Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

                 OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

  • Yoklama ve açılış.
  • 21.12.2021 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1-5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2022 yılı içerisinde yapılacak

Meclis Toplantı gününün belirlenmesinin görüşülmesi.

2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2022 yılı içerisinde Belediye

Meclisinin bir ay süre ile tatil edilmesi hususunun görüşülmesi.

3-5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesine gereğince Belediye Meclisimizin 2022

Yılında gerçekleştirilecek toplantılarının sesli, görüntülü cihazlarla kaydedilmesi ve

Belediyemiz web (sosyal medya )hesaplarından yayınlanmasının görüşülmesi.

4-Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bulunan iklim Değişikliği biriminin, küresel iklim

Değişikliği birimi olarak isminin değişmesi nedeniyle yeni oluşan organizasyon şemasının

Görüşülmesi.

5-Belediyemizde görevli 3 adet geçici işçinin 2022 yılı için vizelerinin uzatılmasının

Görüşülmesi.

6-Belediyemizde münhal bulunan G.İ.H sınıfı 2 adet 3.derece veri hazırlama kontrol işletmeni

Kadrosunun 5. derece G.İ.H sınıfı veri hazırlama kontrol işletmeni olarak değiştirilmesi.

7-Belediyemizden emekli olan 14 işçi personelin kıdem tazminatları ile mahkeme alacaklarının

Ödenmesi işinde kullanılmak üzere 2.137.566,38 TL’nin İller Bankası A.Ş’ den kredi

Çekilmesinin görüşülmesi.

8-Zabıta memurlarına 2022 yılında verilecek maktu mesai ücretlerinin görüşülmesi.

9-Meclis üyelerine 2022 yılında verilecek huzur hakkı ücretinin görüşülmesi.

10-5393 sayılı Kanunun 49.Maddesinin 3.fıkrasına göre tam zamanlı çalıştırılan sözleşmeli

Personelin 2022 yılı ücretlerinin belirlenmesi.

11-2022 yılında görev yapacak Denetim komisyon üyelerinin ücret tespitinin yapılmasının

Görüşülmesi.

12-5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.Maddesine istinaden denetim komisyonu üyelerinin

Seçimi yapılmak suretiyle, denetim komisyonunun kurulması ve çalışma gün süresinin

Tespitinin  Görüşülmesi.

13-UEDAŞ Edremit İşletme Müdürlüğü’nce İlçemiz, Altınova Mahallesi, 507 ada, 1 Parselin

Batısında yer alan yeşil alanda yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı 1/1000

Ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesi.

14-UEDAŞ Edremit İşletme Müdürlüğü’nce İlçemiz, Altınova Mahallesi, 529 ada, 4 parselin

Kuzeyinde yer alan yeşil alanda yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı 1/1000 ölçekli

Uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesi.

15-UEDAŞ Edremit İşletme Müdürlüğü’nce İlçemiz, Altınova Mahallesi, 738 ada, 2 parselin

Kuzeydoğusunda yer alan otopark alanında yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı 1/1000

Ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesi.

16-Aksa Doğalgazın İlçemiz, 150 Evler Mahallesi’nde, 2037 ada, 1 parsel ile 1779 ada, 2

Parsel arasında yer alan imar planlarımızda yeşil alan olarak tanımlı, kadastral tescili

Bulunmayan, terk alanda yapılması istenilen; doğalgaz arzını sağlamak için kurulması

Gereken bölge regülatörü alanı için plan değişikliğinin görüşülmesi.

 

 

İhtisas Komisyonlarından Gelen Konular

 

      İmar Komisyon Raporları:

17-İlçemiz Altınova Mahallesi 347 ada, 1 parselin doğusunda yer alan 1/1000 ölçekli

Uygulama imar planında yeşil alanda önerilen trafo alanı ile alakalı uygulama imar plan

Değişikliğine ait imar komisyon raporunun görüşülmesi.

18-İlçemiz Küçükköy Mahallesi 179 ada, 66-67 parsellerde kayıtlı mülkiyeti Maliye

Hazinesi’ne ait taşınmazın 3621 sayılı kıyı kanunu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları

Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar

Planlarına esas imar komisyon raporunun görüşülmesi.

19-İlçemiz Ali Çetinkaya Mahallesi 1181 ada, 7 parselin yer aldığı  cadde üzerindeki zemin

katlarda ticaret kullanımı talep edilmekte olup; zemin katlarda ticaret kullanımı hususunda,

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin  f bendinin 1. ve 2. Maddelerine

İstinaden düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.

20-İlçemiz Sahilkent Mahallesi, 2165 ada, 14 parselde kayıtlı mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir

Belediyesine ait taşınmaz ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar

Plan değişikliğine ait imar komisyon raporunun görüşülmesi.

21-İlçemiz genelinde, anaokulu alanlarının gereksinimi olması nedeniyle, söz konusu

Bölgeye ait imar planlarımıza “anaokulu” lejantının işlenmesi hususundaki imar komisyon

Raporunun görüşülmesi.

 

Hukuk  Komisyon Raporları:

22-İlçemizde bulunan işyerlerinin,İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönergesine ait Hukuk komisyon

Raporunun görüşülmesi.

 

Plan ve Bütçe Komisyon Raporları:

23-Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan işletmelerde, satışa

Sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat tarifelerinin güncellenmesi hususundaki, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.Bir cevap yazın