Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

NİSAN 2021 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

NİSAN 2021 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 07.04.2021 Tarihinde Yapılan 1. Birleşiminde Alınan Kararlar

61 nolu karar: 03.03.2021 tarihli Meclis Toplantısında alınan kararlarda, Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin Görüşmeler ve Yönetim başlıklı 11. maddesine istinaden maddi hata olmadığı hususunda işaretle  yapılan oylamasında, mevcudun oybirliği ile kabulüne,

62 nolu karar: Gündemimize Başkanlık Makamınca gündeme ilavesi teklif olan; “İlçemiz genelinde bulunan amatör spor kulüplerinin desteklenmesi amacıyla Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu’nun, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden bir (1) yıllığına kiralanması” konusunun gündeme ilavesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

63 nolu karar: Gündemimizde yer alan Belediye Kanunu’nun 19. maddesine istinaden “yapılacak olan ilk mahalli idareler seçimine kadar” görev yapmak üzere Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi ile ilgili olarak;
Meclis 1. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi İsa ASLAN kendisini önermiş olup, mevcudun katılımıyla gerçekleşen gizli oylamanın açık tasnifinde Meclis Üyesi İsa ASLAN 18 oy, Meclis Üyesi Onur Satıcı 1 oy almış, 4 oyun boş olduğu görülmüştür. Seçim sonuçlarına göre Meclis Üyesi İsa ASLAN Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili olarak seçilmiştir.
Meclis 2. Başkan Vekilliğine Meclis üyesi Merih ARSLAN, Meclis Üyesi Ethem VARDI’yı önermiş olup, mevcudun katılımıyla gerçekleşen gizli oylamanın açık tasnifinde Meclis Üyesi Ethem VARDI 19 oy almış ve 4 oyun boş olduğu görülmüştür.
Seçim sonuçlarına göre, Meclis Üyesi Ethem VARDI Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

64 nolu karar: Gündemimizde yer alan, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesine istinaden “yapılacak olan ilk mahalli idareler seçimine kadar” görev yapmak üzere kâtip üye seçimi ile ilgili olarak;
Katip asil üye olarak, Meclis Üyesi İsa ASLAN, Meclis Üyesi Dilek SARAÇOĞLU’nu; Meclis Üyesi Merih ARSLAN, Meclis Üyesi Ali JALE’yi önermiş, mevcudun katılımıyla gerçekleşen gizli oylamanın açık tasnifinde Meclis Üyesi Dilek SARAÇOĞLU 16 oy, Meclis Üyesi Ali JALE 13 oy,  Meclis Üyesi Mehmet SARI 1 oy ve Meclis Üyesi Z.Gizem YÜKSEL 1 oy almış, 3 oyun boş olduğu görülmüştür.
Seçim sonuçlarına göre Meclis Üyeleri Dilek SARAÇOĞLU ve Ali JALE asil katip üyeler olarak seçilmiştir.
Yedek katip üye olarak Meclis Üyesi Merih ARSLAN, kendisini; Meclis Üyesi İsa ASLAN, Onur SATICI’yı önermiş, mevcudun katılımıyla gerçekleşen gizli oylamanın açık tasnifinde Meclis Üyesi Onur SATICI 17 oy, Meclis Üyesi Merih ARSLAN 16 oy almış, 3 oyun boş olduğu görülmüştür.
Seçim sonuçlarına göre, Meclis Üyeleri Onur SATICI ve Merih ARSLAN yedek katip üyeler olarak seçilmiştir.

65 nolu karar: Gündemimizde yer alan, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesinin (b) bendine istinaden bir yıl görev yapmak üzere yapılan belediye encümeni üye seçimi ile ilgili olarak;
Encümen üyesi olarak, Meclis Üyesi İsa ASLAN, Meclis Üyesi Dilek SARAÇOĞLU’nu; Meclis Üyesi Mehmet ÇAKIR, kendisini; Meclis Üyesi Merih ARSLAN, Meclis Üyesi Semih VAROL’u önermiş, mevcudun katılımıyla gerçekleşen gizli oylamanın açık tasnifinde Meclis Üyesi Dilek SARAÇOĞLU 17 oy, Meclis Üyesi Semih VAROL 16 oy, Meclis Üyesi Mehmet ÇAKIR 9 oy almış ve 1 oyun boş olduğu görülmüştür.
Seçim sonuçlarına göre, Meclis Üyeleri Dilek SARAÇOĞLU ve Semih VAROL Belediye Encümen Üyeleri olarak seçilmiştir.

