Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 05/04/2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 05/04/2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11.00’DE YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.
KARAR TARİHİ : 05/04/2023
BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: Mesut ERGİN, Merih ARSLAN, Ali JALE, Özge TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN, Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, Ahmet ERKAL, Onur SATICI, Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda ÖZTOLAN, Fırat GÜREN, Sertaç ÖRS, Rüçhan AKGÖL, Mehmet İLHAN, Mehmet ÇAKIR, M.Levent GURUP, Z.Gizem YÜKSEL, M.Anıl OKYAR, Serdar TUÇ, Mehmet SARI.
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR:
77 no’lu karar: 17.03.2023 tarihli Meclis Toplantısı’nda alınan kararların Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin görüşmeler ve yönetim başlıklı 11. Maddesine istinaden kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
78 no’lu karar:Deprem Afet Komisyonu kurulmasına ait Başkanlık önergesinin görüşülmek üzere gündemimize 23’üncü madde olarak ilave edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
79 no’lu karar: İlçemiz sınırları içerisinde bulunan meydan, cadde, sokak, park, tesis, vb. yerlerden uygun görülecek herhangi birine Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Merhum Sabih KANADOĞLU isminin verilmesine ait Başkanlık önergesinin, 24’üncü madde olarak gündeme ilave edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
80 no’lu karar:Meclis 1. Başkan vekili İsa ASLAN’ın yönettiği oturumda 2022 yılı Başkanlık faaliyet raporu 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve kamu idarelerince hazırlanacak faaliyet raporu hakkında yönetmelik gereğince, harcama yetkilileri tarafından yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan faaliyet raporu görüşüldü. Yapılan görüşmelerden sonra, Meclis 1. Başkan vekili İsa ASLAN tarafından faaliyet raporu oylamaya sunuldu. Mustafa Levent GURUP, Zeynep Gizem YÜKSEL, Mehmet Anıl OKYAR, Rüçhan AKGÖL, Mehmet Çakır, Mehmet SARI’nın ÇEKİMSER ve Ahmet ERKAL’ın RET oylarına karşılık 2022 yılı Faaliyet Raporu, Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylama sonucunda; mevcudun OY ÇOKLUĞU ile kabul edilmiştir.
81 no’lu karar:5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’ inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden Ayvalık Belediye Meclisinin 04/01/2023t arih ve 6 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından Belediyemiz 2022 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıtları 01/01/2022-31/12/2022 tarihleri arasında denetlenmiştir. Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan Belediyemiz 2022 mali yılı denetim raporu Başkanlıkça okutturularak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25’nci, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22’nci Maddesi gereğince Meclisin bilgilerine sunulmuştur.
82 no’lu karar:Encümen Üyesi seçiminde; Meclis üyelerinden Ali JALE ve Fırat GÜREN’in aday oldukları görüldü. Yapılan gizli oylama açık tasnif sonucunda; Ali JALE (19 oy), Fırat GÜREN (19 oy), Dilek SARAÇOĞLU (1 oy), Özge TOYGAR (1 oy), Merih ARSLAN (1 oy), M.Serdar TUÇ (1 oy) ve Semih VAROL’un (1 oy) aldıkları ve 2 oy pusulasının boş olduğu tespit edilmesi üzerine Ali JALE ve Fırat GÜREN’in 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi gereğince Nisan 2024 ayında yapılacak ilk meclis toplantısına kadar Encümen Üyesi olarak görev yapmalarına; Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/a maddesine istinaden gizli yapılan oylamasında; mevcudun oy çokluğuyla karar verilmiştir.
