Belediye Başkanı

MESUT ERGİN
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI

Hava Durumu

booked.net

MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
• Yoklama ve açılış.
• 06.04.2022 tarihli tutanak özetlerinin oylanması.
GÜNDEM MADDELERİ
1. Belediyemiz 2021 mali yılı kesin hesabının görüşülmesi.
2. Belediyemiz, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan işletmelerin
fiyat listesinin güncellenmesinin görüşülmesi.
3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2022 yılı ücret tarifesinde bulunan tabela harcının
güncellenmesinin görüşülmesi.
4. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulmasına ilişkin I sayılı memur kadro
ihdas cetvelinin onaylanmasının görüşülmesi.
5. Belediyemizde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün ihdas edilmesi sebebi
ile Özel Kalem Müdürlüğü Yönergesi’nde bulunan Küresel İklim Değişikliği
Birimi’nin ve söz konusu birime ait hükümlerin kaldırılmasının görüşülmesi.
6. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün yönergesinin görüşülmesi.
7. Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya Mahallesi 2068 ada 4 parsel kayıtlı taşınmazın
İmar plan değişikliğinin görüşülmesi.
8. İlçemiz, 150 Evler Mahallesi, 804 ada, 1 parsel de kayıtlı taşınmazın batısında yer alan
kamuya terk tescilsiz alanda önerilen trafo alanı ile alakalı 10505253 teklif numaralı
1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesi.
İmar Komisyon Raporları:
9. İlçemiz Aliçetinkaya Mahallesi 2118 ada 5-6-7 parsellerde kayıtlı gayrimenkuller ile
alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan
değişikliğine ait imar komisyon raporunun görüşülmesi.
10. İlçemiz Hacıveliler Mahallesi 105 ada 102 parselde kayıtlı taşınmaz ile alakalı “Eko
turizm” amaçlı nazım imar plan değişiklik talebine ait imar komisyon raporunun
görüşülmesi.
11. İlçemiz sınırları içerisinde planlı alanlar İmar yönetmeliğine istinaden, İmar
planlarına göre yapılan çatı arası Piyes’lerin uygulamalarının ait imar komisyon
raporunun görüşülmesi.
12. İlçemiz 2037 Ada 95 parselde mülkiyeti Belediyemize ait olan koruluğun isminin İlk
kurşun Koruluğu ismi olarak verilmesi konusunda düzenlenen imar komisyon
raporunun görüşülmesi
Temel Haklar ve Hukuk Komisyon Raporu:
13. İlçemiz 2037 Ada 95 parselde mülkiyeti Belediyemize ait olan koruluğun isminin İlk
kurşun Koruluğu ismi olarak verilmesi konusunda düzenlenen Temel Haklar ve
Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.
Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
14.Belediyemiz 2021 mali yılı kesin hesabı konusunda düzenlenen plan ve Bütçe
Komisyon raporunun görüşülmesi.Bir cevap yazın