Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 06/10/2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU 2021 YILI EKİM AYI TOPLANTISI  1. BİRLEŞİM AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 06/10/2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU 2021 YILI EKİM AYI TOPLANTISI  1. BİRLEŞİM AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

KARAR TARİHİ      : 06/10/2021

OTURUMA KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mesut ERGİN Başkanlığında;  Merih ARSLAN, Özge TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN,  Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, M.Serdar TUÇ, M.Anıl OKYAR, Z.Gizem YÜKSEL, Ahmet ERKAL, Mehmet İLHAN, Onur SATICI, Mehmet ÇAKIR, Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, Rüçhan AKGÖL, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda ÖZTOLAN, Sertaç ÖRS, Mehmet SARI, Fırat GÜREN

 OTURUMA KATILMAYANLAR: M.Levent GURUP,Ali JALE

192 no’lu karar: Mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacaklarını 06.10.2021 tarih ve 31900 sayılı dilekçe ile belirten Meclis Üyesi M.Levent GURUP ve 06.10.2021 tarih ve 31902 sayılı dilekçe ile belirten Meclis Üyesi Ali JALE’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesine istinaden izinli sayılmalarına dair işaretle yapılan oylamasında izinli sayılmalarına mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine,

 

193 no’lu karar: 01.09.2021 tarihli Meclis Toplantısı’nda alınan kararlarda, Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin Görüşmeler ve Yönetim başlıklı 11. maddesine istinaden maddi hata olmadığı hususunda işaretle yapılan oylamasında, mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine,

 

194 no’lu karar: Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2022 yılı gelir gider bütçesinin daha iyi incelenebilmesi için konunun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. Maddesine istinaden Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine,

 

195 no’lu karar: Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2022 yılı gelir tarifesinin daha iyi incelenebilmesi için konunun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. Maddesine istinaden Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine,

 

196 no’lu karar: 2021 Mali Yılı Bütçesinde fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmaların daha iyi incelenebilmesi için konunun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. Maddesine istinaden Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine,

 

197 no’lu karar: Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bulunan İklim Birimi’nin, Küresel İklim Değişikliği Birimi olarak değiştirilmesi mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine,

 

198 no’lu karar: Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bulunan İklim Biriminin, Küresel İklim Değişikliği Birimi olmasına bağlı olarak Özel Kalem Müdürlüğü Yönergesinin güncellenmesi hususunun daha iyi  incelenmesi için Çevre ile Hukuk Komisyonlarına havalesine mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine,

 

199 no’lu karar: İlçemiz deprem konusunda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için, Deprem Araştırma ve Yerinde Kentsel Planlama Komisyonunu ile İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine,

 

200 no’lu karar: Küçükköy Mahallesi 161 ada 82-83-73 kayıtlı taşınmazların 3.derece doğal sit alanından, doğal sit- sürdürülebilir koruma ve kullanım alanı olarak sit statüsü değişikliği yapılması hususunun daha iyi incelenmesi için İmar Komisyonuna sevkine mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine,

 

201 no’lu karar: İlçemiz sınırlarında faaliyet gösteren işyerlerine ruhsat verilmesinin Usul ve Esaslarını belirlenmesi için İşyeri açma ve Çalıştırma Yönergesinin hazırlanması için konunun Hukuk Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine,

 

202 no’lu karar:Namık Kemal Mahallesi, 2017 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın güneyinde yer alan, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında yeşil alanda önerilen trafo alanı ile alakalı koruma amaçlı imar planı değişikliği hususunda hazırlanan İmar Komisyon raporu okundu.

 

İmar Komisyonu Raporu

Meclisimiz 01/09/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 187 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, Namıkkemal Mahallesi 2017 ada 4 parselin güneyinde yer alan yeşil alana yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliğine esas görüş talebi incelenmiş olup; Mevcut 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı imar planında park alanı olarak tanımlı alanda ve kadastral plana göre tescilsiz kamusal alanda kalan yere trafo lejantı öneren 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı imar plan değişikliğine esas görüş talebinin uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır. Denilmektedir.

Namık Kemal Mahallesi, 2017 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın güneyinde yer alan, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında yeşil alanda önerilen trafo alanı ile alakalı koruma amaçlı imar planı değişikliği hususunda hazırlanan İmar komisyon raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine,

 

203 no’lu karar:

İlçemiz Sakarya Mahallesi, 373 ada 5 parsel kayıtlı Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın yapı Kayıt belgesine dayalı talep hususunda hazırlanan İmar Komisyon raporu okundu.

 

İmar Komisyonu Raporu

Meclisimizin 07/07/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 163 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, ilçemiz Sakarya Mahallesi, 373 ada, 5 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın satışı ile alakalı konu incelenmiş olup; Yapılan incelemede taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. Maddesine istinaden Yapı Kayıt Belgesi aldığı ve yine aynı maddeye istinaden satın alma talebinde bulunduğu anlaşılmış, ancak taşınmazın Ayvalık Kentsel Sit Alanında yer aldığı gerekçesi ile ilgili kurumlardan görüş alınması gerektiğinden satışının uygun olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır. Denilmektedir.

İlçemiz Sakarya Mahallesi, 373 ada 5 parsel kayıtlı Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın yapı Kayıt belgesine dayalı talep hususunda hazırlanan İmar komisyon raporunun komisyonundan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

204 no’lu karar:Ekim ayı Bütçe dönemi olduğundan bir sonraki toplantının 13 Ekim Çarşamba günü burada (Vural sineması) saat 14.00’de yapılmasına Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine,