Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 05/10/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISI 1.BİRLEŞİME AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 05/10/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU
OLAĞAN TOPLANTISI 1.BİRLEŞİME AİT KARAR ÖZETLERİDİR.
KARAR TARİHİ : 05/10/2022
BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: Mesut ERGİN, Merih ARSLAN, Ali JALE, Özge
TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN, Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, Ahmet ERKAL, Onur SATICI,
Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda
ÖZTOLAN, Fırat GÜREN, Sertaç ÖRS, Rüçhan AKGÖL, Mehmet İLHAN, Mehmet ÇAKIR, M.Levent GURUP,
Z.Gizem YÜKSEL, M.Anıl OKYAR, Serdar TUÇ , Mehmet SARI.
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: İsa ASLAN
157 no’lu karar: 05.10.2022 tarihinde yapılan olağan meclis toplantısının 1.Birleşimine mazereti sebebiyle
toplantıya katılamayacağını 05.10.2022 tarih ve 33784 sayılı dilekçesi ile belirtilen meclis üyesi İsa ASLAN’ ın 5393
sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesine istinaden izinli sayılmasına, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b
maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
158 no’lu karar: 07.09.2022 tarihli Meclis Toplantısı’nda alınan kararların Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin
görüşmeler ve yönetim başlıklı 11. Maddesine istinaden kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b
maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
159 no’lu karar: 05.10.2022 tarihli Meclis Toplantısı’nda Meclis üyelerinden M.Levent GURUP, Z.Gizem
YÜKSEL, M.Anıl OKYAR, Mehmet SARI, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, Mehmet SARI’nın çok imzalı
önergesinde söz konusu olan Aliçetinkaya Mh. 1903/4 parsel ile 1904/4 parsel arasında kalan park alanına
01.07.1995 tarihinde askerlik görevini yapmakta iken hain terör saldırısıyla şehit edilen hemşerimiz Süleyman
ARAN’ın isminin verilmesine ilişkin önerge Başkanlıkça okutturularak 05.10.2022 tarihli Meclis gündemine
18.madde olarak ilave edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan
oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
160 no’lukarar: Belediyemiz 2023 Mali Yılı Performans Programını 2023 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıla Ait Gelir-
Gider Bütçesi ile Gelir tarife cetvellerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin
kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy
birliği ile karar verilmiştir.
161 no’lu karar : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde ‘’Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri’’ Birimi’nin
kurulması nedeni ile yeni oluşan Organizasyon şemasının onaylanmasının kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin
13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
162 no’lu karar: 04.05.2018 tarih ve 30411 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren asansör Periyodik
Kontrol Yönetmeliği’nde Madde 10’da hesaplama esasları belirtilen periyodik kontrol ücretlerinin ilgili idare payı
%10 olarak belirlenip taban fiyattan uygulanması ve Madde.9’da belirtildiği üzere A tipi muayene kuruluşu ile
protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b
maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
163 no’lu karar: 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda yer alan Kırlangıç Tesisi önünde ve İtfaiye Biriminin
önünde yer alan kavşaklarımızın, birbirine bağlayan yol ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesine
ait plan değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevk edilmesinin kabulüne, Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir..
164 no’lu karar: Hayrettinpaşa Mahallesinde, tapunun 154 ada 75 ve 108 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı
42 m2, diğeri 66 m2 taban alanlı iki adet yapı önerisi getiren ve 108 parselle şuyulu durumu sonlandıran, yapı
yoğunluğunu azaltan l/500 ve l/l000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin incelenmek üzere İmar
Komisyonuna sevk edilmesinin kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan
oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
165 no’lu karar: Plakalı veya plakasız, trafik tescilli römork, karavan, tiny house ve benzerlerinin, kısa veya uzun
süreli konaklama ve barınma amacıyla kullanılmalarının detaylı incelenmesi için, İmar Komisyonu ile Temel Haklar
ve Hukuk Komisyonu’na Kasım ayı Meclis toplantısına kadar süre verilmesinin kabulüne, İmar Komisyonu ile
Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu Müşterek raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
166 no’lu karar: 2464 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince Organize sanayi bölgeleri ile
sanayi ve küçük sanat sitelerinde yapılan yapı ve tesislerin bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcından müstesna
olduğu, diğer harçların ise istisna kapsamında olmadığı, kat irtifaki adı altında alınan bedellerin, ilgililerin isteğine
bağlı olarak ifa edilen hizmetler karşılığı ve belediye meclisince düzenlenecek tarifeye bağlı olarak alınması
durumunda ödenmesi gerektiğinin kabulüne, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu
Müşterek raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis çalışma yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden
işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.
