Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

  • Yoklama ve açılış.
  • 02.12.2020 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1- Ayvalık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı için izin ayının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

2- Meclis üyelerinin huzur hakkı ödeneklerinin tespiti hususunun görüşülmesi.

3- Denetim Komisyonu’nun kaç kişiden oluşacağı ve çalışma takvimi ile ilgili hususunun görüşülmesi.

4- Denetim Komisyonu seçimi.

5- Denetim Komisyonuna katılacak uzman kişilerin alacakları ücretin tespiti hususunun görüşülmesi.

6- Mevcut tam zamanlı sözleşmeli personelin 2021 yılı net aylık ücretlerinin tespiti hususunun görüşülmesi.

7- Geçici işçi personele 2021 yılı için vize verilmesi hususunun görüşülmesi.

8- Zabıta personelinin 2021 yılı maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

9- 2021 mali yılı müdürlük bütçeleri bazında sözleşmeli personel “İşsizlik Sigortası Fonu” ödenek kaleminin açılması hususunun görüşülmesi.

10- Altınova Mahallesi 472 ada 12-13-14-15 parsellerde belediyemize ait taşınmaz üzerinde yer alan, belediyemizin hüküm ve tasarrufunda olan mevcut Altınova pazar yerinin yerine yapılması düşünülen proje için ve Altınova Mahallesi 425 ada 3 parselde yer alan belediyemize ait taşınmazın üzerine yapılması düşünülen yeni Altınova Pazar yeri projesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin j) bendi nezdinde belediye encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

11- “İşyeri Ruhsatı Verme Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Yönerge’nin” hazırlanması ile ilgili hususun görüşülmesi.

12- İlçemizde ilk açılan ve yer değiştiren özel bankaların dosya tetkik ücretlerinin görüşülmesi.

13- Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü’ne bağlı Turizm Birimi altında yer alan Unesco faaliyetlerinin, Unesco Birimi olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde ihdas edilmesi hususunun görüşülmesi.

14- Eski Tütün Deposu olarak bilenen Aya Triada binasının yapımında kullanılmak üzere şartlı bağışta bulunmak isteyen bağışçılarla, şartlı bağışın kabulünü içeren protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi

15- İlçe belediyelerine bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme yetkisi verilmesine bağlı olarak otopark tarifelerinin görüşülmesi.

16- İklim değişikliği ile mücadele kapsamında Avrupa Birliği nezdinde “ekosistem ve doğa temelli çözümlerle yerel bir yönetimin iklim direncinin ve uyum kapasitesini artırılması” başlığıyla hazırlanan projeye hibe kredi başvurusu yapılması ve anılan projenin ortağı olarak belediyemiz ile 9 Eylül Üniversitesi arasında protokol imzalama konusunda Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

İhtisas Komisyonlarından Gelen Konular:

 

17- Namıkkemal Mahallesi, Özel Güvenlik Bölgesi (Sahil Güvenlik) Amaçlı İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

18- Küçükköy Mahallesi, 197 ada, 105 parselde; 211 ada, 1 parselde; 210 ada, 1 parselde; 209 ada, 1 parselde; 208 ada, 1 parselde; 197 ada, 184 parselde; 213 ada, 1 parselde; 214 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı meclisimizin 12.06.2019 tarih ve 125 sayılı kararına esas Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 19.11.2020 tarih, 35562 sayılı yazısı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

19- Altınova Mahallesi, 198 ada, 38 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

20- Vefat eden Gazeteci – Yazar Bekir COŞKUN’un adının yaşatılabilmesi amacıyla isminin ilçemizde bir sokağa veya belediyemizin tesislerinden birine verilmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

21- 150 Evler Mahallesi 842 ada 37 parselde kayıtlı taşınmazın üzerinde yer alan Şehit Fahri Caddesi’nde zemin katta ticaret kullanımı talebi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

Meclis Toplantısı, pandemi tedbirleri kapsamında siyasi parti temsilcileri ile görevli personel dışında halka kapalı olarak icra edilecektir. 06.01.2021 tarihi saat 10:00’da başlayacak olan meclis toplantısı belediyemiz resmi facebook hesabından canlı olarak yayınlacaktır.Bir cevap yazın