66 nolu karar: Gündemimizde yer alan, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden İhtisas Komisyonlarına seçilecek üye sayısının belirlenmesi hususunun görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesinde Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurulabilir ifadesi yer almaktadır.  Bu maddeye istinaden kurulan İhtisas Komisyonlarının beş (5) kişiden oluşmasına dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

67 nolu karar: Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinde “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerinde olan belediyelerde Plan-Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonunun kurulması zorunlu olduğu” ifade edilmektedir. Ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesinde, “Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” Denilmektedir.  Bu hükümlere istinaden İmar Komisyonu ile Plan-Bütçe Komisyonu’nun yanında Hukuk Komisyonu ile Çevre Komisyonu’nun Nisan 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere kurulmasına dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

68 nolu karar: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesinde yer alan “ihtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” Hükmüne ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19.03.2021 tarih, E.971 sayı ve “Meclis Üyeleri Üyelik Sorgulaması” konulu yazısının ekinde bulunan ”Siyasi Parti Toplu Üye Sorgu Raporuna” istinaden, basit oran ile yapılan hesaplama neticesinde, Demokrat Parti’nin 2, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2 ve İyi Parti’nin:1 üye ile  ihtisas komisyonlarını temsili çerçevesinde DP’grubundan önerilen Meclis Üyeleri Tülay ÇANKAYA ve Ethem VARDI’nın; CHP grubundan önerilen Meclis Üyeleri İsa ASLAN ve Funda ÖZTOLAN’ın; İyi Parti grubundan önerilen Meclis Üyesi Sertaç ÖRS’ün   Plan Bütçe Komisyonu’nda görev alması hususunda işaretle yapılan oylamasında bir (1) çekimser oya karşılık mevcudun oy çokluğu ile kabulüne, (Oylama esnasında Meclis Üyeleri M.Levent GURUP, Mehmet SARI ve M.Anıl OKYAR meclis salonundan ayrılarak, oylamaya katılmamışlardır.)

69 nolu karar: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesinde yer alan “ihtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” Hükmüne ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19.03.2021 tarih, E.971 sayı ve “Meclis Üyeleri Üyelik Sorgulaması” konulu yazısının ekinde bulunan ”Siyasi Parti Toplu Üye Sorgu Raporuna” istinaden, basit oran ile yapılan hesaplama neticesinde, Demokrat Parti’nin 2, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2 ve İyi Parti’nin:1 üye ile  ihtisas komisyonlarını temsili çerçevesinde DP’grubundan önerilen Meclis Üyeleri Ali JALE ve M.Serdar TUÇ’un; CHP grubundan önerilen Meclis Üyeleri Onur SATICI ve M.İbrahim MÜHÜRDAROĞLU’nun; İyi Parti grubundan önerilen Mehmet İLHAN’ın   İmar Komisyonu’nda görev alması hususunda işaretle yapılan oylamasında bir (1) çekimser oya karşılık mevcudun oy çokluğu ile kabulüne, (Oylama esnasında Meclis Üyeleri M.Levent GURUP, Mehmet SARI ve M.Anıl OKYAR meclis salonunda bulunmadıklarından, oylamaya katılmamışlardır.)

70 nolu karar: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesinde yer alan “ihtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” Hükmüne ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19.03.2021 tarih, E.971 sayı ve “Meclis Üyeleri Üyelik Sorgulaması” konulu yazısının ekinde bulunan ”Siyasi Parti Toplu Üye Sorgu Raporuna” istinaden, basit oran ile yapılan hesaplama neticesinde, Demokrat Parti’nin 2, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2 ve İyi Parti’nin:1 üye ile  ihtisas komisyonlarını temsili çerçevesinde DP’grubundan önerilen Meclis Üyeleri Özge TOYGAR ve Hüseyin ERGİN’in ; CHP grubundan önerilen Meclis Üyeleri Ahmet ERKAL ve H.Tülin ÇALIŞICI’nın; İyi Parti grubundan önerilen Meclis Üyesi Rüçhan AKGÖL’ün Hukuk Komisyonu’nda görev alması hususunda işaretle yapılan oylamasında bir (1) çekimser oya karşılık mevcudun oy çokluğu ile kabulüne, (Oylama esnasında Meclis Üyeleri M.Levent GURUP, Mehmet SARI ve M.Anıl OKYAR meclis salonunda bulunmadıklarından, oylamaya katılmamışlardır.)