83 no’lu karar: Mevcut ihtisas komisyonları ile birlikte gündemimize 23’üncü madde olarak oy birliği ilave edilen Deprem Afet Komisyonu kurulması konusunun önerge içinde görüşülmesine, Deprem Afet Komisyonu üye seçiminin gündemimize 9’uncu madde olarak ilave edilmesine, diğer gündem maddelerinin 9’uncu maddeden sonra gelmek üzere görüşülmelerine, İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu, Çevre Komisyonu ile Deprem Afet Komisyonlarının kurulmasına, bu komisyonların 5 (beş) üyeden oluşmalarına ve 2024 yılı Nisan ayında yapılacak olan ilk Meclis toplantısına kadar görev yapmalarına, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
84 no’lu karar:Gündemin 5’inci maddesi olan İmar Komisyonu üye seçimi için bağlı olduğu siyasi partilerinden Komisyon üyesi olarak teklif edilen; Onur SATICI, Dilek SARAÇOĞLU, Hüseyin ERGİN, Sertaç ÖRS ve Mehmet SARI’nın İmar Komisyonu üyeliğine,
Gündemin 6’ncı maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi için bağlı olduğu siyasi partilerinden Komisyon üyesi olarak teklif edilen; Funda ÖZTOLAN, Tülay ÇANKAYA, M. İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, Mehmet İLHAN ve M.Anıl OKYAR’nın Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine,
Gündemin 7’inci maddesi olan Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu üye seçimi için bağlı olduğu siyasi partilerinden Komisyon üyesi olarak teklif edilen; H.Tülin ÇALIŞICI, Özge TOYGAR, Tülay ÇANKAYA, Rüçhan AKGÖL ve Z. Gizem YÜKSEL’in Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu üyeliğine,
Gündemin 8’inci maddesi olan Çevre Komisyonu üye seçimi için bağlı olduğu siyasi partilerinden Komisyon üyesi olarak teklif edilen; Ethem VARDI, Hüseyin BARIŞ, M.Serdar TUÇ, Mehmet ÇAKIR ve M.Levent GURUP’un Çevre Komisyonu üyeliğine ,
Deprem Afet Komisyonu üye seçimi için bağlı olduğu siyasi partilerinden Komisyon üyesi olarak teklif edilen; Özge TOYGAR, Merih ARSLAN, Ali JALE, Mehmet ÇAKIR ve M.Levent GURUP’un Deprem Afet Komisyonu üyeliğine, ,
Seçilmelerine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.
85 no’lu karar: 26.03.2023 tarih ve 32085 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7433 Sayılı, Devlet Memurları kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun hükümleri gereğince, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesine uygun olarak düzenlenen II sayılı cetvelde Memur boş kadro derece değişikliği cetvelinde gösterilen 4 sözleşmeli memurun 15 Nisan 2023 tarihinden geçerli olmak üzere memur kadrolarına geçirilmesine, okunan Başkanlık önergesinin ve ekinde bulanan II sayılı memur boş kadro derece değişikliği cetvelinin okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
86 no’lu karar:Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesine uygun olarak düzenlenen II sayılı cetvelde Memur boş kadro derece değişikliği cetvelinde gösterilen 1 adet tekniker kadrosunun teknisyen kadrosuna çevrilmesine, okunan Başkanlık önergesinin ve ekinde bulanan II sayılı memur boş kadro derece değişikliği cetvelinin okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
87 no’lu karar:Belediyemiz tasarrufunda bulunan Altınova Mahallesi Akademililer Sitesi 780 ada 1 parsel önünden başlayan Şafaktur Sitesi 794 ada 1 parsel, Yeşilkent Sitesi 798 ada 3 parsel, Dostlar Sitesi 798 ada 1 parsel, Denizkent Sitesi 803 ada 2 parseller önünde bulunan ve yeni yapılan 425 metre sahil yolu arasında kalan imar planında park alanı olarak geçen 3858 m² ölçüsündeki kısma taban alanı 58 m² olan iki adet, 2885 m² ölçüsündeki kısma taban alanı 43 m² olan iki adet, olmak üzere toplam 4 adet büfenin hazırlanacak projeler doğrultusunda tesis edilmesine ilişkin 10 yıl süre ile kiralanması için Encümene yetki verilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
88 no’lu karar:İlçemiz, Mithatpaşa Mahallesi 1160 ada 64 parselde kayıtlı taşınmazın, yola terkine ve ifrazına yönelik işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için 5 yıllık imar programı, kamulaştırma bölümünden çıkarılmasına ilişkin, okunan Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle İmar Komisyonu’na havalesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
89 no’lu karar:İlçemiz, Altınova Mahallesi 599 ada 37 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı park alanının yer değişikliğini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin okunan Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle İmar Komisyonu’na havalesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
