Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 04/10/2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 04/10/2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.
KARAR TARİHİ : 04/10/2023
BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: Mesut ERGİN, Merih ARSLAN, Ali JALE, Özge TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN, Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, Ahmet ERKAL, Onur SATICI, Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda ÖZTOLAN, Fırat GÜREN, Sertaç ÖRS, Rüçhan AKGÖL, Mehmet İLHAN, Mehmet ÇAKIR, M.Levent GURUP, Z.Gizem YÜKSEL, M.Anıl OKYAR, Serdar TUÇ, Mehmet SARI.
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: Ali JALE ve Mehmet İLHAN
170 no’lu karar: Mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacaklarını, 04.10.2023 tarih ve 32963 sayılı dilekçe ile belirten Ali JALE ve 04.10.2023 tarih ve 32964 sayılı dilekçe ile belirten Mehmet İLHAN’ın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesine istinaden izinli sayılmalarına, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
171 no’lu karar: 06.09.2023 tarihli Meclis Toplantısı’nda alınan kararların Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin Görüşmeler ve Yönetim Başlıklı 11. Maddesine istinaden kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
172 no’lu karar: Başkanlık Makamı’ndan verilen önerge ile İlçemiz, 150 Evler Mahallesi’de Hayrettin KARACA isminin verildiği parkın ismine, aramızdan ayrılan TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanlarından Ali Nihat GÖKYİĞİT’in isminin eklenerek Hayrettin Karaca ve Ali Nihat Gökyiğit Parkı olarak adlandırılması hususunun görüşülmesinin gündemimize 15’inci madde olarak ilave edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
173 no’lu karar: Belediyemiz 2024 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıla Ait Gelir-Gider Bütçesi, 2024 Mali Yılı Performans Programına ilişkin, okunan Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
174 no’lu karar: Belediyemiz 2023 Mali Yılı Bütçesine 150.000.000,00-TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirası ) ek ödenek verilmesi ve bu ödeneklerin ihtiyaç kalemlerine aktarım yapılmasına ilişkin, okunan Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
175 no’lu karar: Ayvalık İlçesi Alibey Adası bölgesindeki sokak kedilerinin kısırlaştırılması için Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve Mutlu Patiler Derneği’nin gönüllülük esasına dayalı yapılacak üç (3) ay süreli ortak çalışma kapsamında, Belediyemiz ile Mutlu Patiler Derneği’nin yapacağı işbirliği çerçevesinde Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e protokol yapma yetkisi verilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
176 no’lu karar: Belediyemiz bünyesinde münhal bulunan 1’inci derece Hukuk İşleri Müdürü kadro derecesinin, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi’ne istinaden 3’üncü derece olarak değiştirilmesine ve ekte bulanan II sayılı memur boş kadro derece değişikliği cetvelinin okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
177 no’lu karar: İlçemiz Namıkkemal Mahallesi 1399 ada 104 parselde kayıtlı taşınmazın kuzeyinde yer alan yeşil alanın trafo alanı olarak düzenlenmesi için koruma amaçlı imar plan değişikliğine esas kurum görüşümüzün belirlenmesine ilişkin, okunan Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle İmar Komisyonu’na havalesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
178 no’lu karar: İlçemiz, Sefa-Çamlık Mahallesi, Laka Mevkii 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının uygun olduğuna, bu hususta düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
179 no’lu karar: İlçemiz, Küçükköy Mahallesi 349 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın içinde bulunduğu alanın içkili yer bölgesi olarak belirlenmesine ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, konunun daha detaylı incelenmesi için yerinde inceleme yapılması gerektiğinden, İmar Komisyonu’na bir sonraki Meclis toplantısına kadar süre verilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
180 no’lu karar: İlçemiz, Kazımkarabekir Mahallesi Kışla mevkiinde bulunan alanın içkili yer bölgesi olarak belirlenmesine ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, konunun daha detaylı incelenmesi için yerinde inceleme yapılması gerektiğinden, İmar Komisyonu’na bir sonraki Meclis toplantısına kadar süre verilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
181 no’lu karar: İlçemiz, Fethiye Mahallesi, Nikita mevkiinde bulunan alanın içkili yer bölgesi olarak belirlenmesine ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, konunun daha detaylı incelenmesi için yerinde inceleme yapılması gerektiğinden, İmar Komisyonu’na bir sonraki Meclis toplantısına kadar süre verilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
182 no’lu karar: İlçemiz, Tıfıllar Mahallesi 151 ada 9 parselde kayıtlı 20.212,40 m² taşınmazın 17.551,71 m²’lik bölümünde “Eko-Turizm” yapılması amaçlı hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapımının uygun olduğuna, bu hususta düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; Meclis Üyeleri, Ahmet ERKAL, Mehmet SARI, M.Levent GURUP, Z. Gizem YÜKSEL, M.Anıl OKYAR, Sertaç ÖRS, İsa ASLAN, Mehmet İLHAN, Rüçhan AKGÖL’ün ret oylarına karşılık, mevcudun oy çokluğu ile karar verilmiştir.
183 no’lu karar: İlçemiz, Küçükköy Mahallesi 355 ada 29 ve 36 parsellerde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazlar ile alakalı Koruma Amaçlı İmar Planına esas görüşümüz talebine ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, konunun daha detaylı incelenmesi için yerinde inceleme yapılması gerektiğinden, İmar Komisyonu’na bir sonraki Meclis toplantısına kadar süre verilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; Meclis Üyesi M.Levent GURUP’un ret oyuna karşılık mevcudun oy çokluğuyla karar verilmiştir.