71 nolu karar: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesinde yer alan “ihtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” Hükmüne ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19.03.2021 tarih, E.971 sayı ve “Meclis Üyeleri Üyelik Sorgulaması” konulu yazısının ekinde bulunan ”Siyasi Parti Toplu Üye Sorgu Raporuna” istinaden, basit oran ile yapılan hesaplama neticesinde, Demokrat Parti’nin 2, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2 ve İyi Parti’nin:1 üye ile  ihtisas komisyonlarını temsili çerçevesinde DP’grubundan önerilen Meclis Üyeleri Semih VAROL ve Merih ARSLAN’ın; CHP grubundan önerilen Meclis Üyeleri Hüseyin BARIŞ ve Fırat GÜREN’in; İyi Parti grubundan önerilen Meclis Üyesi Mehmet ÇAKIR’ın Çevre Komisyonu’nda görev alması hususunda işaretle yapılan oylamasında bir (1) çekimser oya karşılık mevcudun oy çokluğu ile kabulüne, (Oylama esnasında Meclis Üyeleri M.Levent GURUP, Mehmet SARI ve M.Anıl OKYAR meclis salonunda bulunmadıklarından, oylamaya katılmamışlardır.)

72 nolu karar:Gündemimizde yer alan 2020 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ile ilgili olarak;  2020 yılı faaliyet raporunun Belediye Meclis üyeleri tarafından istişaresi sonrasında 2020 yılı faaliyet raporunun oylanması için Belediye ve Meclis Başkanı Mesut ERGİN yerini Meclis 1. Başkan Vekili İsa ASLAN ‘a bırakmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesinde “Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Hükmü yer almaktadır. Buna istinaden, hazırlanmış ve sunumu yapılmış olan 2020 yılını kapsayan Faaliyet Raporu’nun işaretle yapılan oylamasında altı (6) çekimser oya karşılık, mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

73 nolu karar: Gündemimizde yer alan 2020 yılı Denetim Komisyonu Raporu’nun meclisin bilgisine sunulması hususunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesinin 6. Fıkrasında; ”Komisyon, çalışmasını kırkbeş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.” ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesinin 5. Fıkrası’nda yer alan ” Komisyon, çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu, Mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Başkan, Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir.” hükümlerine istinaden denetim komisyonu tarafından hazırlanan ve sunumu yapılan bir önceki yılın gelir – gider ve bunlara ilişkin kayıt ve işlemlerini içeren  Denetim Komisyonu Raporu meclisin bilgisine sunulmuştur.

 

74 nolu karar: Belediyemiz organizasyon şemasının Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’ne bağlı olarak güncellenmesi hususunun görüşülmesi neticesinde; Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bizim Masa Birimi ile yeni oluşturulan İklim ve Mahalle Evleri Birimi’nin Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’ne bağlı olarak Özel Kalem Müdürlüğü sorumluluğunda teşkil edilmesi sonucu olarak güncellenen ve sunumu yapılan Ayvalık Belediyesi Organizasyon Şeması’nın onaylanması  hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

75 nolu karar: Gündemimizde yer alan, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine AYKOME biriminin ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi neticesinde; Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) biriminin Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği gereği ihdas edilmesi hususunda, işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

76 nolu karar: Gündemimizde yer alan, Sahilkent Mahallesi 1349 ada 9 parselde bulunan Belediyemize ait arsa vasfındaki taşınmazın, Belediyemizin SGK prim borçlarına mahsuben, Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi konusunun görüşülmesi neticesinde; Sahilkent Mahallesi 1349 ada 9 parselde bulunan Belediyemize ait arsa vasfındaki taşınmazın, Belediyemizin SGK prim borçlarına mahsuben, Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi hususunun daha iyi incelenebilmesi için Plan Bütçe Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

77 nolu karar: Gündemimizde yer alan Temizlik İşleri Müdürlüğü taşıt kiralama   ekonomik gider kaleminden, Destek Hizmetleri Müdürlüğü taşıt kiralama ekonomik gider kalemine aktarım yapılması konusunun görüşülmesi neticesinde; Temizlik İşleri Müdürlüğü taşıt kiralama   ekonomik gider kaleminden, Destek Hizmetleri Müdürlüğü taşıt kiralama ekonomik gider kalemine aktarım yapılması hususunun daha iyi incelenebilmesi için Plan Bütçe Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

78 nolu karar: Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin 5. Fıkrasında belirtilen “Toplantı süresi bütçenin görüşüldüğü toplantılarda yirmi, diğer toplantılarda beş günü aşamaz. Bu süreler uzatılamayacağı gibi olağanüstü toplantı da yapılamaz.” Hükmüne istinaden Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 2. Birleşimi’nin 10.04.2021 tarihi saat 11:00’da yapılması hususunda işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 10.04.2021 Tarihinde Yapılan 2. Birleşiminde Alınan Kararlar
79 nolu karar: Gündemimizde yer alan, Altınova Mahallesi 513 ada 4 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın, satın alınması talebine istinaden yapı kayıt belgesine dayalı satışının görüşülmesi neticesinde; Altınova Mahallesi 513 ada 4 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın, satın alınması talebine istinaden yapı kayıt belgesine dayalı satışı hususunun daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

80 nolu karar: Gündemimizde yer alan, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile Ayvalık İlçesi Altınova ve Küçükköy beldelerinin birleşmesinden dolayı ilçemiz sınırları içerisinde mahalle, cadde, sokak, bulvar, meydan güzergahlarına ait bazı isimlerin mükerrer hale gelmesinden dolayı gerekli düzeltmelerin yapılması  ve bu verilerin sayısal  hale getirilmesine ilişkin adres ve numarataj çalışmalarının görüşülmesi neticesinde; 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile Altınova ve Küçükköy beldelerinin Ayvalık İlçesine bağlanmasından dolayı ilçemiz sınırları içerisinde mahalle, cadde, sokak, bulvar, meydan güzergahlarına ait bazı isimlerin mükerrer hale gelmesinden dolayı gerekli düzeltmeler ile  bu verilerin  sayısal  hale getirilmesine ilişkin adres ve numarataj çalışmalarının yapılabilmesi hususunun daha iyi incelenebilmesi için İmar Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

81 nolu karar: Gündemimizde yer alan, Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan taşınmazların pandemi dönemi ile ilişkili olarak kira ve ecrimisil ödemeleri hakkında düzenleme yapılması hususunun görüşülmesi neticesinde; Koronovirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkına Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7244 sayılı Kanunu’nun ç) bendinde;” Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, tahsil edilmesi gereken kısımlarının ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis, bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulamadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilemez.” Denilmektedir. Bu maddeye istinaden 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren tekrar uygulanmaya başlayan pandemi kısıtlamaları göz önünde bulundurularak belediyemizin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarda pandemi ile ilgili yayınlanan genelgeler gereği ticari men edilmeler nedeniyle faaliyeti durdurulan ve bulunmayan işletmelerden kira ve ecrimisil alınmaması, belediyemiz kiracısı olan ve faaliyeti devam eden diğer işyerlerinin ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan tutar ve bedellerinin 2021 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayacak şekilde  3 ay süre ile ertelenmesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,  (oylama esnasında Meclis Üyesi M.Anıl OKYAR meclis salonundan ayrılmıştır.)

82 nolu karar: Gündemimizde yer alan, İlçemizde bulunan bir kısım taksi duraklarının iyileştirilmesi veya yenilenmesi, mülkiyet sorunlarının çözümlenmesi hususunda Ayvalık Şoför ve Otomobilciler Odası ile belediyemiz arasında imzalanacak protokol için Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesi konusunun görüşülmesi neticesinde, İlçemizde bulunan bir kısım taksi duraklarının iyileştirilmesi veya yenilenmesi, mülkiyet sorunlarının çözümlenmesi hususunda Ayvalık Şoför ve Otomobilciler Odası ile belediyemiz arasında imzalanacak protokolün nevi ve içeriğinin incelebilmesi için İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

83 nolu karar: Gündemimizde yer alan, 08 Mart 2021 tarihinde vefat eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim ÖZTEKİN’in anısını yaşatabilmek adına isminin ilçemizde bir sokağa verilmesi konususunun görüşülmesi neticesinde, aramızdan ayrılan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim ÖZTEKİN’in anısını yaşatabilmek adına isminin ilçemizde bir sokağa verilmesi hususunu sokak tespitinin yapılabilmesi amacıyla İmar Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

