Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 13/10/2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPMIŞ OLDUĞU 2021 YILI EKİM AYI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 13/10/2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPMIŞ OLDUĞU 2021 YILI EKİM AYI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

KARAR TARİHİ      : 13/10/2021

OTURUMA KATILAN ÜYELER: Meclis Başkanı Mesut ERGİN Başkanlığında;  Merih ARSLAN, Özge TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN,  Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, M.Serdar TUÇ, M.Anıl OKYAR, Z.Gizem YÜKSEL (Katılmadı), Ahmet ERKAL, Mehmet İLHAN, Onur SATICI, Mehmet ÇAKIR, Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M İbrahim MÜHÜRDAROĞLU  (Katılmadı), İsa ASLAN, Rüçhan AKGÖL, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda ÖZTOLAN, Sertaç ÖRS, Mehmet SARI, Fırat GÜREN

 OTURUMA KATILMAYANLAR: M İbrahim MÜHÜRDAROĞLU,  Z.Gizem YÜKSEL

205 no’lu karar:Mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacaklarını 13.10.2021 tarih ve 32761 sayılı dilekçe ile belirten Meclis Üyesi Z. Gizem YÜKSEL ve  13.10.2021 tarih ve 32858   sayılı dilekçe ile belirten Meclis Üyesi ,  M. İbrahim MÜHÜRDAROĞLU 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesine istinaden izinli sayılmalarına dair, işaretle yapılan oylamasında izinli sayılmalarına mevcudun oy birliği ile kabul edilmesine,

 

206 no’lu karar:

-Plan ve Bütçe Komisyonundan Meclisimize havale edilen 11/10/2021 tarih ve 2021/14 sayılı raporu okundu; 2022-2023-2024 Yılı Gelir-Gider Bütçe ve Bütçe Kararnamesini oluşturan cetvellerin, Komisyon raporunun Komisyondan geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine,

-Plan ve Bütçe Komisyonundan Meclisimize havale edilen 11/10/2021 tarih ve 2021/15 sayılı raporu okundu; Mali Hizmetler Müdürlüğü , Zabıta Müdürlüğü , İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ,Yazı İşleri Müdürlüğü ,Temizlik İşleri Müdürlüğü , Kültür İşleri Müdürlüğü ,Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ,Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ‘nün Belediyemiz 2022 mali yılı ücrete tabi işler tarifelerine ait  Komisyon raporunun Komisyondan geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine,

-Bütçe kararnamesi Başkanlıkça okunarak Toplam 11 maddeden oluşan 2022 Mali yılı Bütçe Kararnamesinin kabul edilmesine,

Gider Bütçesi: Belediyemiz Ekonomik sınıflandırmanın 1.Düzeyinde bölümler itibariyle belirlenen 2022 Mali yılı gider bütçesi,

1.DÜZEY BÜTÇE GİDER KODLARI

                     (01) PERSONEL GİDERLERİ                                                                       35.781.831,00 TL

(02) SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ                                          6.848.397,00 TL

(03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                               135.719.400,00 TL

(04) FAİZ GİDERLERİ                                                                                     2.600.000,00 TL

(05) CARİ TRANSFERLER                                                                              2.204.000,00 TL

(06) SERMAYE GİDERLERİ                                                                         10.116.200,00 TL

(07) KALKINMA AJANSLARINA                                                                       25.000,00 TL

(09) YEDEK ÖDENEK                                                                                     9.705.172,00 TL

GENEL TOPLAM                                                                                           203.000.000,00 TL

2022 Mali yılı gider bütçesinin kurumsal kodlaması yapılan birimlerin Fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyine göre ödeneklerin teklif edildiği şekliyle aynen kabul edilmesine,

 

 

– Belediyemiz Ekonomik sınıflandırmanın 1.Düzeyinde bölümler itibariyle belirlenen 2022 mali yılı gelir bütçesi,

 1.DÜZEY BÜTÇE GELİR KODLARI ­

01- VERGİ GELİRLERİ                                                                         :   69.975.000,00.TL

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                                         :   75.310.000,00.TL

­04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR                                                 :         370.000,00.TL

05- DİĞER GELİRLER                                                                          :    54.405.000,00.TL

06- SERMAYE GELİRLERİ                                                                   :      1.650.000,00.TL

09- RED VE İADELER (-­)                                                                     :­         710.000,00.TL

GENEL TOPLAM                                       :  203.000.000,00.TL

 

Ekonomik sınıflandırmanın 1.Düzeyinde bölümler itibariyle belirlenen miktarlar ile 2022 mali yılı gelir bütçesini 203.000.000,00.TL olarak kabul edilmesine,

-Belediyemizin 2022 mali yılı Harcama programından 1.’nci üç aylık Dönem giderlerinin  50.750.000,00 –TL olarak   2.’nci üç aylık Dönem giderlerinin  50.750.000,00 – TL olarak   3.’ncü üç aylık Dönem giderlerinin  50.750.000,00-TL  olarak  4.’ncü üç aylık Dönem giderlerinin  50.750.000,00- TL olarak kabul edilmesine,

-Belediyemizin 2022 mali yılı Finansman programından 1.’nci üç aylık Dönem gelirlerinin  50.750.000,00 – TL olarak   2.’nci üç aylık Dönem gelirlerinin  50.750.000,00-TL  olarak   3.’ncü üç aylık Dönem gelirlerinin  50.750.000,00-TL  olarak  4.’ncü üç aylık Dönem gelirlerinin  50.750.000,00-TL  olarak kabul edilmesine,

Yukarıda metinleri yazılı kabul edilen kararlar Başkanlıkça okutturularak görüşülmekle birlikte,Meclis Çalışma Yppönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ile 62. maddeleri gereğince Meclisimizce, mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir.

