Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
• Yoklama ve açılış.
• 17.03.2023 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.
GÜNDEM MADDELERİ
1. 2022 yılı Başkanlık faaliyet raporunun görüşülmesi.
2. Belediyemiz 2022 mali yılı denetim komisyon raporu okunarak Meclise bilgi verilmesi.
3. Meclis üyeleri arasından gizli oy ile iki üyenin 2024 yılı Nisan ayı ilk toplantısına kadar Encümen üyesi seçiminin yapılması.
4. Mevcut ihtisas komisyonlarında görev alacak üye sayısı ile bu komisyonların çalışma sürelerinin belirlenmesinin görüşülmesi.
5. İmar Komisyon üyelerinin seçimi.
6. Plan ve Bütçe Komisyon üyelerinin seçimi.
7. Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu üyelerinin seçimi.
8. Çevre Komisyonu üyelerinin seçimi.
9. Belediyemizde görevli sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçirilecek olması nedeni ile 15 Nisan 2023 tarihinden geçerli olmak üzere memur boş kadro derece değişikliğine ait II Sayılı Cetvelin onaylanması hususunun görüşülmesi.
10. Memur boş kadro değişikliğine ait II Sayılı Cetvelin onaylanması.
11. İlçemiz, Altınova Mahallesi Yeni Rıhtımda bulunan 4 adet cafe-restaurantın 10 yıl süre ile kiralanması için Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi.
12. İlçemiz, Mithatpaşa Mahallesi 1160 ada 64 parselde kayıtlı taşınmazın, yola terkine ve ifrazına yönelik işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için 5 yıllık imar programı kamulaştırma bölümünden çıkarılması hususunun görüşülmesi.
13. İlçemiz, Altınova Mahallesi 599 ada 37 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı park alanının yer değişikliğini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin görüşülmesi.
14. İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi 1137 ada, 1 parselde kayıtlı gayrimenkul ile alakalı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı teklifinin görüşülmesi.
Plan ve Bütçe Komisyon Raporları:
15. Mülkiyeti Belediyemizde kalan Yenimahalle Mahallesi’nde bulunan gecekondu önleme bölgesindeki sosyal konut alanı olarak ayrılmış 26 adet arsa satışına ilişkin düzenlenen plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi.
İmar Komisyon Raporları:
16. İlçemiz, Küçükköy Mahallesi 1/1000 ölçekli revize imar planına ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.
17. İlçemiz genelinde zemin türlerine göre Zemin İyileştirmesi ile ilgili farklı tekniklerin kullanılması gerektiğinden, önlemli alan kategorisinde kalan parseller için, binanın tüm yapısal özellikleri göz önüne alınmak koşulu ile geoteknik uygulama projesi hazırlanması ve zemin iyileştirme uygulamalarına ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.
18. İlçemiz, Hacıveliler Mahallesi 107 ada 10-11-17-9 19-20 19-21 19-28 29-34 parselleri arasında ki mevcut olan yolun açılması amacıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre ilgili parseller arasında kalan 4104,17 m² alanın kamulaştırması için 5 yıllık yatırım programına alınmasına ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.
19. İlçemiz, Altınova Mahallesi 323 ada, 227 parselde kayıtlı taşınmazın “akaryakıt satış ve benzin istasyonu” lejantından “ticaret-konut alanı” lejantına çevrilmesi ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.
20. İlçemiz, Gazi Kemal Paşa Mahallesi Eski Altınova Caddesi No:28/1 adresinde bulunan 682 ada 26 parselin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesine ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.
21. İlçemiz, 150 Evler Mahallesi 106 Sokak No:247 adresinde bulunan 815 ada 6 parselin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesine ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.
22. İlçemiz, Küçükköy Mahallesi Telli Kavak Caddesi 35’inci Sokak Dış Kapı No:46 adresinde bulunan 349 ada 4 parselin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesine ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.Bir cevap yazın