Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 17/03/2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11.30’DA YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.

AYVALIK BELEDİYE MECLİSİNİN 17/03/2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11.30’DA YAPMIŞ OLDUĞU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİDİR.
KARAR TARİHİ : 17/03/2023
BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: Mesut ERGİN, Merih ARSLAN, Ali JALE, Özge TOYGAR, Ethem VARDI, Hüseyin ERGİN, Semih VAROL, Tülay ÇANKAYA, Ahmet ERKAL, Onur SATICI, Hüseyin BARIŞ, Dilek SARAÇOĞLU, M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU, İsa ASLAN, H.Tülin ÇALIŞICI, Funda ÖZTOLAN, Fırat GÜREN, Sertaç ÖRS, Rüçhan AKGÖL, Mehmet İLHAN, Mehmet ÇAKIR, M.Levent GURUP, Z.Gizem YÜKSEL, M.Anıl OKYAR, Serdar TUÇ, Mehmet SARI.
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: Hüseyin BARIŞ ve H.Tülin ÇALIŞICI
72 no’lu karar: Mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacaklarını 17.03.2023 tarih ve 8178 sayılı dilekçe ile belirtilen Hüseyin BARIŞ ve 17.03.2023 tarih ve 8180 sayılı dilekçe ile belirtilen H.Tülin ÇALIŞICI’nın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesine istinaden izinli sayılmalarına, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
73 no’lu karar: 01.03.2023 tarihli Meclis Toplantısı’nda alınan kararların Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin görüşmeler ve yönetim başlıklı 11. Maddesine istinaden kabul edilmesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
74 no’lu karar: 26.03.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Memurları kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun hükümleri gereğince, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesine uygun olarak düzenlenen II sayılı cetvelde Memur boş kadro derece değişikliği cetvelinde gösterilen 21 sözleşmeli memur personelin 15 Mart 2023 tarihinden geçerli olmak üzere memur kadrolarına geçirilmesine, okunan Başkanlık önergesinin ve ekinde bulanan II sayılı memur boş kadro derece değişikliği cetvelinin okunduğu şekliyle kabulüne, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
75 no’lu karar: İlçemiz, Küçükköy Mahallesi Doğal Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planları’nın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nde onayına esas kurum görüşümüzün oluşturulmasına ilişkin okunan Başkanlık önergesinin, okunduğu şekliyle imar komisyonuna havalesine, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
76 no’lu karar: İlçemizin çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar planı hiyerarşisinde, kent bütününde değerlendirilerek planlanması ve bu planlama çalışmalarında UNESCO Dünya Miras Alanımızın korunması ile sürdürülebilirliğinin birincil amacının olması gerektiğinden, TOKİ tarafından hazırlanan Fethiye ve Kazımkarabekir Mahalleleri, koruma amaçlı imar planı için olumsuz görüş bildirilmesine, M. Levent GURUP, Z.Gizem YÜKSEL, Metin SARI ve M.Anıl OKYAR’ın ret oyuna karşılık, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesine istinaden işaretle yapılan oylamasında; mevcudun oy çokluğu ile karar verilmiştir.