90 no’lu karar: İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi 1137 ada, 1 parselde kayıtlı gayrimenkul ile alakalı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin okunan Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle İmar Komisyonu’na havalesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
91 no’lu karar:Mülkiyeti Belediyemizde kalan Yenimahalle Mahallesi gecekondu önleme bölgesinde, sosyal konut alanı olarak ayrılmış olan 24 adet arsa satışı, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; M.Levent GURUP, M.Anıl OKYAR, Z.Gizem YÜKSEL, Mehmet SARI, Ahmet ERKAL, İsa ASLAN, Mehmet ÇAKIR, Sertaç ÖRS ve Rüçhan AKGÖL’ün, RET oylarına karşılık; mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
92 no’lu karar:İlçemiz, Küçükköy Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama koruma amaçlı hazırlanan revizyon imar planlarının, mevcut koruma amaçlı imar planında yer alan sorunlara ışık tuttuğu ve yapılan sit irdelemesi sonucunda değişen sit statülerine ilişkin gerekli gösterimlerinin yapıldığından söz konusu planların uygun olduğuna, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün onayına esas işlemlerin başlatılmasına, imar plan revizyonuna ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
93 no’lu karar:İlçemiz genelinde zemin türlerine göre Zemin İyileştirmesi ile ilgili farklı tekniklerin kullanılması gerektiğinden, önlemli alan kategorisinde kalan parseller için, binanın tüm yapısal özellikleri göz önüne alınmak koşulu ile geoteknik uygulama projesi hazırlanması ve zemin iyileştirme işlemleri uygulamasının uygun olduğuna, düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
94 no’lu karar:İlçemiz, Hacıveliler Mahallesi 107 ada 10-11-17-9 19-20 19-21 19-28 29-34 parselleri arasında ki mevcut olan yolun açılması amacıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre ilgili parseller arasında kalan 4104,17 m² alanın kamulaştırması için 5 yıllık yatırım programına alınmasına ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, konun daha detaylı incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na bir sonraki Meclis toplantısına kadar süre verilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
95 no’lu karar:İlçemiz, Altınova Mahallesi, 323 ada, 227 parselde kayıtlı taşınmazın mevcut 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre benzin istasyonu lejantına sahip olup, ticaret ve konut alanı olarak lejant değişikliği ile konut alanı ile gelecek nüfus doğrultusunda yeşil alan ayıran 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin uygun olduğuna, imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
96 no’lu karar:İlçemiz, Gazi Kemal Paşa Mahallesi Eski Altınova Caddesi No:28/1 adresinde bulunan 682 ada 26 parselin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesi hususunda; konun bölgesel olarak değerlendirilmesi ve bu bölge hakkında kolluk kuvvetlerinden içkili yer açılmasında sakınca bulunmadığına dair emniyet görüşü alınmasının gerekliliğinden, ilgili müdürlüğün gerekli çalışmaları yapması için konunun Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne iadesine, imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
97 no’lu karar:İlçemiz, Fethiye Mahallesi 106 Sokak No:247 adresinde bulunan 815 ada 6 parselin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesi hususunda; konun bölgesel olarak değerlendirilmesi ve bu bölge hakkında kolluk kuvvetlerinden içkili yer açılmasında sakınca bulunmadığına dair emniyet görüşü alınmasının gerekliliğinden, ilgili müdürlüğün gerekli çalışmaları yapması için konunun Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne iadesine, imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
98 no’lu karar:İlçemiz, Küçükköy Mahallesi Telli Kavak Caddesi 35’inci Sokak Dış Kapı No:46 adresinde bulunan 349 ada 4 parselin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesi hususunda; konun bölgesel olarak değerlendirilmesi ve bu bölge hakkında kolluk kuvvetlerinden içkili yer açılmasında sakınca bulunmadığına dair emniyet görüşü alınmasının gerekliliğinden, ilgili müdürlüğün gerekli çalışmaları yapması için konunun Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne iadesine, imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
99 no’lu karar: Meclis toplantımıza 24’üncü madde olarak ilave edilen, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan meydan, cadde, sokak, park, tesis, vb. yerlerden uygun görülecek herhangi birine Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Merhum Sabih KANADOĞLU isminin verilmesine ilişkin okunan Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle İmar Komisyonu’na havalesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.