Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

  • Yoklama ve açılış.
  • 06.01.2021 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1- Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi’nin görüşülmesi.

2- Çamoba Mahallesi 270 ada 1 parsel, 140 ada 1 parsel,  141 ada 1 parsel ve 143 ada 1 parsel için hazırlanan özel orman amenajman planı doğrultusunda koruma, geliştirme ile diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere mesul müdür tayin edilmesi hususunun görüşülmesi.

3- Belediyemizin kendi elektrik ihtiyacını karşılamak üzere mülkiyeti belediyemize ait Beşiktepe Mahallesi 102 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Beşiktepe Mahallesi 102 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine rüzgar enerji santrali tesisinin kurulması hususunun görüşülmesi.

4- Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan Çakmak Mahallesi 150 ada, 1 parsel ve 151 ada, 1 parselde bulunan tarla vasfındaki taşınmazların S.S Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile yapılacak ortak projeye tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

5- İller Bankası ve diğer kamu – özel kuruluşlarından belediyemizin genel hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e borçlanma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi.

6- 150 Evler Mahallesi 1880 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.

7- Küçükköy Mahallesi’nde bulunan yel değirmenleri ile ilgili imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

İhtisas Komisyonlarından Gelen Konular:

8- İlçemizde ilk açılan ve yer değiştiren özel bankaların dosya tetkik ücretleri ile ilgili Plan – Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9- Altınova Mahallesi 472 ada 12-13-14-15 parsellerde belediyemize ait taşınmaz üzerinde yer alan, belediyemizin hüküm ve tasarrufunda olan mevcut Altınova pazaryerinin yerine yapılması düşünülen proje için ve Altınova Mahallesi 425 ada 3 parselde yer alan belediyemize ait taşınmazın üzerine yapılması düşünülen yeni Altınova pazaryeri projesi ile ilgili Plan – Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10- İlçe belediyelerine bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme yetkisi verilmesine bağlı olarak otopark tarifeleri ile ilgili İmar ile Plan – Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

11- “İşyeri Ruhsatı Verme Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Yönerge’nin” hazırlanması hususunda Hukuk ile İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

12- Küçükköy Mahallesi, 197 ada, 105 parselde; 211 ada, 1 parselde; 210 ada, 1 parselde; 209 ada, 1 parselde; 208 ada, 1 parselde; 197 ada, 184 parselde; 213 ada, 1 parselde; 214 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlar ile alakalı meclisimizin 12.06.2019 tarih ve 125 sayılı kararına esas Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 19.11.2020 tarih, 35562 sayılı yazısı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Meclis Toplantısı, pandemi tedbirleri kapsamında siyasi parti temsilcileri ile görevli personel dışında halka kapalı olarak icra edilecektir. 03.02.2021 tarihi saat 10:00’da başlayacak olan meclis toplantısı belediyemiz resmi facebook hesabından canlı olarak yayınlacaktır.Bir cevap yazın