184 no’lu karar: İlçemiz, Altınova Mahallesi 323 ada 227 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğin uygun olduğuna, bu hususta düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; Meclis Üyeleri, Ahmet ERKAL, M.Levent GURUP, Mehmet SARI, İsa ASLAN ve M.Anıl OKYAR’ın ret oyu kullanması ve Meclis Üyesi Z. Gizem YÜKSEL’in oylamaya katılmamasına karşılık, mevcudun oy çokluğu ile karar verilmiştir.
185 no’lu karar: İlçemiz, Altınova Mahallesi 149 ada, 1 parselde bulunan 8 adet konut ruhsatlı bağımsız bölümlü taşınmazın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin f. Bendinin 1. ve 2. Maddelerine istinaden zemin katlarında ticaret kullanımı yapılasına ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, konunun daha detaylı incelenmesi için yerinde inceleme yapılması gerektiğinden, İmar Komisyonu’na bir sonraki Meclis toplantısına kadar süre verilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
186 no’lu karar: İlçemizde yaşanan su sıkıntısına çözüm bulunmasına yönelik İlçemizde yaşanan su sıkıntısına çözüm bulunmasına yönelik araştırma yapılması konusunda;araştırma yapılması konusunda;
Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ)’den:Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ)’den: İlçemize içme suyu İlçemize içme suyu sağlamak amacıyla müdürlükleri bünyesinde kaç adet su kuyusu bulunduğu, bu su kuyularının, proje üzerinde saatte sağlamak amacıyla müdürlükleri bünyesinde kaç adet su kuyusu bulunduğu, bu su kuyularının, proje üzerinde saatte kaç ton su basma kapasitekaç ton su basma kapasiteleri olduğunun ve hali hazırda yüzde kaçlık kapasite ile çalıştıkları, su sıkıntısı yaşanması leri olduğunun ve hali hazırda yüzde kaçlık kapasite ile çalıştıkları, su sıkıntısı yaşanması durumunda bahse konu su kuyularının alternatiflerinin neler olduğu, bölgemizin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan durumunda bahse konu su kuyularının alternatiflerinin neler olduğu, bölgemizin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Madra Barajı’ndan alınabilecek su miktarı ve Madra Barajı’ndan alınabilecek su miktarı ve bu suyun içme suyu olarak kullanılabilmesi için yapılan çalışmaların bu suyun içme suyu olarak kullanılabilmesi için yapılan çalışmaların (Arıtma tesisi kurulması ve su depolarına bağlantı hatları sağlanması gibi) neler olduğu,(Arıtma tesisi kurulması ve su depolarına bağlantı hatları sağlanması gibi) neler olduğu, İlçemizde yaşanan ve İlçemizde yaşanan ve gelecekte yaşanması muhtemel su sıkıntısına önlem olarak alınan tedbirler ilgelecekte yaşanması muhtemel su sıkıntısına önlem olarak alınan tedbirler ile yapılması planlanan çalışmalar e yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi istenmesine,hakkında bilgi istenmesine,
Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü’nden:Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü’nden: İlçemizde yaşanan ve gelecekte yaşanması İlçemizde yaşanan ve gelecekte yaşanması muhtemel su sıkıntısına önlem olarak alınan tedbirler ile yapılması planlanan çalışmalar ve su sıkıntısına çözüm muhtemel su sıkıntısına önlem olarak alınan tedbirler ile yapılması planlanan çalışmalar ve su sıkıntısına çözüm olabilecek görüş ve öneriler hakkında bilgi istenmesine,olabilecek görüş ve öneriler hakkında bilgi istenmesine,
Ayvalık Altınova Sağ Sahil Sulama BirliğiAyvalık Altınova Sağ Sahil Sulama Birliği’nden:’nden: İlçemizde yaşanan ve gelecekte yaşanması İlçemizde yaşanan ve gelecekte yaşanması muhtemel su sıkıntısına önlem olarak alınan tedbirler ile yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi istenmesine,muhtemel su sıkıntısına önlem olarak alınan tedbirler ile yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi istenmesine,
Marmara Belediyeler Birliği’nden:Marmara Belediyeler Birliği’nden: Su sıkıntısına çözüm olabilecek görüş ve önerilerin Su sıkıntısına çözüm olabilecek görüş ve önerilerin ististenmesine,enmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.birliği ile karar verilmiştir.
187 no’lu karar: İlçemiz, 150 Evler Mahallesi’de mülkiyeti Belediyemiz’e ait 1881 ada 3 parsel ile mülkiyeti Maliye İlçemiz, 150 Evler Mahallesi’de mülkiyeti Belediyemiz’e ait 1881 ada 3 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 1881 ada 2 parseli kapsayan; toplam 12.599 m² yeşil alanın düzenlemesinin yapılarak “Hayrettin Hazinesi’ne ait 1881 ada 2 parseli kapsayan; toplam 12.599 m² yeşil alanın düzenlemesinin yapılarak “Hayrettin KARACA” adı verilen parkın isminin, 25 Ocak 2023 tarihinde aramızdan ayrılan TEMA Vakfı Kurucu Onursal KARACA” adı verilen parkın isminin, 25 Ocak 2023 tarihinde aramızdan ayrılan TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanlarından Ali Nihat GÖKYİĞİT’in ismiBaşkanlarından Ali Nihat GÖKYİĞİT’in isminin eklenerek “Hayrettin Karaca ve Ali Nihat Gökyiğit Parkı” olarak nin eklenerek “Hayrettin Karaca ve Ali Nihat Gökyiğit Parkı” olarak adlandırılmasına, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun adlandırılmasına, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b Maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.oy birliği ile karar verilmiştir.