Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 • Yoklama ve açılış.
 • 02.03.2022 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Belediyemiz 2021 mali yılı denetim komisyon raporu okunarak Meclise bilgi verilmesi.
 2. 2021 yılı Başkanlık faaliyet raporunun görüşülmesi.
 3. Meclis üyeleri arasından gizli oy ile iki üyenin 2023 yılı Nisan ayı ilk toplantısına kadar

Encümen üyesi seçiminin yapılması.

 1. Meclis üyeleri arasından zorunlu ve ihtiyari komisyon üyelerinin seçiminin yapılması,
 2. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifinde mevcut Ayvalık Belediyesi hissesinin temsile

yetkili personel görevlendirilmesinin görüşülmesi.

 1. Belediyemize şartsız olarak bağışlanan 10 AGZ 702 plakalı aracın kamu hizmetlerine

tahsisinin görüşülmesi

 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün memur III sayılı dolu kadro değişikliği teklif

cetvelinin görüşülmesi.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait Namıkkemal mahallesi 1017 ada 51 parselde bulunan futbol

sahasının 10 (on) yıllık süre ile kiraya verilmesinin görüşülmesi.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait Namıkkemal mahallesi Aliçetinkaya meydanı no:8 sayılı

taşınmazın 1. Katını İlçe Emniyet Müdürlüğünce bedelsiz ve süresiz olarak kullanılması için

tahsis talebinin görüşülmesi.

 1. Kırlangıç ticari alanında bulunan mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait taşınmazların, 10 (on)

yıl süreli kiraya verilmesinin görüşülmesi.

 1. İlçemiz Aliçetinkaya Mahallesi 2118 ada 5-6-7 parsellerde kayıtlı gayrimenkuller ile alakalı

1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin

görüşülmesi.

 1. İlçemiz Hacıveliler Mahallesi 105 ada 102 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı “Eko turizm”

amaçlı nazım imar plan değişiklik talebinin görüşülmesi.

 1. İlçemiz sınırları içerisinde planlı alanlar İmar yönetmeliğine istinaden, İmar planlarına göre

yapılan çatı arası Piyes’lerin uygulamalarının görüşülmesi.

İmar Komisyon Raporları:

 1. İlçemiz Küçükköy Mahallesi 210 ada, 1 parselin doğusunda yer alan yeşil alana yapılması

istenilen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan

değişikliğine ait imar komisyon raporunun görüşülmesi.

 1. İlçemiz, Yenimahalle Mahallesi, 1649 ada 17 parselde kayıtlı taşınmazın Planlı Alanlar Tip

İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin f bendinin 1. ve 2. maddelerine göre zemin katta ticaret

kullanımına ait imar komisyon raporunun görüşülmesi.

 1. İlçemiz, Altınova Mahallesi, 436 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın Planlı Alanlar Tip İmar

Yönetmeliğinin 19. Maddesinin f bendinin 1. ve 2. maddelerine göre zemin katta ticaret

kullanımına ait imar komisyon raporunun görüşülmesi.

 1. İlçemiz, Yenimahalle Mahallesi 1741 ada, 48 parselde kayıtlı taşınmazda yer alan

belediyemize ait 1466/1795 hisse oranının (88.11 m2) satış talebine ait imar komisyon

raporunun görüşülmesi.

 1. İlçemiz, Fethiye Mahallesi 804 ada, 33 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait

gayrimenkul ile alakalı imar plan değişikliğine ait imar komisyon raporunun görüşülmesi.

 1. İlçemiz, Mithatpaşa Mahallesi, 1515 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/5000

ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama koruma amaçlı imar plan değişikliğine ait imar

komisyon raporunun görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporları:

 1. Belediyemiz tarafından işletilen Vapur İskelesinde kurulmakta olan Atık Kabul Tesisi’nin

ücret tarifesinin belirlenmesine ait Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi.

Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonu Müşterek Raporları:

 1. İlçemiz genelinde muhtarlık hizmet binası olanları kapsayacak şekilde Elektrik, Su, Telefon

ve İnternet fatura giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması için Hukuk, Plan ve

Bütçe komisyonu tarafından müştereken düzenlenen komisyon raporunun görüşülmesi.Bir cevap yazın