Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

DEĞERLİ AYVALIK HALKI

Sadan Denizcilik (Abidin Varol Sadan) tarafından Çekek Yeri İşletmeciliği yapılan ve mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait olan taşınmaz 09.09.1985 Tarihli Kontrat gereği (ihalesiz olarak) anılan şahısa 30 yıl süreyle kiraya verilmiştir.

01.09.2015 yılında kira süresi dolmuştur. Kira süresinin sona erdiği tarih olan 2015 yılında Ayvalık Belediyesinin bu en değerli mülküne kiracısı tarafından ödenen yıllık kira bedeli Yalnızca (üçyüzonbeş) 315.TL’dir.

Kira süresinin dolmasından önce kira süresinin bitiminde akdin yenilenmeyeceği ve tahliyeedilmesi muhataba bildirilmiştir. Kira müddetinin sona ermesinden sonra kiracılık sıfatı sona eren ve işgalci duruma düşen anılan kişi tarafından bu güne kadar gelir elde ettiği Belediyenin mülkü olan bu değerli taşınmaz için bir kuruş kira ya da ecri misil bedeli ödenmemektedir.

Göreve geldiğimiz Nisan 2019 tarihinden itibaren gerek ödenmeyen ecri misillerin tahsili ve gerekse işgalin sonlandırılarak tahliyesi için hukuki girişimler sürdürülmüştür. Tahliye sürecinde İşgalcinin Belediyemiz aleyhine açtığı tüm davalar reddedilmiş, Ayvalık Belediyesinin haklılığı ve tahliyeye ilişkin kararı kesinleşmiş, bu hukuki kararlara dayalı olarak da en son 21.07.2020 günü en büyük mülki amir olan Kaymakamlık kanalı ile işgalci durumundaki Sadan’lar tahliye olunmuştur.

Tam 35 yıl belediyenin mülkü olan bu taşınmazda hiçbir ihale yapılmadan ve kendisine boş olarak teslim edilen arsa üzerine Tersane ve Çekek yeri inşa etmesi ve inşa olunan tesisi süre sonunda Belediyeye bedelsiz teslimi taahhüt ederek kiracı olan Sadan’lar, bu 35 yıl süresince hiçbir tesis inşa etmemiştir. Taahhütlerine aykırı olarak Tersane, marina ya da başkaca bir tesis inşa edilmeden tamamen ilkel koşullarda ve baraka benzeri eğreti yapılarda faaliyet sürmüştür. Elde edilen gelirler yatırıma dönüştürülmediği gibi en son yıllık 315.TL, aylık 26 TL 25 Kuruş kira ödenerek tersane ve çekek yeri işletilmiştir. Üstelik son beş yıldır bir kuruş dahi ödenmemektedir. Halen işgalcilerden Belediyemizin 1.100.000,00TL civarında kesinleşmiş alacağı bulunmaktadır. Yapılan işlem Ayvalık belediyesi olarak aslen Ayvalık halkının olan mallara ve haklara sahip çıkmaktır.

İşgalcilere taşınmazdan tahliye olunacakları çok önceden bildirilmesine rağmen, anılan kişiler yeni iş almayı sürdürerek yurttaşları mağdur edecek bir uygulamayı bilinçli olarak tercih etmiştir.

24.07.2020 tarihinde balıkçı tekneleri ve bakımda bulunan diğer tüm tekneler sahiplerinin ve onarım yapan ustaların tasarrufuna teslim edilmiş, imalat bakım ve onarımlar kaldığı yerden devama başlanmıştır.

Bölgede Çekek yeri olarak faaliyet gösteren sahada Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve esnafımızın mağdur olmaması ve hizmetin kesintisiz sürmesi için her türlü tespit, tedbir, izin ve kayıt altına alma işlemleri tamamlandıktan sonra Çekek ve Tersanecilik hizmetleri modern koşullar yaratılarak, Ayvalık belediyesi İşletmesi olarak verilmeye devam edecektir.

Gerekli kiralama, işletme izni alınması ve proje hazırlanmasını takiben Belediyemizin mülkiyetinde bulunan alan ve Milli Emlak Müdürlüğü mülkiyetindeki sahada Ayvalık halkına, Denizcilik sektörüne ve Turizme hizmet verecek modern bir Çekek Yeri ve Marina kazandırılması hedeflenmektedir.

Ayvalık Halkının bilgisine Saygıyla sunulur.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Ayvalık Belediyesi WhatsApp İletişim hizmetine ulaşmak için, 0533 154 00 99 numaralı hatları kullanabilirsiniz.

ALO BELEDİYEM VE BİZİM MASA İLE ÇÖZÜM TELEFONUNUZ KADAR YAKINDA!