunun 49.Maddesinin 3.fıkrasına göre Belediyemizde tam zamanlı çalıştırılan ve çalıştırılacak olan 26 sözleşmeli Personelin 2023 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge uyarınca Ek Ödenekler hariç olmak üzere, aylık ücretlerinin taban ücret olarak ödenmesinin kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 13 no’lu karar: İlçemiz Sınırları içerisinde yer alan sanayi bölgeleri için oluşturulacak yatay kat irtifak projelerinde alınacak harç bedellerinin belirlenmesi amacıyla Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 14 no’lu karar: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yapılacak işlemler ile alakalı 2023 yılı harç tarifesinin güncellenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 15 no’lu karar: İlçemiz sınırlarında bulunan yerlerde sabit, mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesine ilişkin uygulanacak ücret tarifesinin 2023 yılında ”3,07 TL /mt” olarak belirlenmesinin kabulüne ve ücret tarife cetvellerine eklenmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 16 no’lu karar: Belediyemiz tarafından işletilecek olan Ustalı İmam Hatip Lisesi’ne ait spor salonunun saatlik ücretinin aboneler için 150,00 TL, abone olmayanlar için 300,00 TL olarak ücretlendirilmesinin kabulüne ve ücret tarife cetvellerine eklenmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
17 no’lu karar: İlçemiz Çamoba ve Akçapınar Mahallerinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların içinde kalan halihazırda yol olarak kullanılan, yolların açılması ve ihtiyaç duyulan yerlerde yolların genişletilmesi çalışmalarının 5 Yıllık Yatırım Programına alınmasının, incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 18 no’lu karar: Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin ana sözleşmesinde değişiklik yapılmak suretiyle Şirket ana sermayesinde artış yapılarak 1.050.000,00 TL olan ana sermayenin, 101.050.000,00 TL.’na çıkarılması ve yapılacak bu artışın 100.000.000,00 TL.’lik kısmının Ayvalık Belediyesi tarafından ayni sermaye konulmak suretiyle yapılması hususunda gerekli yetki ve iznin verilmesinin kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 19 no’lu karar: Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin ana sermayesinde yapılacak artışın Ayvalık Belediyesi tarafından ayni sermaye konulmak suretiyle katılacağı 100.000.000,00 TL.’lik kısmına karşılık olmak üzere, ödenecek ayni sermayeyi oluşturacak bir kısım taşınmazın tespiti ile bunların Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne devri konusunda gerekli izin ve yetkinin verilmesi konusunun daha iyi incelenebilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 20 no’lu karar: Mülkiyeti Belediyemizde kalan Yenimahalle Mahallesi’nde bulunan gecekondu önleme bölgesindeki sosyal konut alanı olarak ayrılmış 26 adet arsa satışının, incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 21 no’lu karar: Aliçetinkaya Mahallesi, 2132 ada, 7 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Atatürk İlkokulu olarak kullanılan taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılması ile alakalı plan değişikliğinin, incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 22 no’lu karar: Hayrettinpaşa Mahallesi 485 ada, 4 parselde kayıtlı Ayvalık Kentsel Sit Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında “Bahçe” lejantında kalan, “kargir ev” vasıflı taşınmaza ait hazırlanan 1/500 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliğinin, incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 23 no’lu karar: Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İlçemiz Altınova Mahallesi 246 ada 2 parselde bulunan mera vasıflı 97925.97 m² yüzölçümlü taşınmazın, 200.00 m² lik kısmının Baski Genel Müdürlüğünce sondaj kuyusu olarak kullanılma talebine ilişkin tahsis değişikliğinin, incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 24 no’lu karar: Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle 1636 ada 10 parselde kayıtlı taşınmaz için 1989 yılında Belediyemiz tarafından Gecekondu Önleme Bölgesi’nde satın alma hakkı tanınan Nurtekin İŞTEN’in mirasçılarının söz konusu taşınmazı devralmak için