Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
• Yoklama ve açılış.
• 07.06.2023 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.
GÜNDEM MADDELERİ
1. İlçemiz Sefa Çamlık Mahallesinde, Sürdürülebilir Kontrollü Kullanım Alanı ilan edilen bölge hakkında görüş bildirmek üzere; 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planın görüşülmesi.
2. İlçemiz, Küçükköy Mahallesi Telli Kavak Caddesi 35’inci Sokak Dış Kapı No:46 adresinde bulunan 349 ada 4 parselin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesinin görüşülmesi.
3. İlçemiz, Altınova Mahallesi 427 ada 73 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı yeşil alanın yer değişikliğini öneren 1/1000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin görüşülmesi.
İmar Komisyon Raporları:
4. İlçemiz, Altınova Mahallesi 427 ada 73 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı yeşil alanın yer değişikliğini öneren 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.
5. İlçemiz, 150 Evler Mahallesi İzzet Aygüner Caddesi üzerinde bulunan taşınmazların Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 19. maddesinin f. bendinin 1. ve 2. maddelerine istinaden zemin katta ticaret kullanımına ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.
6. İlçemiz, Hacıveliler Mahallesi 105 ada 102 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı “Eko-Turizm” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin düzenlenen imar komisyon raporunun görüşülmesi.Bir cevap yazın