Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
• Yoklama ve açılış.
• 01.06.2022 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.
GÜNDEM MADDELERİ
1. Belediye Meclisimizin 2022/87 sayılı kararı ile kurulan İklim değişikliği ve Sıfır Atık
Müdürlüğünün, Belediyemiz organizasyon şemasına eklenmesinin görüşülmesi.
2. Mülkiyeti Belediyemize ait Namık Kemal Mahallesi 162 pafta 1031 ada 1 parselde bulunan ve
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisi yapılan taşınmazın ortak proje kapsamında tamir, bakım ve
onarımının yapılabilmesi için Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e protokol yapma yetkisi
verilmesinin görüşülmesi.
3. Ayvalık S.S Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin yapılacak olan genel kurul toplantısında
Belediyemizin temsil edilmesi ve katılımın sağlanması için Belediye Meclisimizin 2022/64
sayılı Meclis kararının güncellenmesinin görüşülmesi.
4. Avrupa miras günleri kutlamaları ile ilgili, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılacak
çalışmaların belirlenmesi için Belediye Başkanı Mesut ERGİN’e protokol yapma yetkisi
verilmesinin görüşülmesi.
5. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz 150 Evler Mahallesi 2103 ada 3 parselde kayıtlı 1.513,29
m2 arsa vasfındaki taşınmazın kat karşılığında ihale edilmesi için Encümen’e yetki
verilmesinin görüşülmesi.
6. İlçemiz, Altınova Mahallesi 560 ada 6-7 parsellerde kayıtlı, Ulus Caddesinde bulunan
taşınmazların Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 19. maddesinin f. bendinin 1. ve 2.
maddelerine istinaden zemin katta ticaret kullanımının görüşülmesi.
7. İlçemiz, Altınova Mahallesi 817 ada 1-2 ve 3 parsellerde 1.911,26 m2 yüzölçümlü müfrez
tarla niteliğinde olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre tercihli alan lejandına sahip
taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan
taslaklarının 1/5000 ölçekli nazım imar planına esas kurum görüşümüzün belirlenmesinin
görüşülmesi.
8. İlçemiz, Fethiye Mahallesi 256 ada 8-9-16 parsellerde kayıtlı taşınmazların Kentsel Sit Amaçlı
İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
9. İlçemiz, Altınova Mahallesi 323 ada 227 parselde 2.903,78 m2 yüzölçümlü arsa niteliğinde
olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre akaryakıt satış ve benzin istasyonu lejandına
sahip taşınmaza yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına esas kurum
görüşümüzün belirlenmesin hususunun görüşülmesi.
İmar Komisyon Raporları:
10. Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya Mahallesi 2068 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın İmar plan
değişikliğine ait imar komisyon raporunun görüşülmesi.
11. İlçemiz sınırları içerisinde planlı alanlar İmar yönetmeliğine istinaden, İmar planlarına göre
yapılan çatı arası Piyes’lerin uygulamalarına ait imar komisyon raporunun görüşülmesi.
Temel Haklar ve Hukuk Komisyon Raporu:
12. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerin, Belediyemize ait Vapur iskelesinin kullanımını
sağlamak üzere düzenlenen Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.Bir cevap yazın