yaptıkları müracaat; Nurtekin İŞTEN’in 07.07.1989 tarih 135 sayılı encümen kararında ödeme tarihleri belirlenmiş olan ve 22.07.1989 tarihinde ödemesi gereken ilk taksitin ödemediğinden, 23.08.1989 tarihinde vefatı sonrasında mirasçıları tarafından 05.08.1996 tarihine kadar ödenmesi gereken 7 taksitinde ödenmediğinden, encümen kararı gereğince taksitlerin zamanında ödenmemesi durumunda hak sahipliklerinin düşeceğinin belirtildiğinden, miraçların 05.08.1996 tarihinde 2.000.000 TL toplu para yatırıldığına ilişkin ibraz ettikleri makbuzun bulunmasına rağmen, bu paranın nasıl belirlendiği, neye karşılık yatırıldığına ilişkin hiçbir bilginin ve belgenin bulunmaması, bu durumda taşınmaz devrinin yapılmasının hukuka aykırı olacağından, talebin red edilmesine ve İmar Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu Müşterek Raporunun okunduğu
şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 25 no’lu karar: İç Kontrol Sistemi Yönergesi, Hassas Görevler Yönergesi ile Ön Mali Kontrol Yönergesi’ ne ilişkin düzenlenen temel haklar ve hukuk komisyonu raporunun okunduğu şekliye kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 26 no’lu karar: İlçemiz, Kazımkarabekir Mahallesi 148 ada, 12-13 parsellerde kayıtlı taşınmazlar hakkında öneri yapı planlamasını içeren 1/500 ve l/l000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğine konu olan, Kazımkarabekir Mahallesi 148 ada, 12 ve 13 parsellerde mevcut Koruma Amaçlı Uygulama İmar planında iki parselin tevhit edilerek, 64 m² taban alanlı yapı önerisinin plan değişikliği ile 12 parsele 40 m² taban alanlı ve 13 parsele de 42 m² taban alanlı iki ayrı yapılaşma önerisi getiren plan değişikliğinin ve imar komisyon raporunun okunduğu şekliye kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 27 no’lu karar: İlçemiz, Mithatpaşa Mahallesi, 1501 ada, 34-42-43-44-45 parsellerde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazlar ile alakalı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğinin daha detaylı incelenebilmesi için, imar komisyonuna bir sonraki meclis toplantısına kadar süre verilmesine ve komisyon raporunun okunduğu şekliye kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 28 no’lu karar: İlçemiz, 150 Evler Mahallesi, 2082 ada 1 parselde, 2083 ada 1-2-5-7-9-10-11 parsellerde, 2084 ada 1-6-7-8 parsellerde ve 2087 ada 7-8-11 parsellerde kayıtlı taşınmazların Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün onayına esas yolcu taşıma limanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine esas görüş talebinde söz konusu olan; 3621 Sayılı Kıyı Kanunu’na istinaden kıyı alanında tahsis alanımız içerisinde Emsal:0.20, Yençok 10 metreyi yüksekliğinde Yolcu Limanı Amaçlı yapı önerisi getiren Emsal:1, Yençok: 10 metre yüksekliğinde Belediye Hizmet Alanı plan değişikliğinin ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün onayına esas, nazım ve uygulama imar planlarının uygun olduğuna, imar komisyon raporunun okunduğu şekliye kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 29 no’lu karar: İlçemiz, Altınova Mahallesi, 599 ada, 37 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin daha detaylı incelenebilmesi için, imar komisyonuna bir sonraki meclis toplantısına kadar süre verilmesine ve komisyon raporunun okunduğu şekliye kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 30 no’lu karar: İlçemiz, Küçükköy Mahallesi, Küçükköy Kentsel Sit ve Nitelikli Doğal Koruma Alanının Koruma Amaçlı İmar Planı ile alakalı çakışan alan sebebiyle Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu onayı ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü onayına esas kurum görüşümüzün uygun olduğuna ve bu konuda düzenlenen imar komisyon raporuna, Mehmet SARI’nın red oyuna karşılık, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy çokluğuyla ile karar verilmiştir. 31 no’lu karar: İlçemiz, Tıfıllar Mahallesi, 157 ada, 222326 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin daha detaylı incelenebilmesi için, imar komisyonuna bir sonraki meclis toplantısına kadar süre verilmesine ve komisyon raporunun okunduğu şekliye kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.