Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.
KARAR TARİHİ : 07/12/2022
BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: Mesut ERGİN, Merih ARSLAN, Ali JALE, Özge TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN, Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, Ahmet ERKAL, Onur SATICI, Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda ÖZTOLAN, Fırat GÜREN, Sertaç ÖRS, Rüçhan AKGÖL, Mehmet İLHAN, Mehmet ÇAKIR, M.Levent GURUP, Z.Gizem YÜKSEL, M.Anıl OKYAR, Serdar TUÇ, Mehmet SARI.
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: Semih VAROL, Mehmet İLHAN
196 no’lu karar: Mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacaklarını 30.11.2022 tarih ve 39746 sayılı dilekçe ile belirtilen Semih VAROL ile 07.12.2022 tarih ve 40681 sayılı dilekçe ile belirten Mehmet İLHAN’ ın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesine istinaden izinli sayılmalarına, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
197 no’lu karar: 02.11.2022 tarihli Meclis Toplantısı’nda alınan kararların Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin görüşmeler ve yönetim başlıklı 11. Maddesine istinaden kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
198 no’lu karar: İlçemiz, Tıfıllar Mahallesi, 157 ada, 222326 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı 27.10.2022 tarihli, 1107 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanmış ve 14.11.2022 tarihinde ilan edilmiştir. Söz konusu taşınmazların 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesi için Meclis gündemine 17’nci madde olarak ilave edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
199 no’lu karar: Belediyemiz 2021 mali yılı denetimi ile alakalı, Sayıştay tarafından kurumumuza bildirilen “Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular” hakkında Başkan Yardımcısı Erkan KARASU tarafından sunum yapılarak Meclisimize bilgi verilmiştir.
200 no’lu karar: Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, İç Kontrol Sistemi Yönergesi, Hassas Görevler Yönergesi ile Ön Mali Kontrol Yönergelerinin incelenmesi için, okunan Başkanlık Önergesinin okunduğu şekliyle Temel Haklar ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
201 no’lu karar: Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Başvuru Dosyasının hazırlık çalışmaları kapsamında Midilli Adası’nda ki görüşmelere katılmak üzere Ayvalık Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Birimi’nden Danışman ve Koordinatör Öğr. Gör. Yaşagül EKİNCİ’nin, Tarihçi Naz Öykü GÜREN’nin ve Mimar Fatih KURUNAZ’ın Midilli Adası’na görevlendirilmelerine, Başkanlık Önergesinin okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
202 no’lu karar: Ayvalık Gücü Belediye Spor Kulübü ile Midilli takımlarından Pallesvıakos arasında oynanacak olan futbol dostluk maçı için 28-30 Aralık 2022 tarihleri arasında Ayvalık Gücü Belediye Spor Kulübü sporcu ve yöneticilerinden oluşan (46) kişinin, Midilli Adası’na gönderilmesinin kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
203 no’lu karar: Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle 1636 ada 10 parselde kayıtlı taşınmazın satın alma hakkının 1989 yılında Belediyemiz tarafından Nurtekin İŞTEN’e tanınmış olmasına istinaden, şahsın mirasçılarının söz konusu taşınmaza ilişkin devir alma taleplerinin incelenmesi için, İmar Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonuna müştereken havale edilmesinin kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
204 no’lu karar: Mülkiyeti Belediyemize ait Ali Çetinkaya Mahallesi 2114 ada 5 no’lu parselde kayıtlı (50818/414627 hisse) 508,18 m² lik taşınmazın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne 25 yıl süreyle 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ile 75/d Maddelerine istinaden, bedelsiz olarak intifa hakkının verilmesi ile birlikte bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
205 no’lu karar: İlçemiz, Kazımkarabekir Mahallesi 148 ada, 12-13 parsellerde kayıtlı taşınmazlar hakkında öneri yapı planlamasını içeren 1/500 ve l/l000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğinin incelenmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
206 no’lu karar: İlçemiz, Mithatpaşa Mahallesi, 1501 ada, 34-42-43-44-45 parsellerde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazlar ile alakalı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğinin incelenmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
207 no’lu karar: İlçemiz, 150 Evler Mahallesi, 2082 ada 1 parselde, 2083 ada 1-2-5-7-9-10-11 parsellerde, 2084 ada 1-6-7-8 parsellerde ve 2087 ada 7-8-11 parsellerde kayıtlı taşınmazların Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün onayına esas yolcu taşıma limanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin incelenmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
208 no’lu karar: İlçemiz, Altınova Mahallesi, 599 ada, 37 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği için kurum görüşümüzün belirlenmesi bakımından, incelenmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