207 no’lu karar:

Plan ve Bütçe Komisyonundan Meclisimize havale edilen 11/10/2021 tarih ve 2021/16 sayılı raporu okundu;

       KOMİSYON GÖRÜŞÜ :Belediye Meclisimizin 2021/ 10  Ekim  ayı dönemi olağan toplantısının 1.birleşiminde  incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen ; Ek’li Listede belirtilen ekonomik gider kalemleri arasındaki aktarmalar   hususu komisyonumuz tarafından incelenmiş olup ,  oy birliği ile kabul edilmiştir.Yüce Meclise arz olunur.Denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonun 11.10.2021 tarih ve 16 sayılı Komisyon raporunda;

       1-Temizlik İşleri Müdürlüğü ;

46.10.05.39 Kurumsal  ve  05.1.0.00 Fonksiyonel Kodlu Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün  03.05.05.02 Ekonomik Gider Kaleminden 2.500.000,00-TL’nin  , 46.10.05.33 Kurumsal Kod ve 01.1.2.00 Fonksiyonel Kodlu Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 03.02.03.03 Ekonomik Gider kalemine 1.300.000,-TL  , 03.02.03.90 Ekonomik Gider kalemine 200.000,00-TL ve 03.05.01.90 Ekonomik Gider kalemine 1.000.000,00-TL olarak aktarılmasının kabulüne,

     2-Temizlik İşleri Müdürlüğü ;

46.10.05.39 Kurumsal ve 05.1.0.00 Fonksiyonel Kodlu Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün  03.02.05.01 Ekonomik Gider kaleminden 100.000,00-TL’nin 46.10.05.41 Kurumsal Kod ve 06.1.0.00 Fonksiyonel Kodlu Etüd ve Proje Müdürlüğü’nün 01.02.04.02 Ekonomik Gider kalemine 60.000,00-TL ve 01.01.02.01 Ekonomik gider kalemine 40.000,00-TL olarak aktarılmasının kabulüne ,

 

3-Temizlik İşleri Müdürlüğü ;

 

46.10.05.39 Kurumsal ve 05.1.0.00 Fonksiyonel Kodlu Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 06.01.04.01 Ekonomik Gider kaleminden 360.000,00-TL’nin , 46.10.05.31 Kurumsal ve 04.5.2.00 Fonksiyonel Kodlu Fen İşleri Müdürlüğü’nün 06.05.01.90 Ekonomik Gider kalemine aktarılmasının kabulüne ,

 

4-Etüd ve Proje Müdürlüğü ;

 

46.10.05.41 Kurumsal ve 06.1.0.00 Fonksiyonel Kodlu Etüd ve Proje Müdürlüğü’nün 03.05.01.01      Ekonomik Gider kaleminden 1.000.000,00-TL’nin , 46.10.05.37 Kurumsal  ve  03.9.9.00   Fonksiyonel Kodlu Zabıta Müdürlüğü’nün  03.05.01.04 Ekonomik Gider kalemine aktarılmasının kabulüne ,

    5-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ;

 

46.10.05.30 Kurumsal  ve 04.1.1.00 Fonksiyonel Kodlu İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 06.01.04.01 Ekonomik Gider kaleminden 200.000,00-TL’nin 46.10.05.31 Kurumsal ve 04.5.2.00 Fonksiyonel Kodlu Fen İşleri Müdürlüğü’nün 06.05.01.90 Ekonomik Gider kalemine aktarılmasının kabulüne ,

 

    6-Ruhsat  ve Denetim Müdürlüğü ;

 

46.10.05.43 Kurumsal ve 01.3.9.00 Fonksiyonel Kodlu Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 03.05.01.90 Ekonomik Gider kaleminden 50.000,00-TL , 03.02.09.90 Ekonomik Gider kaleminden 50.000,00-TL ve 03.07.01.01 Ekonomik Gider kaleminden 30.000,00-TL olarak toplam 130.000,00-TL’nin, 46.10.05.30 Kurumsal ve 04.1.1.00 Fonksiyonel Kodlu İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 03.01.09.01 Ekonomik Gider kalemine aktarılmasının kabulüne ,

 

   7-Veteriner İşleri Müdürlüğü ;

46.10.05.38 Kurumsal ve 06.2.0.00 Fonksiyonel Kodlu Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 03.05.01.90 Ekonomik Gider kaleminden 350.000,00-TL , 03.08.09.01 Ekonomik Gider kaleminden 25.000,00-TL , 03.07.01.02 Ekonomik Gider kaleminden 50.000,00-TL , 03.07.03.01 Ekonomik Gider kaleminden 50.000,00-TL   toplamda 475.000,00-TL’nin , 46.10.05.30 Kurumsal ve 04.1.1.00 Fonksiyonel Kodlu İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 03.01.09.01 Ekonomik Gider kalemine 475.000,00-TL olarak aktarılmasının kabulüne ,

 

8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ;

46.10.05.35 Kurumsal ve 06.2.0.00 Fonksiyonel Kodlu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.05.01.90 Ekonomik Gider kaleminden 2.000.000,00-TL’nin , 46.10.05.30 Kurumsal ve 04.1.1.00 Fonksiyonel Kodlu İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 03.01.09.01 Ekonomik Gider kalemine aktarılmasının kabulüne ,

Yukarıda metinleri yazılı Plan ve Bütçe komisyon raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmekle birlikte,Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle oylanmış olup, Plan ve Bütçe komisyon raporunun Komisyondan geldiği şekliyle, mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir.