Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

NEJAT HÜRBAŞ HİKAYE YARIŞMASI

 

 T.C. Ayvalık Belediyesi 

Çağdaş Yaşam Türkel Minibaş Gençlik ve Çocuk  Kütüphanesi

“Nejat Hürbaş Hikaye Yarışması”

 

Katılım koşulları ve Yarışma Şartnamesi

 

                                                   “Ayvalık, Mübadele ve İnsan”

 

Yarışmanın Konusu: “Ayvalık, Mübadele ve İnsan” Ayvalık’ta yaşamın mübadele ile olan bağlarını, mübadelenin Ayvalık kültürüne etki ve katkılarını insan üzerinden anlatan hikayeler.

Yarışmanın Amacı: Çocukların ve gençlerin, yaşadıkları alanın kültürel derinliklerine bakmasını sağlamak, Ayvalık ve çevresinin kültüründe, mübadelenin belirleyiciliğini fark etmelerini, geçmiş nesillerle bütünleşmelerini, kültürel köklerini sahiplenmelerini sağlamak.

Türü: Hikaye yarışması

Hedef Kitle: İlköğretim öğrencileri; 6., 7., 8. Sınıf.

Yarışma Takvimi:

 

Yazıların Son Gönderim Tarihi 18.04.2021
Yazıların Seçici Kurul Tarafından Değerlendirilme Tarihi 16.05.2021
Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni 19.05.2021 / Ödül Töreni 29.05.2021

 

KATILIM ŞARTLARI:

 • Okullarımız üzerinden katılma koşulu:

Okullarımız, her sınıf düzeyi için 3 eser belirleyerek eserleri yarışma düzenleyicisine

ileteceklerdir. [6. Sınıf =3, 7. Sınıf = 3, 8. Sınıf =3  toplam 9 eser]

 • Okul dışından katılım:

Bireysel başvuru yolu ile katılmak isteyenler parlakemel.95@gmail.com

adresinden mail yoluyla katılabilirler. Okullarımız aracılığı ile başvurmuş olanlar

bireysel başvuru yapamazlar. Bireysel başvuru yapacak olanlar, bu şartnamenin (8a)

maddesindeki açıklamaları dikkate almalıdır.

 

 • Yarışmaya katılan hikâyelerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye

girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka

bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış

olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, hikâyenin tümüyle kendisine ait

olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt

eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan

elde ettikleri ödül, unvan geri alınır.

 • Her yarışmacı yarışmaya tek bir hikâyeyle katılabilir.
 • Yarışmaya katılan hikayelerin daha sonra değişik biçimlerde yayınlanması hakları

yarışmanın düzenleyicisine aittir.

 • Ödüle son başvuru tarihi, mesai bitimidir (17.00). Bu tarih ve saatten sonraki

gönderimler kabul edilmeyecektir.

 • Ödüle aday hikâyelerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını

kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.

 • Okullarımız, seçtikleri eserleri, tek bir Word dosyası haline getirerek

parlakemel.95@gmail.com  e-posta adresine göndereceklerdir.

 1. Ödüle aday gösterilecek eserWord belgesi formatında, A4, Times New Roman 12

yazı karakteri ile yazılmış, her kenardan 2 cm kenar boşluğuyla, satır aralığı 1,5 olacak şekilde  ve en fazla 10 sayfa olmalıdır. Aday, hikâyesinin bulunduğu dosyaya hiçbir şekilde kendisiyle ilgili bilgileri (ad, bölüm, vb) eklememelidir. Aday bilgileri, ayrı bir Word sayfasında yer almalı ve öykünün adı buraya da yazılmalıdır. Eserler jüriye, eser sahibinin kimlik bilgileri olmaksızın ulaştırılmaktadır.

 1. Adaylar, bir başka Word sayfasında ad, soyad, okul ve sınıf bilgilerini yazacaklardır..

Bu sayfaya adres, tel, ve @ posta bilgisi de eklenmelidir.

 • Seçici kurul tarafından seçilecek olan 5 adet hikâyeye ödül verilecek, her katılımcı

Katılım Belgesi alacak ve sonuçlar değişik alanlarda kamuya açıklanacak, eserler kitap halinde bir arada yayınlanacaktır. Eserlerin kitaplaşıp kitaplaşmayacağı kararını vermek yarışma düzenleyicisine aittir.

 

 

Ödüller :

 

Birincilik   ödülü    :  1.000 TL

İkincilik     ödülü   :      750 TL

Üçüncülük ödülü   :      500 TL

Birinci mansiyon   :      250 TL

İkinci mansiyon     :      250 TL

 

Seçici Kurul: (Alfabetik sırayla)

Adnan Saraçoğlu

Erdem Seçmen

Fatih Erdoğan

Feyza Hepçilingirler

Füsun Çetinel

 

 

 

 

 

 

 

T.C. Ayvalık Belediyesi 

Çağdaş Yaşam Türkel Minibaş Gençlik ve Çocuk  Kütüphanesi

“Nejat Hürbaş Hikaye yarışması”

 

Katılım koşulları ve Yarışma Şartnamesi

 

                                                   “Zeytin Diyarının Çocukları”

 

Yarışmanın Konusu: “Zeytin Diyarının Çocukları” Ayvalık yaşamının ve kültürünün oluşumunda belirleyici bir unsur olan zeytinle insanın ilişkisini, kahramanları çocuk olan hikayelerle anlatmak.

Yarışmanın Amacı: Doğayla en içten, en sevgi ve şefkat dolu ilişkiyi kuranlar çocuklardır. Doğanın bir mucizesi ve Ayvalık’ın yaşamının bir parçası olan zeytin ağaçları ve zeytinin, yörenin kültürünün oluşmasındaki başat rolünü çocukların gözünden ve onların dünyasından görmek ve göstermek; insanımızın doğaya bakışında daha duyarlı olmasını sağlamak, doğanın, insan yaşamının devamlılığındaki kaçınılmaz rolünü vurgulamak.

Türü: Hikaye yarışması

Hedef Kitle: İlköğretim öğrencileri; 3., 4., ve 5. sınıf

Yarışma Takvimi:

 

Yazıların Son Gönderim Tarihi 18.04.2021
Yazıların Seçici Kurul Tarafından Değerlendirilme Tarihi 16.05.2021
Sonuçların Açıklanması / Ödül Töreni 19.05.2021 / Ödül Töreni: 29.05.2021

 

KATILIM ŞARTLARI:

 • Okullarımız üzerinden katılma koşulu:

Okullarımız, her sınıf düzeyi için 3 eser belirleyerek eserleri yarışma düzenleyicisine

ileteceklerdir. [3. Sınıf =3, 4. Sınıf =3, 5. Sınıf =3  toplam 9 eser]

 

 

 • Okul dışından katılım:

Bireysel başvuru yolu ile katılmak isteyenler, parlakemel.95@gmail.com

adresinden mail yoluyla katılabilirler. Okullarımız aracılığı ile başvurmuş olanlar

bireysel başvuru yapamazlar. Bireysel başvuru yapacak olanlar, bu şartnamenin (8a)    

maddesindeki açıklamaları dikkate almalıdır.

 

 • Yarışmaya katılan hikâyelerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, hikâyenin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan geri alınır.
 • Her yarışmacı yarışmaya tek bir hikâyeyle katılabilir.
 • Yarışmaya katılan hikayelerin daha sonra değişik biçimlerde yayınlanması hakları

yarışmanın düzenleyicisine aittir.

 • Ödüle son başvuru tarihi, mesai bitimidir (17.00). Bu tarih ve saatten sonraki

gönderimler kabul edilmeyecektir.

 • Ödüle aday hikâyelerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını

kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.

 • Adaylar,parlakemel.95@gmail.com e-posta adresine iki adet Word dosyası göndererek yarışmaya katılım sağlayacaktır:
 1. Ödüle aday gösterilecek eserWord belgesi formatında, A4, Times New Roman 12 yazı karakteri ile yazılmış, her kenardan 2 cm kenar boşluğuyla satır aralığı 1,5 olacak şekilde  ve en fazla 10 sayfa olmalıdır. Aday, hikâyesinin bulunduğu dosyaya hiçbir şekilde kendisiyle ilgili bilgileri (ad, bölüm, vb) eklememelidir. Aday bilgileri, ayrı bir Word sayfasında yer almalı ve öykünün adı buraya da yazılmalıdır. Eserler jüriye, eser sahibinin kimlik bilgileri olmaksızın ulaştırılmaktadır.
 2. Adaylar, bir başka Word sayfasına ad, soyad, okul ve sınıf bilgilerini yazacaklardır.

Bu sayfaya adres, tel, ve @ posta bilgisi de eklenmelidir.

 • Seçici kurul tarafından seçilecek olan 5 adet hikâyeye ödül verilecek, her katılımcı

Katılım Belgesi alacak ve sonuçlar değişik alanlarda kamuya açıklanacak, eserler

kitap halinde bir arada yayınlanacaktır. Eserlerin kitap halinde yayınlanıp yayınlanmayacağı kararı yarışma düzenleyicisine aittir.

 

 

 

Ödüller :

 

Birincilik   ödülü    :  1.000 TL

İkincilik     ödülü   :      750 TL

Üçüncülük ödülü   :      500 TL

Birinci mansiyon   :      250 TL

İkinci mansiyon     :      250 TL

.

 

Seçici Kurul: (Alfabetik sırayla)

Adnan Saraçoğlu

Aytül Akal

Erdem Seçmen

Fatih Erdoğan

Füsun Çetinel

 Bir cevap yazın