Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
• Yoklama ve açılış.
• 02.06.2021 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Belediyemiz organizasyon şemasının güncellenmesi hususunun görüşülmesi.
2- Belediyemizin kamu hizmetinde fiilen kullanılan bazı araçların kamu hizmetine tahsisi ve haczedilemeyeceğine dair hususun görüşülmesi.
3- İlgilisinin talebi ve yine talep doğrultusunda alınan 15.06.2021 tarih ve 315 sayılı encümen kararına istinaden Altınova Mahallesi 583 ada 11 parselde 62/651 hisse oranıyla belediyemiz adına kayıtlı olan taşınmazın satışı hususunun görüşülmesi.
4- İlgilisinin talebi ve Belediye Encümeni’nin 16.03.2021 tarih ve 124 sayılı encümen kararı üzerine, Belediyemize ait 150 Evler Mahallesi 624 ada 3 parselde bulunan arsa niteliğindeki taşınmazın 624 ada 16 parsele şuyulu durumda olması sebebiyle satışı hususunun görüşülmesi.
5- İlçemiz Kazımkarabekir Mahallesi 788 ada, 44 parselde kayıtlı kargir çeşme ve sıvat yeri vasıflı mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait taşınmazın, Tapu Kadastro Müdürlüğü’nün 20/05/2021 tarih 1361980 sayılı görüşleri ile Mera Komisyon Kararı ile cins değişikliği yapılabileceği, mülkiyet değişikliği için ise mülkiyet sahibi Ayvalık Belediyesi’nin muvafakat etmesi hususunun görüşülmesi.
6- Altınova Mahallesi, 468 ada, 1 parselin doğusunda yer alan yeşil alana yapılması istenilen trafo alanı ile alakalı plan değişikliği hususunun görüşülmesi.
İhtisas Komisyonlarından Gelen Konular:
7- Belediyemizin kısa vadeli borç yükünü hafifletmek için gelir getirmeyen bazı gayrimenkullerinin satışı için encümene yetki verilmesi hususunda hazırlanan İmar ile Plan Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
8- Sakarya Mahallesi 373 ada 5 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın Yapı Kayıt Belgesine dayalı satışı hususunda hazırlanan İmar ile Hukuk Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
9- Sefa Çamlık Mahallesi 1192 ada 34 parselde bulunan belediyemize ait taşınmazın Yapı Kayıt Belgesine dayalı satışı hususunda hazırlanan İmar ile Hukuk Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

Meclis Toplantısı, 07.07.2021 tarihi saat 10:00’da Vural Sineması’nda yapılacak olup meclis toplantısı belediyemiz resmi facebook hesabından canlı olarak yayınlacaktır.Bir cevap yazın