167 no’lu karar: İlçemiz Zekibey Mahallesi 282 ada 8 parselin üzerinde bulunan yapılaşma için 3194 sayılı İmar
Kanununun Geçici 16. maddesi gereğince edinilmiş yapı kayıt belgesine istinaden, taşınmazın kıymet takdiri
yapılarak satışı yapılmak üzere Encümene yetki verilmesinin kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b
maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
168 no’lu karar: İlçemiz Zekibey Mahallesi 282 ada 34 parselin üzerinde bulunan yapılaşma için 3194 sayılı İmar
Kanununun Geçici 16. maddesi gereğince edinilmiş yapı kayıt belgesine istinaden, taşınmazın kıymet takdiri
yapılarak satışı yapılmak üzere encümene yetki verilmesinin kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b
maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
169 no’lu karar: İlçemiz Zekibey Mahallesi 282 ada 8 parselin üzerinde bulunan yapılaşma için 3194 sayılı İmar
Kanununun Geçici 16. maddesi gereğince edinilmiş yapı kayıt belgesine istinaden, taşınmazın 1/500 ölçekli Ayvalık
Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kentsel sit alanı içerisinde 30 m2 taban alanlı öneri bina kitlesi
lejantına sahip olduğu, herhangi bir şüyu durumu bulunmadığından dolayı, yapı kayıt belgesine istinaden satışının
uygun olduğunun kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında;
mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
170 no’lu karar: İlçemiz Zekibey Mahallesi 282 ada 34 parsel’in üzerinde bulunan yapılaşma için 3194 sayılı İmar
Kanununun Geçici 16. maddesi gereğince edinilmiş yapı kayıt belgesine istinaden, taşınmazın 1/500 ölçekli Ayvalık
Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kentsel sit alanı içerisinde 32 m2 taban alanlı öneri bina kitlesi
lejantına sahip olduğu, herhangi bir şüyu durumu bulunmadığından dolayı, yapı kayıt belgesine istinaden satışının
uygun olduğunun kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında;
mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
171 no’lu karar: Altınova Mahallesi, 323 ada, 227 parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000
ölçekli uygulama imar planına göre benzin istasyonu lejantına sahip olup, ticaret ve konut alanı olarak lejant
değişikliği ile konut alanı ile gelecek nüfus doğrultusunda yeşil alan ayıran 1/5000 ölçekli nazım imar plan
değişikliğinin; etrafında küçük sanayi alanlarının ve benzin istasyonunun yer alması ve konut fonksiyonunun bu alana
uyum sağlayamayacağı gerekçesi ile uygun olmadığının kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine
istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
172 no’lu karar: Altınova Mahallesi, 385 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan
değişikliğinin detaylı bir şekilde incelenmesi için Kasım ayı Meclis toplantısına kadar İmar Komisyonuna süre
verilmesinin kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında;
mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
173 no’lu karar: Küçükköy Mahallesi, 284 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar
planına göre sanayi ve depolama alanında yer almakta olduğu ve doğu cephesinde yer alan dereden ihdas çıktığı
anlaşılmıştır. Derelerden ihdas edilemeyeceğinden, mevcut derenin imar planına işlenmesi ile alakalı koruma amaçlı
imar plan değişikliğinin kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan
oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
174 no’lu karar: Namıkkemal Mahallesi, 2002 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli koruma
amaçlı imar planına göre yeşil alanda yer aldığı ve taşınmaz üzerinde hali hazırda trafo bulunduğundan dolayı, trafo
alanının imar planına işlemesine, koruma amaçlı imar plan değişikliğinin kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin
13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
175 no’lu karar: Tıfıllar Mahallesi, 142 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar planına
esas görüş talebi incelenmiş olup; Söz konusu imar planında “eko turizm” lejantı önerildiği, 1. Nolu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesi uyarınca 06/05/2022 tarihli 1/100.000 ölçekli çevre düzeni
planının 8.16.4. maddesinde değişiklik yapılarak minimum parsel büyüklüğünün 15.000 m2 olması gerektiği, ancak
söz konusu taşınmazın 12.448,46m2 yüzölçüme sahip olduğu ve plana esas görüş talebi için Belediyemize onama
tarihinden sonra 25/05/2022 tarihli, 18625 sayılı dilekçe ile başvuru yapıldığı anlaşıldığından dolayı, talebin çevre
düzeni planına aykırılık içermesi sebebi ile 1. Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesi uyarınca
06/05/2022 tarihli 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının 8.16.4. maddesinde değişiklik yapılarak minimum
parsel büyüklüğünün 15.000 m2 olması nedeniyle talebin ret edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b
maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
176 no’lu karar: TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin KARACA’nın isminin ilçemizde bir sokak, cadde
veya park alanına verilmesi için, mevcutta park olarak kullanılan alanların ve imar planlarında park olarak gösterilen
ancak henüz fiiliyatta park olarak düzenlemesi yapılmayan alanların detaylı araştırılması için Kasım ayı meclis
toplantısına kadar imar komisyonuna süre verilmesinin kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine
istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
177 no’lu karar: Aliçetinkaya Mh. 1903/4 parsel ile 1904/4 parsel arasında kalan park alanına 01.07.1995 tarihinde
askerlik görevini yapmakta iken hain terör saldırısıyla şehit edilen hemşerimiz Süleyman ARAN’ın isminin
verilmesine ilişkin önerge, değerlendirilmek üzere İmar komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.