84 nolu karar: Gündemimizde yer alan, Aliçetinkaya Mahallesi 1589 ada 1 parselde bulunan taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği konusunun görüşülmesi neticesinde, Aliçetinkaya Mahallesi 1589 ada 1 parselde bulunan taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hususunun daha iyi incelebilmesi için konunun İmar Komisyonu’na havalesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

85 nolu karar: Gündemimizde yer alan, İlçe belediyelerine bölge otoparkı, kapalı ve açık otopark yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme yetkisi verilmesi hususunun 03.02.2021 tarih ve 39 sayılı meclis kararı doğrultusunda yeniden incelenmesi neticesinde hazırlanan İmar Komisyon Raporu’nun görüşülmesi,
İMAR KOMİSYONU RAPORU
“Meclisimizin 06/01/2021 tarihinde gündem konusu olarak görüşülerek 20 sayılı
Meclis Kararı ile ilçe belediyelerine bölge otoparkı, kapalı ve açık otopark yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme yetkisi verilmesi ile ilgili olarak otopark tarifelerinin görüşülmesi neticesinde; 24/12/2020 tarih ve 7261 sayılı sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair Kanun gereği, 5216 sayılı Kanuna getirilen değişikliğe bağlı olarak ilçe belediyelerinin yetki alanları içerisinde yer alan mahalle bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme yetkisi verilmesi ile ilgili olarak hazırlanan otopark yönetmeliği 31 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmiş olup; otopark yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonra konunun komisyonumuzca değerlendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.” Denilmektedir. İlçe belediyelerine bölge otoparkı, kapalı ve açık otopark yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme yetkisi verilmesi hususunun, 03.02.2021 tarih ve 39 sayılı meclis kararı doğrultusunda yeniden incelenmesi kapsamında hazırlanan İmar Komisyon raporunun komisyonundan geldiği şekliye işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

86 nolu karar: Gündemimizde yer alan, Vergi levhasında günü birlik konaklama yeri olarak geçen işletmelere, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmesi esasları ile ilgili hazırlanan Hukuk Komisyonu Raporu’nun görüşülmesi neticesinde,
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
“Ayvalık Belediye Meclisi’nin 03.03.2021 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; vergi levhasında günü birlik konaklama yeri olarak geen işletmelerin ruhsatlandırılması hakkında yapmış olduğumuz toplantıda; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4/g maddesinde; “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri ve benzeri yerleri.” Olarak tanımlanmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. Bendinde; Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek” görevi belediyelere verilmiştir. 25.04.2016 tarihli İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Günübirlik Konaklama Yerleri Hakkındaki Genelgesi’nde de söz konusu kanun maddeleri uyarınca günü birlik işletmelerin belediyeler tarafından ruhsatlandırılması gerektiği belirtilmiştir. İlgili kanun maddeleri ve genelge uyarınca günü birlik işletmelerin ruhsatlandırılmasının hukuka uygun olduğuna, komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” Denilmektedir. Vergi levhasında günü birlik konaklama yeri olarak geçen işletmelere, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmesi esasları ile ilgili hazırlanan Hukuk Komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

87 nolu karar: Gündemimizde yer alan, Ayvalık Amfitiyatro için 2021 mali yılında belirlenen kiralama ücret tarifesinin, pandemi koşulları gözetilerek uyarlanması hususunda hazırlanan Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde;
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
“Belediye meclisimizin 2021/03 Mart dönemi olağan toplantısında incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, İşletme İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Amfi Tiyatro için 2021 mali yılı Gelir Tarifesinde belirlenen kiralama ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi hususu komisyonumuzca incelendi. Belediye Meclisimizin 2021/03 Mart ayı dönemi olağan toplantısında incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Ayvalık Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Amfi Tiyatro’nun 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nde belirlenen kiralama ücretleri pandemi koşulları göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilip görüşülmüş; Amfi Tiyatro Konser Ücreti: 10.000,00TL, Amfi Tiyatro Tiyatro Ücreti: 5.000,00TL, Amfi Tiyatro Diğer Etkinlikler ücreti ise 7.500,00TL olarak belirlenerek oy birliği ile karar verilmiştir.” Denilmektedir. Ayvalık Amfi Tiyatro için 2021 mali yılında belirlenen kiralama ücret tarifesinin, pandemi koşulları gözetilerek uyarlanması hususunda hazırlanan Plan Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

