Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

  • Yoklama ve açılış.
  • 03.03.2021 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.

GÜNDEM MADDELERİ

1- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesine istinaden meclis 1. ve 2. başkan vekili seçiminin yapılması.

2- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesine istinaden kâtip üye seçiminin yapılması.

3- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesine istinaden belediye encümeni üye seçiminin yapılması.

4- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden ihtisas komisyonlarına seçilecek üye sayısının belirlenmesi.

5- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine istinaden kurulacak ihtisas komisyonlarının belirlenmesi.

6- Gündemin 5. Maddesi ile belirlenen ihtisas komisyonlarına üye seçimlerinin yapılması.

7- 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi.

8- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesine istinaden 2020 Yılı Denetim Komisyonu raporunun meclisin bilgisine sunulması.

9- Belediyemiz organizasyon şemasının Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’ne bağlı olarak güncellenmesi hususunun görüşülmesi.

10- Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) Biriminin ihdas edilmesi hususunun görüşülmesi.

11-  Sahilkent Mahallesi 1349 ada 9 parselde bulunan Belediyemize ait arsa vasfındaki taşınmazın, belediyemizin SGK prim borçlarına mahsuben, Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi hususunun görüşülmesi.

12- Temizlik İşleri Müdürlüğü taşıt kiralama   ekonomik gider kaleminden, Destek Hizmetleri Müdürlüğü taşıt kiralama ekonomik gider kalemine aktarım yapılması hususunun görüşülmesi.

13-  Altınova Mahallesi 513 ada 4 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın, satın alınma talebine istinaden yapı kayıt belgesine dayalı satışının görüşülmesi.

14- 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile Altınova ve Küçükköy beldelerinin Ayvalık İlçesine bağlanmasından dolayı ilçemiz sınırları içerisinde mahalle, cadde, sokak, bulvar, meydan güzergahlarına ait bazı isimlerin mükerrer hale gelmesi dolayısıyla gerekli düzeltme çalışmalarının yapılması  ve bu verilerin  sayısal  hale getirilmesine ilişkin adres ve numarataj çalışmalarının görüşülmesi.

15- Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan taşınmazların pandemi dönemi ile ilişkili olarak kira ve ecrimisil ödemeleri hakkında düzenleme yapılması hususunun görüşülmesi.

16- İlçemizde bulunan bir kısım taksi duraklarının iyileştirilmesi veya yenilenmesi, mülkiyet sorunlarının çözümlenmesi hususunda Ayvalık Şoför ve Otomobilciler Odası ile belediyemiz arasında imzalanacak protokol için Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

17- 08 Mart 2021 tarihinde vefat eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim ÖZTEKİN’in anısını yaşatabilmek adına isminin ilçemizde bir sokağa verilmesi hususunun görüşülmesi.

18-Aliçetinkaya Mahallesi 1589 ada 1 parselde bulunan taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.

İhtisas Komisyonlarından Gelen Konular:

19- İlçe belediyelerine bölge otoparkı, kapalı ve açık otopark yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme yetkisi verilmesi hususunun 03.02.2021 tarih ve 39 sayılı meclis kararı doğrultusunda yeniden görüşülmesi.

20- Vergi levhasında günü birlik konaklama yeri olarak geçen işletmelere, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmesi esasları ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

21- Ayvalık Amfitiyatro için 2021 mali yılında belirlenen kiralama ücret tarifesinin, pandemi koşulları gözetilerek uyarlanması hususunda hazırlanan Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

22- 150 Evler Mahallesi 1880 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

Meclis Toplantısı, pandemi tedbirleri kapsamında siyasi parti temsilcileri ile görevli personel dışında halka kapalı olarak icra edilecektir. 07.04.2021 tarihi saat 10:00’da başlayacak olan meclis toplantısı, Vural sinemasında başlayacaktır. Belediyemiz resmi facebook hesabından canlı olarak yayınlanacaktır.Bir cevap yazın