209 no’lu karar: İlçemiz, Küçükköy Mahallesi, Küçükköy Kentsel Sit ve Nitelikli Doğal Koruma Alanının Koruma Amaçlı İmar Planı ile alakalı çakışan alan sebebiyle, Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu onayı ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü onayına esas kurum görüşümüzün belirlenmesi bakımından incelenmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
210 no’lu karar: İlçemiz, Aliçetinkaya Mahallesinde kıyı alanında kalan ve Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yazısı ile yapılması istenilen barınak amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı için kurum görüşümüzün belirlenmesi bakımından incelenmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
211 no’lu karar: İlçemiz, Sefa-Çamlık Mahallesi, 1386 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın batısında yer alan kıyı alanını kapsayan, barınak amaçlı imar planının, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün onayına esas 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı için kurum görüşümüzün belirlenmesi bakımından incelenmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
212 no’lu karar: 07.12.2022 tarihli Meclis Toplantımızın 12’nci maddesinde yer alan İlçemiz, Aliçetinkaya Mahallesinde kıyı alanında kalan ve Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yazısı ile yapılması istenilen barınak amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifine ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun gündemimize 18’inci madde olarak ilave edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
213 no’lu karar: 07.12.2022 tarihli Meclis Toplantımızın 13’üncü maddesinde yer alan İlçemiz, Sefa-Çamlık Mahallesi, 1386 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın batısında yer alan kıyı alanını kapsayan, barınak amaçlı imar planının, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün onayına esas 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifine ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun gündemimize 19’uncu madde olarak ilave edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
214 no’lu karar: Mülkiyeti Belediyemize ait 150 Evler Mahallesi 1876 ada 4 parselde kayıtlı, imar planında sağlık ve sosyal tesis alanı olarak ayrılan taşınmazın ihale yoluyla üçüncü şahıslar lehine 30 yıla kadar süreyle ayni hak tesisi ile ihale edilmesinin uygun olduğuna ve bu konuda düzenlenen İmar Komisyonu ile Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu müşterek komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy çokluğu ile karar verilmiştir.
215 no’lu karar: 01.09.2008 tarih onaylı imar planımızda 2096 m² ve 5923 m² park alanı, 4580 m² çocuk parkı alanı olarak planlanan; 150 Evler Mahallesi, mülkiyeti belediyemize ait 1881 ada 3 parseli ve mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 1881 ada 2 parseli kapsayan; toplam 12.599 m² yeşil alanın düzenlemesinin yapılarak “Hayrettin KARACA” adının verilmesinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/n maddesi gereğince kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
216 no’lu karar: 01/07/1995 tarihinde askerlik görevini yapmakta iken hain terör saldırısıyla şehit edilen hemşerimiz Süleyman ARAN’ın, Aliçetinkaya Mahallesi 1903 ada 3 parsel ile 1904 ada 4 parsel arasında yer alan park alanına isminin verilmesi konusunun daha detaylı araştırılması için Yazı İşleri Müdürlüğüne iade edilmek üzere imar komisyon raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
217 no’lu karar: 07.12.2022 tarihli Meclis Toplantımızın gündemine 17’inci madde olarak ilave edilen, İlçemiz, Tıfıllar Mahallesi, 157 ada, 222326 parsellerde kayıtlı mülkiyeti Suna EKŞİOĞLU ve Şule EKŞİ’ye ait taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik talebinin incelenmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
218 no’lu karar: 07.12.2022 tarihli Meclis Toplantımızın gündemine 18’inci madde olarak ilave edilen, İlçemiz Aliçetinkaya Mahallesi’nde yapılmak istenilen, Barınak Amaçlı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifine esas görüş talebi üzerine, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na istinaden kıyı alanında, E:0.05, Yençok:5.50m yapılanma koşuluna tabi olduğu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün onayına esas, nazım ve uygulama imar planının uygun olduğuna, imar komisyonun raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
219 no’lu karar: 07.12.2022 tarihli Meclis Toplantımızın gündemine 19’uncu madde olarak ilave edilen, İlçemiz Sefa-Çamlık Mahallesi’nde yapılmak istenilen Barınak Amaçlı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan teklifine esas görüş talebi üzerine Barınak amaçlı, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na istinaden kıyı alanında, E:0.05, Yençok:5.50m yapılanma koşuluna tabi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün onayına esas, nazım ve uygulama imar planının uygun olduğuna, imar komisyonun raporunun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.