88 nolu karar: Gündemimizde yer alan, 150 Evler Mahallesi 1880 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,
İMAR KOMİSYONU RAPORU
“Meclisimizin 03/02/2021 tarih 35 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilen 150 Evler Mahallesi 1880 ada, 1 parselde kayıtlı gayrimenkul ile alakalı 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26/10/2020 tarih 761 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu 1880 ada, 1 parselde kayıtlı gayrimenkulün UİP 10508752 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği komisyonumuzca incelendiğinde;
-Mevcutta 3,596 m 2 konut alanı varken; 935 m2 konut ve 2333 m2 ticaret-konut alanı
önerilmiştir.
-Plan değişikliğini içeren alanda 770 m2 öneri yeşil alan getirilmiştir.
1880 ada, 1 parselde kayıtlı gayrimenkulün 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan
değişikliği incelenmiş olup; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre bir sakınca
bulunmayıp komisyonumuzca oy birliğiyle uygun olduğuna karar verilmiştir.
Takdir meclise ait olmak üzere, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.” Denilmektedir. 150 Evler Mahallesi 1880 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında on iki (12) ret oya karşılık mevcudun oy çokluğu ile kabulüne,

89 nolu karar: Gündeme ilave olan, İlçemiz genelinde bulunan amatör spor kulüplerinin desteklenmesi amacıyla Hüsnü Uğural Stadyumu’nun, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden bir (1) yıllığına kiralanması hususunun görüşülmesi neticesinde, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor biriminin koordinasyonu ile ilçe genelinde bulunan amatör spor kulüplerinin desteklenmesi amacıyla Hüsnü Uğural Stadyumu’nun, Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden bir (1) yıllığına kiralanması hususunda Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesine dair işaretle yapılan oylamasında mevcudun oy birliği ile kabulüne,

 

90 nolu karar: Sahilkent Mahallesi 1349 ada 9 parselde bulunan Belediyemize ait arsa vasfındaki taşınmazın, Belediyemizin SGK prim borçlarına mahsuben, Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi hususunda hazırlanan Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
“Belediye Meclisimizin 2021/04 Nisan ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminde incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, kurumumuz taşınmazlarından; Ayvalık ilçesi Sahilkent Mahallesi 1349 ada 9 parselde bulunan 891,14m2 yüzölçümlü taşınmazın Sosyal Güvenlik Kurumu’nda bulunan borçlarımıza karşılık mahsuplaşma ve tapu devir işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi hususu; komisyonumuzca incelendi. Ayvalık ilçesi Sahilkent Mahallesi 1349 ada 9 parselde bulunan 891,14m2 yüzölçümlü taşınmazın Sosyal Güvenlik Kurumu’nda bulunan borçlarımıza karşılık mahsuplaşma ve devir işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.” Denilmektedir. Sahilkent Mahallesi 1349 ada 9 parselde bulunan Belediyemize ait arsa vasfındaki taşınmazın, Belediyemizin SGK prim borçlarına mahsuben, Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi hususunda hazırlanan Plan Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,

91 nolu karar: Temizlik İşleri Müdürlüğü taşıt kiralama   ekonomik gider kaleminden, Destek Hizmetleri Müdürlüğü taşıt kiralama ekonomik gider kalemine aktarım yapılması hususunda hazırlanan Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde,
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
“Belediye Meclisimizin 2021/04 Nisan ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminde incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Temizlik İşleri Müdürlüğü 46.10.05.39 Fonksiyonel kodlu, 03.05.05.02 ekonomik gider kaleminde bulunan 1.000.000,00-TL ödeneğin, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 46.10.05.05 fonksiyonel kodu ve 03.05.05.02 ekonomik gider kalemine aktarılması hususu komisyonumuzca incelendi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait 03.05.05.02 ekonomik gider kaleminde bulunan ödeneğin yeterli olmamasından dolayı, Temizlik İşleri Müdürlüğü 46.10.05.39 fonksiyonel kodlu, 03.05.05.02 ekonomik gider kaleminde bulunan 1.000.000,00-TL ödeneğin, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 46.10.05.05 fonksiyonel kodu ve 03.05.05.02 ekonomik gider kalemine aktarılması hususu komisyonumuz tarafından incelenmiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.”Denilmektedir. Temizlik İşleri Müdürlüğü taşıt kiralama   ekonomik gider kaleminden, Destek Hizmetleri Müdürlüğü taşıt kiralama ekonomik gider kalemine aktarım yapılması hususunda hazırlanan Plan Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle işaretle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabulüne,